ISPEC ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

ISPEC ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

BİLDİRİ KONULARI
Kongremiz sosyal bilimler alanında yazılmış tüm bilimsel ve özgün çalışmalara açıktır

ANTROPOLOJİ
ARKEOLOJİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
COĞRAFYA
DİL
EDEBİYAT
EĞİTİM BİLİMLERİ
GAZETECİLİK
GÜZEL SANATLAR
HALKLA İLİŞKİLER
HAREKET VE ANTRENMAN
HUKUK
İŞLETME BİLİMLERİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
İLETİŞİM
İLAHİYAT
KÜLTÜR
KÜLTÜRLERARASI & HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ


MALİYE
MİMARLIK
MUSİKİ
PLASTİK SANATLAR
PSİKOLOJİ
REKREASYON
RESİM
SANAT
SİYASET BİLİMİ
SOSYOLOJİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
HEMŞİRELİK
SPOR
SPORDA PSİKO SOSYAL ALANLAR
TEKNOLOJİ
TURİZM
TARİH
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DİSİPLİNLERARASI BİLİMLER

LÜTFEN LİSTEDE OLMAYAN BİLİM DALLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

KONGRE ÖDÜLLERİ
Bilim ödülleri, Kongre Bilim Kurulu Üyeleri’nin tam metinleri titizlikle inceleyerek değerlendirmeleri (%70) ve sunum sırasında oturum katılımcılarının puanlamalarına (%30) göre verilmektedir. Değerlendirmeler en geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Ödüller
– Genç Araştırmacı Ödülü (Yüksek Lisan ve Doktora Öğrencileri ile Araştırma Görevlileri arasından)
– Profesyonel Öğretici Ödülü ( Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar arasından)
– Bilim Onur Ödülü (Öğretim Üyeleri arasından)

10-12 Haziran 2019
SİİRT ÜNİVERSİTESİ

https://www.ispeco.org