ISPARTEK 2012 PROJE PAZARI

Süleyman Demirel Üniversitesi sahip olduğu bilgi, teknik ve teknolojik altyapısı ile Göller Bölgesinde Ar-Ge üretimi ve kapasitesinin artırılmasına önemli hizmetler sunmaktadır. SDÜ olarak Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bölgede birçok paydaş ile güçlü ilişkileri kurulmuştur. Mevcut misyonu gereği; devam eden, Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış veya fikir düzeyindeki projeleri sanayici ve yatırımcılarla bir araya getirmek, sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları yeni proje konularında uzmanlarınca değerlendirilebileceği ortamları oluşturmak amacıyla SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği kapsamında “ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI” düzenlenmektedir.

Proje pazarı 4 ana tema üzerine kurulmaktadır;

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi
Teknolojik Makine, Cihaz ve Malzemeler
Orman ve Orman Ürünleri Teknolojisi
Gıda Endüstrisi

ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI’na yukarıdaki tematik alanlarda proje ve fikirlerinizle katılabilirsiniz. Etkinlik kapsamında projelerinizin gerçekleştirilmesi, uygulama alanına aktarılması ve/veya endüstriyel hale getirilmesinde işbirliği, ortaklık veya finansman kaynaklarına ulaşma gibi çok yönlü avantajlar yakalayabilirsiniz.
ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI’na son başvuru tarihi 27 Nisan 2012’dir.

Başvurularınızı bekler, sizleri 16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği etkinlikleri ile birlikte düzenlenecek olan ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI’nda ağırlamaktan onur duyarız.

“ISPARTEK-2012 PROJE PAZARI” Proje Sergisi ve Proje Yarışması
1. ISPARTEK 2012 PROJE PAZARI tematik alanları dışında kalan, daha önce düzenlenenAR-GE Proje Pazarıetkinliklerinde ödül alan ve/veya ticarileşmiş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Proje ön değerlendirme kurulu 3 öğretim üyesinden oluşturulacak olup, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımına karar verir. 27 Nisan 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Bağımsız “Proje Yarışması Değerlendirme ve Ödül Kurulu” tarafından değerlendirilerek dereceye giren projeler 1-Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi,  2-Teknolojik Makine, Cihaz ve Malzemeler, 3-Orman ve Orman Ürünleri Teknolojisi 4-Gıda Endüstrisi temalarında ayrı ayrı ödüllendirilecektir.
4. ISPARTEK 2012 PROJE PAZARI’nda “Düzenleme Kurulu” üyeleri ile “Proje Yarışması Değerlendirme ve Ödül Kurulu”nda jüri olarak görev alanlara ait projeler proje sergisinde yer alabilir ancak, proje yarışmasına katılamazlar.
5. ISPARTEK 2012 PROJE PAZARI’nda dereceye girerek ödül alan Ar-Ge projeleri ISPARTA KOSGEB-TEKMER tarafından “AR-GE, Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı” kapsamında müracaatları halinde desteklemelerde öncelikli olarak değerlendirilecektir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bir Ar-Ge projem var diyen
-Üniversite öğretim elemanları
-Sanayiciler
-Üniversite Öğrencileri
-TEKNOKENT ve KOSGEB TEKMER bünyesindeki şirketler vb.
tüm girişimciler katılımcı olabilir.
ÖNEMLİ TARİHLER
27 Nisan 2012 : Proje son başvuru
04 Mayıs 2012 : Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı
14 Mayıs 2012 : Poster teslimi
16-18 Mayıs 2012 : Proje Sergisi ve Proje Yarışması
18 Mayıs 2012 : Ödül töreni

Web adresi:
Sekretarya: Yrd. Doç. Dr. Serkan BOYAR
E-posta: ispartek2012@sdu.edu.tr
ispartek2012@gmail.com