Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV

Proje Adı : Ide-4: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş : Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr.İdris OĞURLU

e-mail : idris@orman.sdu.edu.tr

Hedef Kitle : Öğretmen, Öğretmen Adayları ve Kamuda Görevli Sivil Toplum KuruluĢu

Mensupları

Etkinlik Yeri : Isparta

Etkinlik Tarihleri :17-23 Temmuz 2011     
11-17 Eylül 2011        
25 Eylül-01 Ekim 2011

2011  Toplum Bilim Doğa Projeleri TÜBİTAK