İSMEK Sanat Yarışmaları

Bu yıl İSMEK Sanat Yarışmaları; hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, katı’, resim ve fotoğraf branşlarında gerçekleştirilecek. Türk süsleme sanatlarında ve çağdaş sanatlarda başarılı sanatçıları ödüllendirmek, geleneksel sanatlarımızı günümüze taşımak ve bu sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sanat yarışmalarına, İSMEK personeli haricinde isteyen herkes katılabilecek.

İSMEK’in düzenlediği yarışmalarda konu genel olarak serbest, fakat bazı branşlarda farklılıklar mevcut. Dereceye giren eserlere toplam 106 bin lira TL ödül verilecek. Yarışmalarda hat, tezhip, minyatür, resim, çini ve katı’ branşlarında; 1.’lik ödülü 5000 TL, 2.’lik ödülü 4000 TL, 3.’lük ödülü 3,500 TL, mansiyon ödülü ise 1500 TL olacak. Ebru ve fotoğraf dallarında ise 1.’ye 4000 TL, 2.’ye 3000 TL, 3.’ye ise 2,500 TL ödül verilecek. Bu iki branşta mansiyon ödülü almaya hak kazananlar ise 1500 TL ödülün sahibi olacak.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları
İSMEK personeli dışında herkese açık olan yarışmayla ilgili genel katılım şartları İSMEK’in resmi web sitesinden (www.ismek.org) indirilebilecek. Katılımcılar yarışmaya bir branşta en fazla iki eserle katılabilecek. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış ve sergilenmemiş olması gerekiyor.

Yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon alan eserler yarışmacıya teslim edilmeyerek İSMEK koleksiyonuna dâhil edilecek. Yarışmacılar eserle ilgili herhangi bir hak talep edemeyecek. Yarışmaya katılan eserlerin yayın organlarında, dijital ortamda ve basılı malzemelerde yayınlanması ve sergilenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSMEK hak sahibi olması yarışma koşullarından bir diğeri.

Yarışmaya katılan eserlerin ön yüzünde katılımcıyı belli eden isim, imza vb. hiçbir işaretin bulunmaması gerekiyor. Katılımcı ile ilgili bilgi notu, eserin arka yüzeyine yapıştırılacak bir zarfın içerisinde yer alacak. Eserin varsa anlamı, hikâyesi vb. bilgileri detaylı şekilde bir zarf içinde eserle birlikte teslim edilebilecek. Söz konusu zarfta ve içindeki belgede yine isim, imza vb. hiçbir işaret bulunmaması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak eserler 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında Anadolu yakasında Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi’ne (0216 334 91 28), Avrupa yakasında ise İSMEK Çukurbostan Atölye’ye (0212 534 08 30) teslim edilecek. Yarışma sonucunda ödül kazanamayan ve sergilenmeyen eserler, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine daha önce ürün teslim ettikleri noktalardan geri verilecek.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ

İSMEK SANAT YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ (2016)

 

AMAÇ:

Türk süsleme sanatlarında ve çağdaş sanatlarda başarılı sanatçıları ödüllendirmek, geleneksel sanatlarımızı günümüze taşımak ve bu sanatların gelişimine katkı sağlamak.

 

BRANŞLAR:

Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru, Kātı’, Resim, Fotoğraf.

 

ÖDÜLLER:

Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Kātı’, Resim dallarında:

Birincilik Ödülü         : 6 adet (Kişi başı 5.000 TL)

İkincilik Ödülü           : 6 adet (Kişi başı 4.000 TL)

Üçüncülük Ödülü       : 6 adet (Kişi başı 3.500 TL) olarak ödenecektir.

Mansiyon Ödülü        : 6 adet (Kişi başı 1.500 TL) olarak ödenecektir.

 

Ebru, Fotoğraf, dallarında:

Birincilik Ödülü         : 2 adet (Kişi başı 4.000 TL)

İkincilik Ödülü           : 2 adet (Kişi başı 3.000 TL)

Üçüncülük Ödülü       : 2 adet (Kişi başı 2.500 TL) olarak ödenecektir.

Mansiyon Ödülü        : 2 adet (Kişi başı 1.500 TL) olarak ödenecektir.

Dereceye giren ve mansiyon alan eserler,  eser sahiplerine teslim edilmeyerek İSMEK bünyesinde değerlendirilecektir.

 

YARIŞMACIYA AİT ŞARTLAR

Yarışma, İSMEK personeli dışında herkese açıktır.

 

ÜRÜNE AİT ŞARTLAR

1- Katılımcılar, yarışmaya bir branşta en fazla iki eserle katılabilir.

2- Eserlerin ön yüzünde katılımcıyı belli eden isim, imza vb. hiçbir işaret yer almayacaktır. (Katılımcı ile ilgili bilgi notu eserin arka yüzeyine yapıştırılacak bir zarfın içerisinde yer alacaktır.)

3- Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir.

4- Yarışmaya katılan eserlerin yayın organlarında, dijital ortamda ve basılı malzemelerde yayınlanması ve sergilenmesi hususunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi  ve İSMEK hak sahibidir.

5- Yarışmaya katılan eserlerin varsa anlamı, hikâyesi vb. bilgileri detaylı şekilde bir zarf içinde eserle birlikte teslim edilebilir. Söz konusu zarfta ve içindeki belgede isim, imza vb. hiçbir işaret yer almayacaktır.

6- İlk üçe giren ve mansiyon alan eserler yarışmacıya teslim edilmeyecek ve İSMEK koleksiyonuna dahil edilecektir.  Yarışmacılar eserle ilgili hiçbir hak talep edemeyecektir.

7- Yukarıdaki koşulları sağlayamayan başvurular, seçici kurula girmeden reddedilecektir.

 

 

ESERLERİN ULAŞTIRILMASI ve İADESİ

  • Yarışmaya katılacak eserler 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında Anadolu yakasında BAĞLARBAŞI TÜRK İSLAM SANATLARI İHTİSAS MERKEZİ’ne (0216 334 91 28), Avrupa yakasında İSMEK ÇUKUR BOSTAN ATÖLYE ’ye (0212 534 08 30) teslim edilecektir.
  • Başvurular her branşta 3 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler seçilecektir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler, düzenlenecek sergi ve ödül töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenecek sergi ve ödül töreninde verilecektir. Ödül töreni ve sergi tarihi, İSMEK web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
  • Kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu sanatçılarına aittir.
  • Yarışma sonucunda ödül kazanamayan ve sergilenmeyen eserler, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine daha önce ürün teslim ettikleri noktalardan geri verilecektir. Yarışmaya kargo ile gönderilen eserler ise eser sahiplerine yine 30 iş günü içerisinde karşı ödemeli olarak İSMEK tarafından geri gönderilecektir. Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan, kargoda zarar gören, kaybolan ve başvuru sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden İSMEK sorumlu değildir.
  • Yarışmaya katılan ürünler İSMEK güvencesi altında olup, 750 TL’ye kadar sigorta

kapsamındadır.

  • Bu yarışmaya iştirak edenler bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

KATILIM ŞARTLARI:

 

HAT

Yazı Çeşidi: Sülüs

Metin: Serbest

Tasarım: Serbest

Yazı Formatı: Yazı alanı 1750 cm²’yi geçmemek kaydıyla eserin ebatları sanatçı tarafından tespit edilebilir.  (Örnek; 35×50 cm = 1750 cm²)

Kalem Kalınlığı: Maksimum 5 mm olmalı.

Mürekkep Rengi:  Serbest

Kâğıt: Aharlı kâğıt

Teslim Şekli: Eserler herhangi bir süsleme unsuru olmadan, camlı ve çerçeveli olarak teslim edilecektir.

 

TEZHİP

Eser Ölçüsü: Eserlerin kısa kenarı 30 cm’den küçük, uzun kenarı 70 cm’den büyük olmayacaktır.

Teknik: Eserler tezhip sanatında yer alan tekniklere uygun olarak çalışılmış olmalıdır.

Çalışmalarda klasik uygulamaların yanında farklı üsluplar bir arada uygulanabilir.

Eserlerde su bazlı boya ve farklı renklerde altın kullanılacaktır.

Süsleme alanı boş bırakılmayacak, içerisinde hat dışında herhangi bir yardımcı unsur kullanılmayacaktır.

Tasarım: Serbest.

Teslim Şekli: Eserler çerçeveli olarak teslim edilecektir.

 

MİNYATÜR

Konu: Serbest

Malzeme: Serbest (Kâğıt, ahşap vs.)

Ebat: Çalışma alanı 3500 cm²’yi geçmemek kaydıyla eserin ebatları sanatçı tarafından tespit edilebilir.  (Örnek; 50×70 cm =3500 cm²)

Teslim Şekli: Eserler çerçeveli olarak teslim edilecektir.

 

Not: Yapılan eserlerde figür kullanılması zorunludur.

 

ÇİNİ

Ebat:  Panoların uzun kenarları 100 cm, yuvarlak  ve dik formlu objelerin  genişlik ve yüksekliği 80 cm’den büyük olmamalıdır.

Teknik: Türk çini sanatında kullanılan teknik ve üsluplar ile yapılan özgün tasarımlar kabul edilecektir.
Yarışmaya gönderilecek eserler çini karolara ya da üç boyutlu formlara çalışılabilir.

Tasarım: Serbest

Teslim Şekli: Eserler sergilenmeye hazır halde teslim edilmelidir.
KĀTI’:

Konu: Serbest

Teknik: Eser, yüzde yüz kātı’ olarak işlenecektir.

Eser özgün olmalıdır.

Ebat:  Çalışma alanı 1750 cm²’yi geçmemek kaydıyla eserin ebatları sanatçı tarafından tespit edilebilir. (Örnek; 35X50 cm =1750 cm²)

Teslim Şekli: Eser çerçeveli olarak teslim edilecektir.
RESİM

Ebat: Eserlerin kenar uzunlukları 40 cm’den küçük, 120 cm’den büyük olmamalıdır.

Teknik: Yarışma portre ve natürmort türünde yapılacaktır.

Yarışmaya tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan yapıtlar kabul edilecektir.

Eserler çerçevesiz ancak kenarları boyalı ya da çıta çakılmış olarak sergilemeye hazır durumda teslim edilmelidir. Kâğıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmez.

Not: Tanınmış kişilerin portreleri kabul edilmeyecektir.

 

EBRU

Ebat: Yarışmaya katılacak eserler 35×50 kâğıt ebatlarında olacaktır.

Konu: Çiçekli Ebru

Teknik: Çalışmalar kâğıt üzerine, geleneksel Türk ebrusu malzeme ve teknikleri kullanılarak yapılacaktır. Çalışmalarda yalnızca ezilmiş toz pigment boyalar kullanılacaktır. Guaj, akrilik, akrilik bazlı hazır ebru boyaları vb. malzemelerle yapıldığı tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Esere ait çalışmaların tümü su yüzeyinde olacak ve kâğıda alındıktan sonra herhangi bir müdahale yapılmayacaktır.

Akkase ve çift baskı teknikleri kabul edilmeyecektir. Çiçek zeminleri ise serbesttir.
Teslim Şekli: Eserler camlı ve çerçeveli olarak teslim edilecektir.

 

 

 

 

FOTOĞRAF

Ebat: Eserlerin kısa kenarı 2500 pikselden küçük olmayacak ve çözünürlük 240-300 dpi arasında olacaktır.

Teknik: Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olabilir.

Fotoğraflar üzerinde fotoğraf işleme programları ile renk ayarlaması ve manipülasyon yapılması kesinlikle yasaktır.

Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

Fotoğrafın üzerinde çekenin ismi yer almamalıdır.

Fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

Konu: Serbest

Teslim Şekli: Yarışmaya eserler sadece dijital ortamda (CD veya DVD) jpg, raw ve nef  formatlarında kabul edilecektir.

 

 

 

JÜRİ ÜYELERİ

HAT:

Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA

Yrd. Doç. Hüseyin GÜNDÜZ

Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ

 

TEZHİP:

Yrd. Doç. Mustafa ÇELEBİ

Asiye KAFALIER

Nilüfer KURFEYZ

 

MİNYATÜR:

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Biçer ÖZCAN

Öğrt. Üyesi Betül BİLGİN

Günseli KATO

 

ÇİNİ:

Mehmet KOÇER

Adil Can GÜVEN

Yrd. Doç. Başak ÇORAKLI

 

 

KĀTI’:

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Nur ERKALIR

Nermin ER

Fitnat COŞKUNER

 

RESİM:

Prof. Kemal İskender

Doç. Özlem ÜNER

Resul AYTEMUR

 

EBRU:

Yılmaz ENEŞ

Firdevs ÇALKANOĞLU
Fuat BAŞAR

 

FOTOĞRAF:

Doç. Dr. Emre İKİZLER

Doç. Dr. Osman ÜRPER

Yrd. Doç. Dr. Beyhan ÖZDEMİR