İSMAİL SİVRİ GAZETECİLİK YARIŞMASI

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU İSMAİL SİVRİ  GAZETECİLİK YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ  ve KAPSAM

1- TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması, gazetecilerin mesleki gelişmelerini sağlamak, her yıl başarılı çalışmaları özendirip, ödüllendirmek ve bunları gelecek kuşaklara birer “Örnek” olarak sunabilmek amacıyla, kurucu başkanımız İsmail Sivri adına Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından  düzenlenmiştir.

2- İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması tüm gazetecilere açıktır.

3- Yarışma şu ana dallarda düzenlenir:
   a).Haber
   b).Güncel Yazılar
   c).Araştırma-İnceleme
   d).Röportaj
   e).Fotoğraf
   f).Sayfa Düzeni
   g).Spor Haberi
   i).Radyo-TV Haber (Görüntü dahil)
   j).Radyo-TV Program (Görüntü dahil)

KATILIM KOŞULLARI

4- Yarışmaya katılacak eserlerin her yılın ilk ve son günleri arasında yayınlanması gereklidir.

5-. Her yarışmacı yarışmaya ancak iki dalda katılabilir.

6- Uluslararası yarışmalar dışında, başka kuruluşların düzenledikleri yarışmalarda ödül almış eserler, bu yarışmalara katılamaz. Bu durum Seçici Kurul kararının açıklanmasından sonra anlaşılırsa, karar iptal edilir ve ödül geri alınır.

7- Yarışmalara gazete, dergi ve internet medyasında yayınlanan eserleriyle katılanlar:
  
a) Yarışmacıların, eserlerinin yayınlandığı gazete, dergi ve internet sayfa çıktısının iki adedini, on fotokopisini;
b) Fotoğraf dalında yarışmaya katılanların, eserlerinin yer aldığı yayından iki adedi ile fotoğrafların orijinal baskısını (18×24 ebatında).
c) Sayfa düzeni dalında yarışmaya katılanların, eserlerini gösteren iki gazeteden onar adedini ve bu sayfa düzenini kendilerine ait olduğunu onaylayan, gazete yönetiminden alınacak bir belgeyi.
d) İmzasız veya rumuzlu eserlerin yarışmacıya ait olduğunu onaylayan ve eserlerin yayınlandığı gazete, dergi ve internet sitesi sorumlusundan alınacak bir belgeyi, başvuru     formuna eklemeleri gerekmektedir.

8- Ajans bültenlerinde yer alan eserleriyle yarışmaya katılanlar:

a) Gazete, dergi, radyo ve TV’de yayınlanan eserlerin kendilerine ait olduğunu onaylayan, ajans sorumlu müdüründen alınacak bir belgeyi.
b) Eserin yayınlandığı ajans bülteninin orijinali ile on adet fotokopisi.
c) Eserler yazılı basında yayınlanmışsa, gazete veya dergilerden bir adedini ve on fokotokipisi
d) Ajanslarda görevli olanlar fotoğraf dalında yarışmaya katılıyorlarsa, fotoğraflardan 18×24 ebadında karta basılı bir adedini, ayrıca fotoğrafların yayınlandığı gazete veya derginin bir adedini, on fotokopisini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

9-Yarışmaya radyo ve televizyonlarda yayınlanan eserleriyle katılanlar:

a) Yayınlanan eserlerin orijinal metinlerini
b) Yayın tarihi, adı, süresi ile bu eserlerin yarışmacıya (kolektif  bir yapımsa yarışmacılara) ait olduğunu belirten ve kurumun yetkilisinden alınacak onaylı bir belgeyi.
c) TV’de yayınlanan eserlerin görüntü CD’leri Seçici Kurul tarafından incelenecektir.

SEÇİCİ KURUL

10- Seçici Kurul üyeleri TGF Yönetim Kurulu’nun daveti ile, İletişim Fakültesi dekanlarından, basın meslek kuruluşlarının başkan veya temsilcileri, üye meslek örgütü temsilcilerinden oluşur. Seçici kurul en az 10 üyeden oluşur.

11-  Yarışmaya katılanlar Seçici Kurul üyesi olamaz.

12-  TGF Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanacak Seçici Kurul ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME

13- Seçici Kurul üyeleri eserlere 40’dan aşağı, 100’den yukarı olmamak, 5 ve katları rakamlar yazmak koşuluyla puanlamasını yapar. Her eser için verilmiş en yüksek iki, en düşük iki puan değerlendirme dışı  bırakılır. Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden puanlama yapılarak sonuçlandırılır. Kurul, değerlendirmenin sonucunu bir tutanakla Yönetim Kurulu’na iletir. Yarışma sonuçları Yönetim Kurulu’nca açıklanır.

ÖDÜLLER

14- Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda, ortalama 70’in üzerinde en yüksek puanı alan eserin sahibine ödül verilir. TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması’nda, her dalda bir ödül verilir. Seçici Kurul, değer gördüğü bazı eserlere mansiyon ve Jüri Özel Ödülü verebilir.