İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

6 Ağustos 2016 – Cumartesi

Biz Cevahir Hotel – Gayrettepe

Katılım Bedeli: 725 TL+KDV

İletişim: 0 216 334 45 40 – 0 216 321 62 50

Eğitim İçeriği
Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması şirketler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda, ürün maliyetlerinin en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayan, maliyetler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran, maliyetlerin daha iyi yönetimine imkan veren ve gelişmiş ekonomilerde klasik maliyet sistemlerinin yerini almış olan maliyetlendirme yöntemlerini kullanan firmalar rakiplerine oranla kendilerine birçok stratejik avantaj sağlayabilmektedir.
Bu eğitimde katılımcıların, işletmelerdeki tüm eylemlerin temel amaçlarından olan maliyet azaltımı ile kaynakların israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak teknikleri kavrayamaları amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği
• Günümüz piyasasında değişen yaklaşımlar

• Maliyet düşürmenin önemi

• Maliyet kavramı, türleri ve maliyet yöntemleri
– Gider ve maliyet kavramları
– Gider türleri
– Gider yerleri
– Maliyet sistemleri (yöntemleri)

• Maliyetleri etkileyen faktörler
– İşletme içi faktörler
– Dış faktörler

• Önemli bazı maliyet düşürme analizleri ve teknikleri
– Pareto analizi
– Değer analizi
– Maliyet-fayda analizi
– İş analizleri
– Stok yönetimi (kontrolü)
– Maliyet düşürmede üretim planlama ve kontrol

• Başarılı bir maliyet düşürme programının koşulları
• Maliyetleri düşürme teknikleri ve yöntemleri

– Sınıflandırma 1
– Teknolojiye dayalı teknikler
– İnsan kaynaklarına dayalı teknikler
– Fiziksel kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
– Finansal kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
– Problem çözme teknikleri

– Sınıflandırma 2
– Örgüt etkililiğinin yönetimi teknikleri
– Sermaye kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi teknikleri
– İnsan kaynaklarının etkili yöneltimi teknikleri
– Endüstri mühendisliği teknikleri ve ekonomik analizler
– Davranışsal teknikler

– Sınıflandırma 3
– Sağduyu teknikleri
– Sezgisel (heuristik) teknikler
– Yöneylem araştırması teknikleri
– Yönetim teknikleri

Eğitmen – Ahmet Ekiz

İstanbul’da doğan Ekiz, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programlaması ve Öğretimi Bölümü’nden mezun oldu. Akademik hayatı süresince performans değerlendirme, kariyer yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi sistemlerin şirket politika ve stratejileri doğrultusunda şekillendirilmesi ve kuruma özgüleştirilmesi konularında çalışmalarda bulundu.

Yön Eğitim & Danışmanlık, Endi Mağazacılık A.Ş., NATO/KFOR Kosova Türk Barış Gücü, Ford Otosan Otomotiv Sanayi A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Uzel Holding gibi kurumlarda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Satışların arttırılması ve hizmet sunma becerileri, ekip bilinci ve aidiyet duygusu oluşturulması, yönetimsel becerilerin ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, iletişim kültürü oluşturma, çatışma ve kriz yönetimi gibi konularda uzmanlaştı.

ECC “Elite Category Consultants” olarak konumlandırılan Ekiz, son beş senede 200’e yakın ulusal ve uluslararası firmaya kurumsal danışmanlık ve eğitmenlik desteği verdi. Bu süreçte 75.000’den fazla katılımcının bizzat eğitimlerinde rol aldı.

Kurumların yönetim uygulamalarına ve profesyonelliğe sıra dışı bakış açıları getirdi.

Ekiz, yönetsel felsefesini “çalışan, müşteri ve firma yönetiminin mutluluğu” üzerine kurmuş; temel çıkış noktasını ise “sıradan davranışlarla, sıra dışı başarılar elde edilemez” şeklinde özetlemektedir.