İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
24 Ekim 2014 / Divan Hotel – Gayrettepe
Rezervasyon: 0 8 5 0 2 2 5 6 1 2 6
Kontenjan: 20 Kişi
İçerik:
•Günümüz Piyasasında Değişen Yaklaşımlar
•Kurumların Mutlak Geliştirmesi Gereken Becerileri
•Maliyet ve Gider Yönetiminde Büyük Hatalar
•Maliyet ve Gider Yönetimine Elit Yöneticilerin Bakışları
•Günümüz Rekabet Ortamında Maliyet Analizleme Stratejileri
•Değişen Maliyet Kavramlarının Yönetimi Neden Zorlaştı?
•Gider Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar
•Giderlerin Hesaplamaları
•Direkt – Endirekt İşçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı
•Başa Baş Noktası Analizleri
•Hangi Durumda Başa Baş Olunur / Olunmaz
•Kurumları İçten Kemiren Virüs: Gizli Maliyetler
•Kurum İçerisinde Değerli ve Değersiz Süreçler Nasıl Anlaşılır
•Maliyet Yönetiminde Problem Çözme Stratejileri
•Maliyet ve Gider Problemlerinde Strateji Saptama
•Sebep Sonuç Analizleri ve Balık Kılçığı Diyagramı
•6 Sigma Uygulamaları
•Etkili Pareto Analizleri
•Farklı Verimlilik Analizlerini Doğru Kullanmak
•Kişisel Verimlilik Artırma
•Maliyet stratejilerine göre iş öncelikleri belirleme ve sıralama
•Kişisel Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S Kanunu)
•Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları
•Verimliliği Arttırma – Maliyet Düşürme Teknikleri
•Maliyet Düşürme ve Tasarım Yönetimi
•Verimlilik Arttırma ve Davranışsal Gelişim İlişkileri
•Yönetişim Yüksek Verimlilik
•Motivasyon Yönetimi ile Verimlilik Artırma
•Ortam Oluşturma ve Üretkenlik
•Performans Artışında Algı Stres ve Kitle Psikolojisi Yönetimi

Bize Ulaşın:
w w w . e l i t e a k a d e m i . c o m
Tel: 0 8 5 0 2 2 5 6 1 2 6