İşler Güçler T-Shirt Tasarım Yarışması

İşler Güçler Ödüllü T Shirt Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

STAR TV tarafından gerçekleştirilecek olan İşler Güçler T Shirt Tasarım yarışmasının (“Yarışma”) kuralları aşağıdaki gibidir. Yarışma’ya katılmakla, bu koşulların tümünü okuduğunuzu, tamamına sahip olduğunuzu ve bu koşullara herhangi bir itirazınızın bulunmadığını veya bulunmayacağını beyan, kabul ve taahüt etmektesiniz.

1. Yarışma 21 (yirmibir) gün sürecek olup STAR TV’nin resmi internet sitesine (www.startv.com.tr) gönderilen tasarımlardan İşler Güçler ekibi tarafından seçilen tasarımı gönderen katılımcı yarışmanın kazananı seçilecektir.

Yarışma’ya yalnızca, 18 yaşının üzerinde, tam fiil ehliyetine sahip, yasal ikametgahı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan ve STAR TV’nin resmi internet sitesine tasarımlarını gönderen gerçek kişiler katılabilir. Doğuş Yayın Grubu ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Yarışma’ya katılamaz.

2. STAR TV’nin ve doğru isim/soyisimleri ile devamlı surette kullandıkları geçerli ve güncel e – posta adreslerini ekleyerek cevap veren katılımcılar işbu katılım koşullarını tam ve eksiksiz olarak sağladığını beyan ederek yarışmaya katılmış sayılır. Bu bilgileri eksik ve/veya hiç eklemeyen veya yanlış bilgi ekleyen, e – posta adresi güncel ve geçerli olmadığı için kendisine bildirim yapılamayan ve/veya yapılan bildirimden bu nedenle haberdar olamayan yarışmacılar, ödül almaya hak kazanamazlar.

3. Yarışmanın kazananı ödül olarak İşler Güçler ekibi ile tanışacaktır. Kazanan ayrıca İşler Güçler dizisinde rol alabilir.

4. Yarışma katılımcıları kendi tasarımlarının telif haklarına sahip olduklarını, ayrıca Star TV – İşler Güçler T-Shirt Yarışması projesinden herhangi bir telif ücreti beklemediklerini taahhüt ederler.

5. Ödül takas edilemez ve/veya nakde dönüştürülemez. Ödül, ödül almaya hak kazananların yasal mirasçıları haricinde başka bir kişiye devir ve temlik edilemez.

6. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, ödüllerini teslim almakla, ödülden doğan ve doğacak tüm vergi, resmi harç ve sair masrafları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, ödüllerini teslim almakla STAR TV’yi, çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, katılımlarına, kabullerine ve ödülü kullanımlarına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılırlar.

8. STAR TV’nin Yarışma’yı iptal etme, dilediği zamanda Yarışma’nın tarihini ve koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

9. STAR TV’nin Yarışma çerçevesindeki tek taahhüdü, katılma koşullarını eksiksiz olarak sağlayan ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödül vermektir. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

10. Bu Yarışma’dan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.

Yarışma Amacı: İşler Güçler’e en iyi t-shirti sen tasarla, ekiple tanış hatta dizide rol kap! Aşağıdaki sevilen replikleri kullanmayı unutma!

hoppaa cukkaa yuppaa cukkaa…
fıtıı..fıtıı..fıtııı..fıtıı..
diyemedim ya la
Ne gada da farklı bii o gada tatlı
Ne gadada pişkin hayata ilişkin
Ne gada da perişan bir o gada kadar artist
Ne gada da psişik bi o gada hisli
Ne gada da fütürist bi o gada hümanist
Ne gada da patron bi o gada işçi
Starım ulaan ben
İşler güçler..izlet izlet izlemeyeni uygun bir dille uyar!
Bitirdiniz lan beni SEKTÖR çocukları : )
Selçuk diye cast ajans mı olur laannn !!
Peh peh peh peh peh peh peeeeh
hayatım olmuş İşler Güçler
Himmet Ağabeyy bana da 3 gapılıı araba alacan değel mi?
İsmin ne dedi söyleyiverdin Feridee Ferideee.. ,aşkınla yanıp kavruluverdim Feride..Feridee..
Ben kayıttan çıkmasını bilmiyorum ki zaten hep kayıttayım..
Six Pack 6’lı Bira Paketi değil miydi yaa
Ben varya Kanuni’nin çalışma odasının kapısını açan adamım : )
Paçalarından Robert De Niro akan adamım ben..
Gazi’de başrol oynadım 230 bölüm hepsinde kurşun vardı kafamda.

Yarışma Takvimi 25 Eylül 2012