İslam Kardeşliği Temalı Kısa Film, Şiir, Kompozisyon Yarışması

İslam Kardeşliği Temalı Kısa Film, Şiir, Kompozisyon Yarışması düzenliyoruz

ÜMMETİZ, BİRİZ, KARDEŞİZ

KAHTA İkbal Kültür ve Yardım Derneğimizin düzenledi İslam Kardeşliği temalı Kısa Film, Şiir, Kompozisyon yarışması başladı.

Ümmetin içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekmek, kardeşliği gündeme getirmek için İslam Kardeşliği temalı Kısa Film, Şiir, Kompozisyon yarışması düzenliyoruz. Ümmetin yetenekli gençlerini bu yarışmaya katılmalarını ve eserlerini ümmete sunmalarını bekliyoruz.

Katılmak isteyen kardeşlerimizin şartnameyi okuyarak başvuru İKBALDER (CELALETTİN CAMİİ YANI) Z GİYİM (OTOGAR YANI) den başvuru formlarını alarak doldurup teslim etmeleri gerekiyor.

KAHTA
İKBAL KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ
İSLAM KARDEŞLİĞİ TEMALI KISA FİLM, ŞİİR VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI

I.KONU VE AMAÇ
Kahta İkbal Kültür ve Yardım Derneği, İslam Kardeşliği konulu kısa film, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemektedir.
Ümmetin parçalanmışlığı, çer çöp gibi dağınık oluşu ve şu anki hali pür melali “sözde” kalan bir Müslüman
kardeşliğinin tezahürüdür. Hâlbuki bizler kardeşliğe öylesine önem veren bir peygamberin ve dinin
ümmetiyiz ki, tarihte daha bu kadar mükemmel bir birliktelik örneğine rastlanmamıştır.
İslam toplumlarının kendi içinde yaşadığı problemlerin temelinde Kur‟an ve Sünneti Seniyyeye
aykırı bir yaşamın yaygınlaşması vardır. Rabbimizin kesin emri olan kardeşlik toplum fertleri arasında da
güveni ve huzuru oluşturan faktörlerdendir. Toplum arasında kardeşlik ekseninde birlik beraberlik,
dayanışma, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerin yaygınlaşması toplumu daha huzurlu ve mutlu hale
getirir. Ümmetin yeniden kendine gelebilmesi, güvenin, barışın ve huzurun temsilcisi olabilmesi için vahdet
ekseninden kardeşlik bilincini kuşanmasıyla olacaktır.
Yarışmamızdaki temel amaç, İslamı hayatımızın ana gündemi haline getirmektir.
Müslümanlar arasındaki tefrikaya, ihtilafları büyüterek birbirine düşmanlık yapmaya bir çözüm arayışıdır. Genç
kuşakları, İslami değerlerle donatılmış ve bunları yaşam felsefesi haline getirmiş, duyarlıkları yüksek nesiller
olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yeteneği olan kardeşlerimizin bu yeteneklerini İslami
dünya görüşüyle harekete geçirmek, Müslümanlar arasında kardeşliği vurgulayarak gündem haline getirmeyi amaçlıyoruz.

II. KATILIM ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR
1. Yarışma, Kahta‟daki tüm lise ve üniversite öğrencilerine açıktır. Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilerden de sadece lise yaş döneminde olanlar başvurabilir.
2. Yarışma ile ilgili tüm duyurular derneğin www.kahtaikbalder.com internet sitesinde yapılır.
3. Her yarışmacı her kategoriye başvurabilir ancak her kategoriden en fazla iki eserle başvuru yapabilir.
4. Yarışma Komitesi her türlü değişikliği haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.
5. Yarışmaya başvurulan eserler, yarışmadan çekilemezler.
6. Yarışmacı, eserlerini başvuru formuyla birlikte en geç 21 Nisan 2016’ya dek Kahta İkbal Kültür Yardım Derneği‟ne (Celalettin Camii Yanı/Kahta) veya Z Giyim (Otogar Yanı) ulaştıracaktır.
7. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
8. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
9. Yarışmaya katılan eserler çeşitli yayınlarda kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
10. Jürinin kararları nihai olacaktır, itirazlar kabul edilmeyecektir.
11. Başvuru yapan her eser sahibi yarışma şartnamesinin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.

B. KISA FİLM KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılacak filmlerin teması İslam Kardeşliği üzerine olmalıdır.
2. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmenleri ödül gecesine davet edilecektir.
3. Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan „İslam Kardeşliği‟ temasına işaret eden dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılabilir.
4. Yarışmaya jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü̈ takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
5. Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini yarışmadan çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
6. Filmler DVD/CD ortamında dört ( 3 ) ayrı kopya olarak gönderilir. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer almalıdır.

C. ŞİİR KATILIM ŞARTLARI
1. Adaylar ödüle en çok iki şiirle katılabilir.
2. Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.
3. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle okunaklı bir şekilde ya da bilgisayarda yazılacaktır.
4. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde yazılacaktır.
5. Eserler üç nüsha şeklinde teslim edilecektir.

D. KOMPOZİSYON KATILIM ŞARTLARI
1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
2. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle okunaklı bir şekilde ya da bilgisayarda yazılacaktır.
3. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde yazılacaktır.
4. Eserler üç nüsha şeklinde teslim edilecektir.

III. JÜRİ
Jüri, her kategori ile ilgili meslek icra eden kişilerden en fazla 5 kişi olacaktır.

IV. YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ
21 Nisan 2016 Perşembe günüdür.

V. ÖDÜLLER
1. Ödüller üç (kısa film, şiir, kompozisyon) kategoride verilecektir.
2. Birinci olanlara Çeyrek Cumhuriyet altını
3. İkinci olanlara 150 tl
4. Üçüncü olanlara sürpriz hediyeler verilecektir.

VI. BAŞVURU YERLERİ
Kahta İkbal Kültür Yardım Derneği (Celalettin Camii yanı/ Kahta) Z giyim (otogar yanı)