ISK Sodex Resim Yarışması 2012

İLKÖĞRETİM OKULLARINA YÖNELİK YAŞANABİLİR YARINLAR İÇİN  ENERJİNİN VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ISK Sodex Resim Yarışması 2012

 1.         KONU
Resim yarışmasının konusu, yaşanabilir yarınlar için enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır.

 2.         KATILIMCILAR
YARIŞMA Ι  –  Yarışmaya 6-10  Yaş grubu ilköğretim öğrencileri (ana okulu dahil) katılabileceklerdir.
YARIŞMA ΙΙ –  Yarışmaya 11-16  Yaş grubu ilköğretim öğrencileri katılabileceklerdir.

3.         AMAÇ
Türkiye’de enerji verimliliğini arttırmak, İlköğretim okulu öğrencileri arasında; ısıtma, soğutma, iklimlendirme, tesisat ve yalıtım konularında çevre ve küresel ısınmayı esas alan bilinci geliştirmek.

4.         KATILIM KOŞULLARI
Resimler; A3 Resim kağıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılmalı, paspartulanmalı kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak paketlenmelidir. Resimlerin arka yüzünde öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, numarası, öğretmeninin adı ve ulaşılabilecek telefon numaraları mutlaka yazılmalıdır. Resimler herhangi bir yerden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Resimler 26.03.2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmediği taktirde kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Postayla gönderilme durumunda tüm sorumluluk okul idaresine ait olacaktır.

5.         YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi:                  :  26 Mart  2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi :  09 Nisan 2012
Sonuçların Açıklanması          :  16 Nisan 2012 (Yarışmayı düzenleyen kuruluşların web sayfası)
Ödül Töreni                            :  02 Mayıs 2012 

6.         ÖDÜLLER

                         Yarışma I                               Yarışma II

Birinci:            Dizüstü Bilgisayar                  Dizüstü Bilgisayar
İkinci:              Tablet Bilgisayar                    Tablet Bilgisayar
Üçüncü:           Konuşan Elektronik Sözlük     Konuşan Elektronik Sözlük
1. ve 2. Mansiyon: Tübitak’tan Bilim Serisi.

 Yarışma birincilerinin öğretmenleri Dizüstü Bilgisayar ile ödüllendirilir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri ile birlikte Başarı Sertifikası verilecektir.

 7.         ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI
Dereceye girenlerin ödülleri 2-5 Mayıs 2012 günleri İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak, dünyanın üçüncü büyük fuarı olan ISK-SODEX 2012 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı’nın açılışında tören ile verilecek ve eserleri fuarda sergilenecektir.

 8.         TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan ve ödül alan resimler, yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından her türlü yayın ve etkinlikte eser sahibinin adı belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

9.         SEÇİCİ KURUL
Uzman Ressam         2 Öğretim Üyesi
Sektör Firmaları         1 Temsilci
Dernekler ve Vakıf    1 Temsilci
Hannover Messe       1 Temsilcisi

10.       YARIŞMA SEKRETERYASI (Bilgi ve Teslim İçin)

Adı – Soyadı : Emine Kalık

Adres : ISKAV-Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Cad. No:69,

34398 Maslak, İstanbul

Telefon : 0212 285 00 40          •  Fax : 0212 285 00 29

E-mail : emine@iskav.org.tr      •  Web : www.iskav.org.tr

 

11.       YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

ISKAV-Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı

DOSİDER-Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği

İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İZODER-Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

TTMD-Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.

 Yarışmanın genel organizasyonunun başında ISKAV Vakıf Başkanı bulunmaktadır.