ISIRGAN OTU TOHUMU KANSER HÜCRELERININ BÜYÜMESINI ENGELLER MI?

PROJE ADI:Isırgan Otu Tohumu Kanser Hücrelerinin Büyümesini Engeller mi?

PROJENİN AMACI: Bizler bu çalışmamızda alternatif tıpta sıklıkla kullanılan ve kansere çare olduğu düşünülen ısırgan otu tohumunun kanser hücrelerinin büyümeleri üzerine etkisini araştırdık.

GİRİŞ: Doğal tıp (Alternatif tıp) modern ilaçların olmadığı zamanlarda veya işlev görmediği durumlarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde bile modern tıptaki tüm gelişmelere rağmen alternatif tıbbi yaklaşımlar zaman zaman insanlar tarafından tercih edilmektedir. İnsanlar hastalıklarını iyileştirmek için çareyi bazen bir kaşık balda, bazen bir çiçeğin yaprağında bazen de bir bitkinin kökünde bulabilmektedirler. Ancak, alternatif tıp her ne kadar insanlara fayda sağlasa da bazen zarar da verebilir. Bunun en temel nedeni maddi çıkarlar peşinde koşan birtakım tacirlerin test edilmemiş bitkisel ürünleri ilaç niyetine gelişigüzel pazarlamasından kaynaklanmaktadır. Doğru olan bu ürünlerin uygun laboratuvar koşullarında test edilmesi ve doğruluklarının onaylanmasıdır.

Neden Isırgan Otu Tohumu?

Halk arasında asırlardır ilaç olarak kullanılan ısırgan otu tohumunun (Şekil 1) değişik kaynaklarda belirtilen faydalarını kısaca özetlemek gerekirse:

1. Kanseri önler

2. Kanı temizler

3. Kan yapar

4. Dolaşım sistemini düzene sokar

5. Karaciğeri destekler

5. Kan şekerini ayarlar,

6. Yara ve iltihapları geçirir

7. Mikropları kırar

8. Ağır kan kayıplarında yüksek faydalı etkiye sahiptir

9. Kalp ve damar hastalıklarını önler

10. Demir eksikliğini giderir,

11. Prostat büyümesini önler,

12.Kansızlığı giderir,

13.Tüm allerjik rahatsızlıkları giderir

14. Egzamaya iyi gelir

15.Ergenlik sivilcelerinde fayda verir

16.Doğal bir diüretiktir

17.İdrar sistemi ve böbrek taşları problemleri için yararlıdır.

Yardım Alınan Kişi ve Kurum: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Birimi Proteomiks Labaratuarı Doç. Dr. Murat KASAP

KULLANILAN YÖNTEM: Isırgan Otu tohumu özütlerinin hazırlanması

Isırgan otu tohumu ?mL saf su içerisine eklenip 5 dakika süresince kaynatıldı ve kağıt bir filtreden geçirildi. Elde edilen sıvıya ısırgan otu özütü adı verildi. Bu özüt daha sonra stir-cell adı verilen bir cihaz yardımı ile yoğunlaştırıldı.Elde edilen sıvıya yoğun ısırgan otu özütü adı verildi. Stir-cell ile yoğunlaştırma sırasında aletin ucundan damla damla gelen ve sadece küçük molekülleri içeren sıvı kısım bir tüpe toplandı ve bu sıvıya ise ısırgan otu sıvısı adı verildi.

Kanser Hücrelerinin laboratuvarda çoğaltılması

Bu çalışmada kullandığımız kanser hücreleri 1978 yılında beyin kanseri olmuş bir hastanın dokusundan elde edilmiş ve SHSY5Y olarak adlandırılmış nöroblastoma kanser hücreleridir. Bu hücreler laboratuvar ortamında kültür tabaklarında uygun koşullar sağlanırsa çoğaltılabilirler. Bizler bu hücreleri EMEM adı verilen hazır bir besi yerinde 100 mm2?lik kültür tabaklarında %5 karbondioksit içeren bir inkübatörde çoğalttık.Transfer ettik. Bu amaçla hücreleri saymak için Thoma Lamı adı verilen bir cihazı ve mikroskobu kullandık. Hücrelerin üzerine 100?er mikrolitre besi yeri ve kuyucuk başına 10?ar mikrolitre olacak şekilde ya Isırgan otu özütü veya konsantre edilmiş ısırgan otu özütü veya ısırgan otu özütü suyu ekledik (Şekil 3).Kontrol olarak kuyucuklardan bir gruba sadece hücrelere zararsız olduğu bilinen fosfat tamponu ekledik. Her iki günde bir, bir hafta boyunca besi yerleri taze besi yerleri ile değiştirildi ve böylece hücrelerin eskiyen besi yerinden dolayı ölmesi engellenmiş oldu. Hücrelerin canlılığını ölçmek için WST-1 metodu kullanıldı. Bu metotta hücreler üzerine eklenen kimyasal bir madde canlı hücreler tarafından kullanılmakta ve başka bir kimyasal madde olarak ortama salınmakta (ürün). Ortama salınan madde miktarı rengi dolayısı ile bir ışık ölçer (spektrometre) yardımı ile ölçülebilmektedir. Bu amaçla kullanılan dalga boyu 450 nm?dir ve bu dalga boyunda ölçülen ışığın absorbansı ne kadar yüksek olursa canlı hücre sayısı o kadar yüksek demektir.

PROJE BÜTÇESİ : 1.500 TL

ÇALIŞMA TAKVİMİ :10/11/2011-10/01/2012

SONUÇLAR: SHSY5 kanser hücrelerinin calılıkları 7 gün boyunca mikroskop altında incelendi. Besi yerlerine ısırgan otu özütü ve konsantre ısırgan otu özütü ve ısırgan otu suyu eklenen hücrelerin kontrol hücrelerine göre çoğalmalarının yavaşladığı ve daha fazla miktarda öldükleri gözlemlendi (Şekil 4).

(a) Besi yerine PBS tamponu eklenmiş kanser hücrelerinin görünüşü

(b) Besi yerine ısırgan kaybolmuş hücreler

(c) Besi yerine ısırgan otu suyu eklenmiş ve calılıklotu suyu eklenmiş ve calılıkları arı kaybolmuş hücreler