IŞILDAYAN AĞACIM

Projenin Amacı:

Doğa sevgisini aşılamamız gereken bir çağda doğal görünümü bozmadan teknolojiyi kullanarak dünyayı daha fazla kirletmeden ihtiyaçlarımızı karşılayacak enerjiyi sonsuz, kesintisiz, arı ve maliyeti düşük olan güneşten sağlayarak yaşam alanlarında kullanabilmek.

Giriş

Güneş, insanlık için tükenmez bir enerji kaynağıdır. Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4×1026 J?lük enerji, ışınımlarla gelmektedir. Dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır. Dünyaya gelen güneş enerjisi çeşitli dalga boylarındaki ışınımlardan oluşur ve güneş-dünya arasını yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşır. Dünyanın dışına, yani havakürenin (atmosfer) dışına güneş ışınlarına dik bir metrekare alana gelen güneş enerjisi, Güneş Değişmezi (S) olarak adlandırılır ve bunun değeri S=1373 W/m2 dir. Bu değer, tanım gereği, yıl boyunca değişmez alınabilir. Çünkü her zaman, gelen güneş ışınlarına dik yüzey göz önüne alınmalıdır.

Güneş enerjisinin depolanabilmesi ve diğer enerji çeşitlerine dönüşebilmesi ısıl ,mekanik, kimyasal ve elektrik yöntemlerle olur. Isı depolama veya çevrimde özgül ısı kapasitesi yüksek ve kolay bulunur ucuz maddeler kullanılır.Su , yağ, çakıl taşı yatakları bunlar arasındadır. Mekanik depolamada güneşle çalıştırılan bir pompa yada kompresör tarafından basılan yüksek basınçlı akışkan, uygun bir ortamda toplanır.Kimyasal depolamada hidrat tuzlarından yararlanılır.Elektrik depolamada ise enerji depolaması bataryalarla yapılır.

Güneş enerjisi bu çevrimlerle veya doğrudan kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzunun ısıtılması, kaynatma ve pişirme, bitkisel ürünlerin kurutulması , su damıtılması , yapıların ısıtılması ve soğutulması, soğutma, toplam enerji sistemleri ile ısı ve elektriğin birlikte üretilmesi , sulama suyu pompalanması, elektrik üretilmesi ve fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.

Güneş enerjisi günümüzde tercih edilen bir enerji türüdür. Bunun nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynak olduğu gibi arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur. Güneş, tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılabilir ve enerji açısından bağımlılıkları ortadan kaldırılır. Ayrıca hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerden sağlanabilir ve dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür. Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım şebekelerinde yapacakları bir değişiklik bu enerji tümünü etkilemeyecektir. Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

Biz de toplumda her bireyin hem enerji tasarrufu yapması gerektiğini, hem de doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiği savunmaktayız. Bu düşünceden yola çıkarak her yaşam alanının bahçesinde, bu yaşam alanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak enerjiyi güneşten alarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürürken doğal görünümü de bozmayacak ağaç formunda enerji üreteçleri tasarlamayı hedefledik. Bu sayede enerjinin daha verimli kullanımını, ev sahiplerinin, okulların, devlet dairelerinin, iş ve endüstriyel çevrelerin enerji kaynaklarına daha az para ödemesini sağlamayı hedefledik. Aynı zamanda maliyeti olmaksızın parkların ve sokakların aydınlatılarak toplu yaşam yerlerinin ısıtılması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanması hedefler arasındadır. Böylece tasarruf edilen paralar, tüketici ihtiyaçlarına, üretime, eğitim ve diğer hizmetlere harcanabilir.

Yöntem

İlk olarak strafor köpük kullanılarak küçük bir ev maketi tasarlandı. Evin çatısı içerisini rahat gözlemleyebilmek için açılır kapanır şekilde kartondan yapıldı. Bahçesi halı sahalarda kullanılan doğal çim görünümlü malzeme ile kaplandı. Bahçesine enerji ağacı olarak nitelendirilecek ve geliştirilecek olan yapay ağacımız yerleştirildi. Bu ağacın yapraklarına hazır olarak satın alınan 24 adet küçük ve ağacın tepesine 2 adet büyük güneş paneli yerleştirilerek kablolar aracılığıyla 9 voltluk şarj edilebilir bir pile lehimlendi. 1,5 voltluk 4 küçük boy ampul yerleştirildi. Kablolar normal elektrik telleri gibi eve doğrudan bağlandı. Pilin şarj edilebilmesi için devreye bir anahtar bağlandı

Proje Bütçesi 120 TL

Çalışma Takvimi:

Ekim – Araştırma Sorusu, Veri Toplama

Kasım – Araştırma Sorusu, Veri Toplama, Hipotez, Materyal Temini

Aralık – Deneylerin yürütülmesi, Gözlem

Ocak – Deneylerin yürütülmesi, Gözlem, Sonuç

Şubat ? Rapor

Sonuçlar

İçerisinde bulunduğumuz mevsim gereği güneş ışınları çok yoğun ve dik gelmemekte. Yine de güneş panellerinin yakalayarak elektrik enerjisine dönüştürdüğü enerji 9 voltluk pili yaklaşık olarak 42 dakikada sarj edebilmektedir. Şarj edilen bu pil evde kullandığımız 1,5 voltluk ampulleri yaklaşık olarak 1 saat süresince yakmaya yetmektedir. Daha fazla enerji üretmek için güneş panellerinin sayısını arttırmak gerektiğine karar verildi. Ağacın yapraklarındaki güneş panellerinin sayısını arttırmak için katlanabilir güneş panelleri sipariş edildi ve beklenmekte. Ağacın görüntüsü doğala çok yakın olsun diye yaprak boyu ile oynanmadı. Aksine panellerin boyları yapraklara uygun hale getirildi. Bu sayede gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri doğaya salmadan arı ve sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşten faydalanarak doğal görünümlü enerji ağacının vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürerek evde kullanıma sunduk. Bu sayede üretilen masrafsız enerji ile evdeki elektrik faturasını düşürebilir, elektrikle çalışan arabamızı şarj edebilir ve bu tür enerji ağaçlarını okul, hastane, huzurevleri, askeriye, park ve bahçelerde, kamu kuruluşlarında aydınlatma ve ısıtma için kullanabilir, böylece ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz..(Proje ye ait video verilen tüm formatlar denenmiş fakat sitedeki teknik bir sorun nedeniyle yüklenememiştir. video elimizde mevcuttur.)

Kaynaklar

tr.wikipedia.org/wiki/Güneş_enerjisi

www.gunessistemleri.com/artilariveeksileri.php

www.emo.org.trÖnbellek – Benzer