Işık Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Filmi Yarışması

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
REKLAM VE TANITIM FİLMİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU
Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 130 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesinin güçlü kadrosu ve öğrencilerine sunduğu çağdaş eğitim koşullarıyla kampüslerinde süren yaşam, “önce iyi insan yetiştirmek” misyonu, vizyonu ve temel değerlerini yansıtacak özgün videoların hazırlanmasıdır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
1. Kısa reklam filmi (20 sn)
2. Uzun reklam filmi (90 sn)
3. Üniversite Tanıtım Filmi (5 dakika)

AMAÇ
1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile doğanın içinde ancak şehir hayatına yakın bir lokasyonda yer alan 490.000 metrekare alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve şehir merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir. Güçlü kadrosu, çağdaş eğitim koşulları, öğrencilerine sunduğu olanaklarıyla kampüslerinde süren yaşamı, iş ve bilim dünyasına geleceğin “iyi insanlarını”, vizyonerlerini, kanaat önderlerini yetiştirmeye dönük misyon, vizyon ve temel değerlerini içeriğinde barındıran, özgün videoların (kısa ve uzun reklam filmi ve üniversite tanıtım filmi) üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanması ve filmlerin üniversitemiz tarafından tanıtım faaliyetleri kapsamında medya organları ve diğer tanıtım mecralarında kullanımı, ödüllü yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

MİSYON
Işık Üniversitesi’nin misyonu, akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı bir lisans eğitimi sunan; seçilmiş alanlarda yoğunlaşan, araştırma ortamına ve lisans programına destek sağlayan bir lisansüstü profili olan; belirli araştırma konularına odaklanan, araştırma – aktif olmayı benimsemiş, kurumsal yapılarıyla bunu destekleyen; topluma hizmetin önemini ve karşılıklı getirilerini benimseyen; çok kaynaklı gelir yapısını hedefleyen; altyapısı hedeflerine uygun; kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, öğrenmesini bilen bir kurum olmaktır.

VİZYON
Işık Üniversitesi’nin vizyonu, köklü eğitim geleneği ile toplumsal sorumluluğa sahip, geleceği aydınlatan nesilleri yetiştiren, dünya standardında bir üniversite olmaktır.
TEMEL DEĞERLER
• Laik ve çağdaş kimlik
• Akademik Etik değerlere saygı
• Kalite ve değerlendirme kültürü
• Uluslararası normlar

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma; Işık Üniversitesi bünyesindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
2. Hazırlanacak video filmlerde içeriğin Üniversitemizin temel değerlerine ve çağdaş eğitim anlayışına uygunluğu beklenmektedir.
3. Hazırlanacak videolarda tür sınırlaması yoktur.
4. Yarışmaya sunulacak videolar özgün bir yapıda olmalıdır. Farklı kurum ya da kuruluşların, özel sektör, organizasyon ve diğer üniversitelerin videolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
5. Hazırlanacak videoların varsa seslendirme metninin içeriği ve filmin sloganının katılımcı tarafından yazılması/yaratılması beklenmektedir.
6. Kullanılacak müziklerin yarışmaya katılan film için hazırlanmış özgün eser olması gerekmektedir. Katılımcılar hazırlayacakları video için müzik olarak, yarışma linkinden* temin edebilecekleri Model grubunun bestesi “Sende Işık Var” adlı eseri diledikleri takdirde kullanabilir.
7. Her katılımcı istediği kategoride ve istediği sayıda video filmle yarışmaya katılabilir.
8. Jüri ödüle layık görülen filmlerde düzeltme ve değişiklik yapılmasını isteyebilir. Katılımcıların kurgu proje dosyalarını ve ham görüntüleri saklamaları gerekmektedir.
9. Çekimler Full HD 1920×1080 çözünürlükte kameralarla 25fps gerçekleştirilmelidir.
10. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur.
11. Hazırlanacak videolar Full HD 1920×1080 çözünürlükte 25fps, Mpeg4, H264 veya mov formatında ve en yüksek görüntü kalitesinde (min. 50 mbps) teslim edilecektir.
12. Videolar USB stick’e kaydedilmiş biçimde teslim edilecektir.
13. Hazırlanacak videolarda adresinden indirilen Işık Üniversitesi logosu kullanılmalıdır.
14. Yarışma linkinde http://www.isikun.edu.tr/yarisma2015 yer alan görsel işitsel veriler katılımcıların kullanımına açıktır.
15. Seçici Kurul ödül kazanan videolar üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
16. Yarışma, videoların Işık Üniversitesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.
17. Işık Üniversitesi, yarışmada ödül alan görsel işitsel içeriği (söz, metin, görüntü, ses ya da müzik) gerekli görülmesi durumunda yeni bir içerik üretiminde kısmi olarak değerlendirme hakkını saklı tutar.

VİDEOLARIN TESLİM ŞEKLİ
1. Videolar yukarıda detaylı olarak belirtildiği şekilde, Katılım Formu, Yüksek çözünürlükte 2 adet kamera arkası fotoğrafı, muvafakatnameleri kapsayan evraklar ile birlikte USB stick’e kaydedilmiş olarak en geç 8 Mayıs 2015 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
Yard. Doç. Nalan Büker
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
Büyükdere Cad. 106 Maslak – İstanbul
adresine teslim edilmeli ya da gönderilmelidir. Kargo veya postada yaşanacak gecikme veya kaybolmadan yarışmacı sorumludur.
2. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen videolar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Yarışmacılar, kargo veya posta ile eserlerini gönderdikten sonra yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
3. Seçilmeyen videolar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden Rektörlüğümüz sorumlu değildir. Ayrıca eserlerin geri gönderimi yapılmayacaktır.

TELİF HAKLARI
1. Katılımcı, dereceye giren videonun Işık Üniversitesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Işık Üniversitesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
2. Bu şekilde kullanılan videolar için, video sahibi verdiği lisansı sonradan kesinlikle geri almayacağını ve videosunun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Işık Üniversitesi videolar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında ayrıca bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
3. Yarışmada seçilen videonun tüm hakları Işık Üniversitesi’ne süresiz devredilmiş sayılır. Eser sahibi, gelecek dönemler için hiçbir şekilde isim ve hak talebinde de bulunamaz.
4. Işık Üniversitesi, katılımcıların hazırladıkları videolarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödül kazanan yarışmacılar eserlerinin tamamının haklarına sahip olduğunu peşinen kabul eder. Üniversite, hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen telif hakları ihlallerinden sorumlu tutulamaz. Sorumluluk bütünüyle yarışmacılara aittir.
5. Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Işık Üniversitesine devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6. Yarışma başvuru dosyası kapsamında telif hakkı sahiplerinin yarışma linkinde* yer alan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, figürasyon, müzisyen, metin yazarı, seslendirme sanatçısı, animasyoncu) muvafakatnamelerinin mutlaka alınması ve yarışma başvuru dosyasının ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.
7. Yarışma sürecinde ve sonucunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşacak her türlü ihlalin ve hukuki yaptırımının sorumluluğu yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Işık Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır.

YARIŞMA TAKVİMİ
1. Son Teslim Tarihi : 8 Mayıs 2015
2. Seçici Kurul Oylaması :15 Mayıs 2015
3. Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2015
4. Sonuçlar, Işık Üniversitesi resmi web sitesinden yayınlanacaktır.

YARIŞMA JÜRİSİ *

Prof. Dr. Melih Boydak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Nalan Büker, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkan Vekili
Öğr. Gör. Emrah Dönmez, Sinema ve Televizyon Bölümü
Aziz Genç, Işık Üniversitesi Genel Sekreteri
Öğr. Gör. Cem Gül, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Doç. Hatice Öz, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Prof. Dr. Uğur Mutlu Parkan, Sinema ve Televizyon Bölümü

*Alfabetik sıralanmıştır
ÖDÜLLER
1. Kısa Reklam Filmi Birincilik : 5.000 TL İkincilik: 1.500 TL Üçüncülük 1.000 TL
2. Uzun Reklam Filmi Birincilik: 5.000 TL İkincilik: 1.500 TL Üçüncülük 1.000 TL
3. Tanıtım Filmi Birincilik : 5.000 TL İkincilik: 1.500 TL Üçüncülük 1.000 TL
Bu Şartname yukarıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır. Işık Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Filmi Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan eder.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKLAM/TANITIM YARIŞMASI  BAŞVURU FORMU

Son Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2015
Katıldığı Kategori
Film Süresi
İletişim Bilgileri (Tüm Ekip Üyeleri İçin Aşağıdaki alan Genişletilerek doldurulacaktır.)
Ad Soyad Bölüm /Sınıf Filmdeki Görevi Telefon / e- posta

 

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ediyorum. ………………………..

 

 

Tarih:

 

 

 

 

 

MUVAFAKATNAME

 

Muvafakat Eden: ……………………………..

 

 

………………….  yaptığım/rol aldığım/yazdığım  “……………………………..”  isimli tanıtım/reklam filminin kendi ürünüm olduğunu; umuma iletim hakkı, işleme, aslını ve/veya işemesini çoğaltma (VCD-DVD, Blueray, HD, 2K, 4K, vb formatlarında) kayıt ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi, radyo, televizyon, internet, WEB, sinema salonu, mobil cihazlar, isteğe bağlı yayınlar (Audio on Demand, Video on Demand), IPTV ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gelecekte kullanılabilecek tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarındaki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda/ ayrı ayrı yayınlarda, aynı anda ve değişik anlarda yayınlanabilme, radyo ve televizyon yapım ve yayınlarına, çeşitli dillerde kullanabilme, yayabilme, satabilme, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, bölümler alarak başka yapım ve yayınlarda kullanabilme, 5846 sayılı kanundan doğan fikri ve mali haklarımı yine aynı kanunun 52. Maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla, sayısız ve süresiz olarak Işık Üniversitesi’ne devrettiğimi, devir işlemi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına rıza ve muvafakat ederim.

 

 

Muvafakat Eden İmza : ……………………………..

 

TC Kimlik No: ……………………………….