Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar

Deneyin Adı :Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar

Deneyin Konusu :Kimya (Kimyasal Reaksiyonlar)

Deneyin Amacı :Reaksiyonların Isı Almasının İncelenmesi

Araç ve Gereçler :

Potasyum klorat (KCIO3)

Deney tüpü

Bunzen mesnedi

Bağlama parçaları

Bunzen kıskaçları

İspirto ocağı

Cam boru

Lastik hortum

Beherglas

Su

Üçayak

Spatül

Eşit kollu terazi

Tartı takımı

Bir adet tek delikli lastik tıpa

Kibrit
Deneyin Yapılışı :

Eşit kollu terazi ile 3 g potasyum klorat (KCIO3) tartip deney tüpüne koyunuz. Aşağıdaki açıklanmış düzenegi hazırlayıp potasyum klorat bulunan deney tüpünü ispirto ocağıyla ısıtınız. Isıtma süresince diğer deney tüpünde toplanan gaz miktarının artışını gözleyiniz.

Sonuç: Reaksiyon sonunda deney tüpünde toplanan gaza kibrit alevini yaklaştırınız. Alevin parlakliginda bir değişiklik oldu mu? Gözleyiniz.

Deneyde görüldüğü gibi ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlara ısı alan ( endotermik ) reaksiyonlar denir.