İŞGALİN MİMARİSİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

MİMARLAR DERNEĞİ 1927
“İŞGALİN MİMARİSİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 2013
ŞARTNAME

1. KONU
İşgal: 1. Bir yeri ele geçirme 2. Bir yeri geçici bir süre için ele geçirme 3. Bir kimseyi işten alıkoyma,
engelleme, oyalama 4. Uğraştırma (TDK)
Mimarlık: 1. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı (TDK) 2. Bir şeyin kompleks ve dikkatli
tasarlanmış yapısı (Oxford)
İşgal ediliyoruz.
Vaktimiz, zihnimiz, hakkımız, yaşamımız işgal ediliyor…
Sokağımız, meydanımız, parkımız, kentimiz işgal ediliyor. Tabiat işgal ediliyor. Mesleklerimiz işgal
ediliyor…
İşgal ediyoruz.
Başkalarının vaktini, zihnini, hakkını, yaşamını işgal ediyoruz…
Sokakları, meydanları, parkları işgal ediyoruz. Tabiatı işgal ediyoruz. Kendimizi işgal ediyoruz.
Mesleğimizle alanlar, mevkiler işgal ediyoruz…
Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki teması “İşgalin
Mimarisi”dir.

2. AMAÇLAR
a. İşgal kavramıyla ilgili geniş boyutlu farkındalık oluşturmak,
b. Mekânın ve mekânla kurulan ilişkilerin işgal teması çerçevesinde görsel temsilini oluşturmak,
c. Kent kimliğini oluşturan dinamikleri (semboller, ideoloji, toplum, birey) işgal kavramı üzerinden
anlamaya çalışmak,
d. Kentin bireyleriyle yapılı çevre arasındaki ilişkileri ve kopuşları ortaya çıkarmak.

3. KATILIM KOŞULLARI
a. Fotoğraf çeken, çekmeyi seven tüm amatör fotoğrafçılar yarışmaya kendi eserleriyle katılabilirler.
Sadece Seçici Kurul Üyeleri ile Mimarlar Derneği 1927’nin görevde bulunan Yönetim Kurulu
Üyeleri ve birinci derecede yakın akrabaları yarışmaya katılamaz. Katılım ücretsizdir.
b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması
gerekir. Eserler; renkli veya siyah beyaz olabileceği gibi, geleneksel veya dijital formatta üretilmiş
olabilirler. Katılımcılar yarışmaya en fazla 5 çalışma gönderebilirler.
d. Eserler hem basılı hem de dijital dosya olarak teslim edilecektir. Fotoğraf kâğıdına basılacak
eserler, başka bir yüzeye yapıştırılmayacak ve çerçevelenmeyecektir. Fotokopiyle elde edilen
baskılar kabul edilmeyecektir.
e. Eserlerin kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı serbest olacaktır. Dijital dosyalar 300 dpi çözünürlükte,
RGB formatında, JPEG veya TIFF uzantılı olacaktır.
f. Seçici Kurul’un değerlendirmesi süresince eser sahiplerinin kimliklerinin gizli kalması için,
yarışmacılar kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Eğer yarışmaya birden fazla
eser ile katılınıyorsa aynı rumuz kullanılarak çalışmalara sıra numarası verilecektir (örnek:
123456-4). Rumuz (var ise sıra numarası ile birlikte), eserlerin basılı kopyalarının arka yüzünde
sağ alt köşeye yazılacaktır. Eserlerin dijital kopyasında ise rumuz dosya adı olarak kullanılacak ve
teslim edilen CD’nin üzerine de rumuz yazılacaktır.
g. Yarışmacıların kimlik ve iletişim bilgilerinin elde edilmesini sağlamak amacıyla ekte bir “katılım
formu” sunulmaktadır. Formun eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması ve imzalanması
konusunda gerekli özen gösterilmelidir. Katılım formunun kapalı bir zarfa konulması ve üzerine
sadece rumuz ve “İşgalin Mimarisi Fotoğraf Yarışması” başlığı yazılması gerekmektedir. Eserlerle
birlikte bu kimlik zarfı da yarışma sekreterliğine teslim edilmelidir.
h. Eserler postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenmeli ve paketin üzerine “İşgalin
Mimarisi Fotoğraf Yarışması” başlığı yazılmalıdır. Paketin içerisinde fotoğraf(lar)ın basılı hali, CD
içerisinde dijital kopyası ve yukarıda tanımlandığı şekliyle ayrı bir zarf içerisine konmuş “katılım
formu” olmalıdır.
i. Eserlerin, 15 Ekim 2013 Salı günü saat 18:00’e kadar, “Mimarlar Derneği 1927, Cinnah Caddesi
19/3-4, 06680 Çankaya – Ankara” adresine ulaşması beklenmektedir.
j. Eserler Derneğimize ulaştıktan sonra gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ancak eserlerin yolculuğu
sırasında oluşabilecek hasarlardan Dernek sorumlu tutulamaz.
k. Sorular 1 Eylül 2013 gününe kadar Dernek email adresine iletilebilir. Bir hafta içinde cevaplar
emailinize gönderilecektir.
l. Yarışmada ödül almış ya da almamış bütün fotoğrafların birer kopyası MD1927 arşivine alınacak
ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin adı belirtilerek, afiş, broşür, dergi, kitap vb.
basılı materyaller ile tanıtım amaçlı hazırlanan web sitesi, tanıtım filmi vb. prodüksiyonlarda,
facebook, twitter vb. sosyal medya mecralarında kullanılabilecektir. Bunun için eser sahibine
ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
m. Tamamen bilgisayar yazılımları ile üretilmiş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul
edilmeyecektir.

4. ÖDÜLLER
1.ödül : 1500 TL
2.ödül : 1000 TL
3.ödül : 750 TL
Ayrıca seçilecek 10 esere başarı plaketi verilecektir.

5. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kurul, 3 ödül ve 10 başarı plaketi alan çalışma ile birlikte sergilemeye değer bulunan eserleri
belirleyecek ve sonuçlar Mimarlar Derneği 1927’nin www.md1927.org.tr sitesinde duyurulacaktır.

6. TAKVİM
Yarışmanın İlanı : 25 Temmuz 2013
Soru sorma için son gün : 1 Eylül 2013
Teslim günü : 15 Ekim 2013, saat 18.00
Sonuçların Açıklanması : 01 Kasım 2013

7. SEÇİCİ KURUL
Oğuz Öztuzcu – mimar, fotoğraf sanatçısı, İstanbul
Işık Aksoy – mimar, fotoğraf sanatçısı, Ankara
Oğuz Karakütük – fotoğraf sanatçısı, Ankara
Metehan Özcan – fotoğraf sanatçısı, İstanbul
Sinem Çınar – mimar, MD 1927 Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara

8. İLETİŞİM – BAŞVURU
MİMARLAR DERNEĞİ 1927 “İşgalin Mimarisi Fotoğraf Yarışması”
Cinnah Caddesi 19/3-4, 06680 Çankaya Ankara
Tel : 0312 495 0664-65
Gsm : 0530 314 16 95
Faks : 0312 495 0666
E-posta : info@md1927.org.tr
Web : www.md1927.org.tr

  • Katılım Formu