İŞE İADE DAVALARI ZİRVESİ

İŞE İADE DAVALARI ZİRVESİ
18 Temmuz.13
SHERATON MASLAK OTEL TAKSİM İSTANBUL
İçerik
İş Sözleşmesinin Feshi – İş Güvencesi
İşe İade Davalarında Sgk Uygulamaları
İşe İade Davaları-İşe İade Davasının Sonuçları
Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları
İşe İade Davalarında Bordro İşlemleri Ve Uygulamaları
Konuşmacılar
İsa KARAKAŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
İsmail BAYER Emekli, Baş İş Müfettişi-Çalışma Genel Müdürü
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK Akademisyen
Yaprak ERİŞEN Avukat
Haluk DURMUŞOĞLU Yönetim Danışmanı
Katılım Bedeli: 690TL + KDV(18)
Bilgi: 0212 212 82 73 info@suyem.com
ÇALIŞMA HAYATINDA
DENETİM TEFTİŞ İDARİ PARA CEZALARI – İTİRAZLAR-MAHKEME KARARLARI ZİRVESİ
19 Temmuz.13
SHERATON MASLAK OTEL TAKSİM İSTANBUL
İçerik
4857 Sayılı İş Kanununda İdari Para Cezası İhtilaflarına İlişkin Önemli Hususlar ve Yargı Kararları
4857 Sayılı İş Kanununda İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
İş-kur Mevzuatında İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda İdari Para Cezaları
Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatında İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda İdari Para Cezaları
Sgk, İş Hukuku Ve İş Kurumu, İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İşveren Lehine Ve Aleyhine Verilen Yargıtay Kararları
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Denetiminde Bordro, Özlük İşleri, Dökümantasyon
Denetim Ve Teftişe Hazırlıklı Olmak( İnsan Kaynakları İç Denetimi Ve Hile Denetimi)
İdari Para Cezaları Dava Süreci Ve Mahkeme Kararları
Konuşmacılar
İsa KARAKAŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
İsmail BAYER Emekli, Baş İş Müfettişi-Çalışma Genel Müdürü
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK Akademisyen
Yaprak ERİŞEN Avukat
İbrahim RASSANEH Denetim Direktörü
Haluk DURMUŞOĞLU Yönetim Danışmanı
Katılım Bedeli: 690TL + KDV(18)
Bilgi: 0212 212 82 73 info@suyem.com
ÇALIŞMA HAYATINDA
ALT İŞVEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİLERİ ZİRVESİ
19 Temmuz.13
SHERATON MASLAK OTEL TAKSİM İSTANBUL
İçerik
İş Hukuku Açısından Alt İşverenlik
Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Alt İşverenlik
Yarğıtay Kararları Dogrultusunda Asıl-Alt İşveren İlişkileri
Sözleşme Yönetimi ve Sorumluluklar
Denetim Raporları ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Konuşmacılar
İsa KARAKAŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
İsmail BAYER Emekli, Baş İş Müfettişi-Çalışma Genel Müdürü
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK Akademisyen
Yaprak ERİŞEN Avukat
İbrahim RASSANEH Denetim Direktörü
Haluk DURMUŞOĞLU Yönetim Danışmanı
Katılım Bedeli: 690TL + KDV(18)
Bilgi: 0212 212 82 73 info@suyem.com