ISE IADE DAVALARI ZIRVESI (11 ARALIK 2015)

1-İŞE İADE DAVALARINDA İŞ KANUNU UYGULAMALARI

İş sözleşmesinin feshi – iş güvencesi
İş sözleşmesinin feshi

İş sözleşmesinin işverence önelli feshi

İşverenin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshi

Çalişma koşullarinda değişiklik ve sözleşmenin feshi

Toplu işçi çıkarma

İşverenin iş sözleşmesini önelsiz fesih halleri

İŞ GÜVENCESİ

Genel olarak
İş güvencesinden yararlanma koşulları

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK MEVZUAT İLGİLİ HÜKÜMLER
2-İŞE İADE DAVALARINDA SGK UYGULAMALARI

Kısaca işe iade davası süreci
İşe iade davası sonrası tazminat ve ücretler

İşe iade davası sonrası SGK bildirimi

İşe iade davası sonucu için İPC uygulanır mı?

İşe iade davası sonucu için gecikme zammı/faizi uygulanır mı?

3-YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVALARININ SONUÇLARI ve KARAR İNCELEMELERİ
· İş Sözleşmesi İlişkisi
· Dava Açma Süresi
· Alti Aylik Kidem
· İşyerindeki İşçi Sayısı
· Belirli Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
· İşveren Vekili
· İş Güvencesi Hükümleri
· Fesih Bildirimi Ve Şekli
· Savunma Alinmasi
· Geçerli Veya Geçersiz Fesih Nedenleri
· Değişiklik Feshi
· Kötüniyet Tazminatı Sendikal Tazminat
· Toplu İşçi Çıkarma
· İşe İade Davasında Asıl İşveren Alt İşveren
· Tazminat Ve Boşta Geçen Süre Ücreti
· İşe Başlatma Ya Da Başlatmama
· İşe İade Davası Ve İhbarkıdem Tazminatı
· İşe İade Davasında Yargılama
· Özel Hakem
· İcra İle İlgili Kararlar
· 4857 Sayili İş Kanunu
4-İŞE İADE DAVALARINDA BORDRO İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI

Ek Bordro Düzenlenecek Durumlar Neler?
Ek Bordro Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Konular

Hangi Ücretten Hesaplama Yapılacak?

İşe Başlatılmayan İşçi İçin Kıdem Tazminatı Bordrosu Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Neler?

İŞE İADE DAVALARI ZİRVESİ
11 ARALIK 2015 Cuma
ELİT WORLD OTEL TAKSİM İSTANBUL
İçerik
İş Sözleşmesinin Feshi – İş Güvencesi
İşe İade Davalarında Sgk Uygulamaları
Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları
İşe İade Davalarında Bordro İşlemleri ve Uygulamaları
Konuşmacılar
Nurşen Caniklioğlu /Akademisyen
Haluk Durmuşoğlu Yönetim Danışmanı
İsa Karakaş Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mustafa Kılıçoğlu/Yargıtay 9.Hd. E. Başkanı
Soru-Cevap
Katılım Bedeli: 750TL + KDV(18)
Bilgi: 0212 212 82 73 info@suyem.com
Kariyer Yönetimi /Suyem
Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sürekli basarı için yasam boyu egitim