İŞ VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

DENEY :İŞ VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

AMAÇ:İşin enerjiye dönüşümünü deneyle göstermek.

ARAÇ VE GEREÇLER:_Orta büyüklükte bir taş.

                                           _Dinamometre

                                           _İp,masa

                                           _Uzun bir cetvel

DENEYİN YAPILIŞI:Taşı iple bağlayınız ve yere bırakınız.Yerde duran taşın enerjisi var mıdır?

Yerde duran taşı,dinamometreyle masanın üzerine çıkarınız.Dinamometrenin gösterdiği kuvveti ve masanın yüksekliğini ölçünüz.W=F .X bağlantısından yaptığınız işi hesaplayınız.

Masa üzerine çıkardığınız taşı bir enerji kazandırdınız mı?

SUNUÇ:Taşı masanın üzerine çıkarmakla bir iş yapmış oluruz. Bu iş sayesinde taşa bir enerji kazandırırız.Taş yere düşerse kazandığı enerji sayesinde iş yapar. Yeni enerji de işe dönüşebilir.