İş Sözleşmelerinin Uygulamaları ve Süreç Yönetimi

13 Ocak 2016 – Çarşamba
Biz Cevahir Hotel – Şişli

Eğitimin Amacı:

İşletmelerde iş mahkemeleri, bilirkişi ve SGK denetlemelerine karşı güçlü aksiyonların önceden alınmasını sağlamak, personel özlük işleri departmanlarının kurulması ve takibinin sağlanması, işe iade dava süreçlerinin önlenmesi veya oluşması durumunda SGK ve tüm bildirimlerin yapılması ve gerekenlerin takibi gibi konularda yol haritası oluşturmak.

Kimler Katılmalı:

İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer yapmak isteyen İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, Mali Müşavirlik bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.

Eğitim İçeriği
İş Sözleşmesi Çeşitleri ve Hazırlanması

• İş Sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?
• Belirli Süreli iş sözleşmesi
• Belirsiz Süreli iş sözleşmesi
• Kısmi Süreli iş sözleşmesi
• Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
• Takım Sözleşmesi
• İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması
• Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi
• Yetkili mahkemenin belirlenmesi

İş Sözleşmelerini Sona Erdirme Uygulamaları

• İşe davet ihtarname örnekleri
• İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri
• Kıdem tazminatı hesabı
• Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri
• İhbar tazminatı hesabı
• İhbar tazminatı bordro örnekleri
• İbraname örnekleri
• Çalışma belgesi örnekleri
İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

• İş güvencesinin kapsamı
• İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular
• İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler
• İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre personel özlük dosyasında olması gereken belgeler nelerdir?
• İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri ve işe iade kararlarında SGK uygulamaları
• Fesih bildirimize itiraz ve usulü
• İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
• Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri
• Kötü niyet tazminatı
• İşe iade davası ve sonuçları
• İkale (Bozma Sözleşmesi) örnekleri ve koşulları
• İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri
• Boşa geçen süre ücretinin hesaplanması
• İş sonu tazminatının hesaplanması

İletişim
MasterClass
Çengelköy Mah. Suyolu Çıkmazı Sok. No: 2
Üsküdar / İstanbul
0 (216) 321 62 50
Telefon:
Email:
information@masterclass.com.tr

• Eğitime katılım bedeli kişi başı 725 TL+KDV olup iki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
• Eğitim programı, yayınlanan otelde saat 09:30 ile 16:45 saatleri arasında gerçekleşecektir.
• Katılım için online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
• Eğitim bedelinin eğitim tarihinden 3 iş günü önce MasterClass banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
• Eğitim bedeline tüm dökümantasyon, ikramlar ve öğle yemekleri dahildir.
• MasterClass gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar.