İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) MEVZUATI EĞİTİMİ

Kariyer Yönetimi / Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi

Sürekli başarı için yaşam boyu eğitim

info@suyem.com 0212 212 82 73

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) MEVZUATI EĞİTİMİ
7 Mayıs 2015 TITANIC CITY HOTEL TAKSİM İSTANBUL

Katılım bedeli 450 TL+KDV(18)

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) MEVZUATI EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçen kanunun büyük bir bölümü 01.01.2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Böylece ilk defa müstakil bir kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. İşyerlerinin yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılması ile çalışanlara yeni haklar tanınmış, bu hakların kullanılabilmesi için işverene yeni yükümlülükler getirilmiştir. 6552 Sayılı Torba Kanun ile de işverenin yükümlülükleri konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 2014 Aralık ayında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılma sürelerinde de değişiklik olmuştur.

Şimdi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda tekrar değişiklik yapılması gündemdedir ve konuya ilişkin olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis gündemindedir. Bu Tasarı ile 6331 sayılı Kanunda yer alan iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin görevleri, işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde kolluk kuvvetlerine açık yetki verilmesi, maden işyerlerinde çalışan işçilere yeni imkanlar sağlanması gibi konularda özellikle de idari para cezalarında değişiklik yapılması öngörülmektedir.

6331 sayılı Kanun’un getirdiği yeni kavram, kurum ve uygulamalardan bazıları;

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi bazı uzman personelin görev yapacak olması,
Ortak sağlık ve güvenlik birimleri,
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına yapılacak risk değerlendirmesi ve hazırlanacak acil durum planları,
Çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilmesi,
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmasında yeni prosedürler,
Küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerine devlet desteği,
Çalışanın ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkı,
Güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi,
Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak için uygulanacak etkin idari yaptırımlar olarak sıralanmaktadır.

Güncel mevzuatı Torba Kanunla yapılan değişiklikler ve Tasarı Kanun’da öngörülenler de dahil, hem hukuksal çerçevede hem de mevzuatın uygulama boyutunda detaylı bir şekilde ele alacaktır.

EĞİTİMİN KAPSAMI:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun genel çerçevesi
• Risk değerlendirmesi yaptırma yükümlülüğü
· Kimler yapabilecek
· Dokümante edilmesi
· Yapmama / yaptırmamanın yaptırımı nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsıyor – istisnalar kimlerdir?
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
· Yapılması gereken sözleşmeler
· İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının Bakanlığa bildirilmesi,
· İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri
· Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü
· Hangi hallerde kurulacak?
· İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması gereken ekipmanlar
· İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü
· Kimleri bilgilendirmek gerekecek?
· Alt işveren işçileri/geçici iş ilişkisine göre çalışanların, müteahhit çalışanlarının durumu
· Bunları nasıl yönetmek lazım?
· İşverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından danışma/görüş alma yükümlülüğü
· İş ekipmanı alırken çalışan temsilcisine de sorulacak mı? Satın alma birimi neler yapacak?
· Temsilcinin isteklerini dikkate almak şart mı? İşveren istediği ekipmana karar veremeyecek mi?
· Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alırken de çalışan temsilcisine danışılacak mı?

Hizmet alım birimlerinin bu konuda neler yapması gerekir?
• İş kazası kavramı
· 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
• 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
· İş kazasının bildirimi
· İş kazasının raporlanması
· Bildirimin yapılacağı makam ve süresi
· 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükle bağlantısı
• Sağlık gözetimi – raporu almak gerekiyor mu?
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü
· Eğitim verme yükümlülüğünün kapsamı
· Yenilenmesi
• Çalışan temsilcisi kavramı
· Sendika temsilcileri ile bağlantısı
· Seçimi/atanması
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu
· Kurma yükümlülüğü olan durumlar
· Asıl İşveren alt İşveren ilişkisinin olduğu durumda iş sağlığı ve güvenliği konusuna yansıması nasıl olacak?
· Sorunlar – önerileri
• Faaliyetin durdurulması
• İdari para cezaları

GENEL BİLGİ
Eğitimler 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
Ücrete çay-kahve ikramları, öğlen yemeği ve eğitim dokümanları dâhildir.
2,3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara %10 indirim uygulanır.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK
Herhangi bir sebeple katılımın gerçekleşmemesi durumunda, Eğitim tarihinden 3 gün önce bilgi verilmesi şartı ile ödenen ücret iade edilmektedir. Diğer durumlarda kayıt işlemi bir başka programa kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür. Aksi durumda eğitim bedeli fatura edilir. Eğitim gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir.

Suyem,Zirve, Eğitim ve sertifika programlarını iptal etmek, eğitmeni, eğitim tarihlerini ve eğitim yerini değiştirmek hakkını saklı tutar

Eğitim Katılım Bedeli 450TL+KDV(18)
Detaylı bilgi ve başvuru için
info@suyem.com Tel: 0212 212 82 73 (pbx) Faks: 0212 212 82 74