İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başlıyor

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başlıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı normal tamamlama süresi 3 sömestrden oluşan 1 akademik yıldır. 6331 sayılı İSG kanunuyla birlikte birçok gelişme kaydedilmiştir. Çalışan haklarının daha iyi koşularda korunmasını öngören bu kanun, hakların somut şekilde de muhafazasını sağlamaktadır. İşverene, risk değerlendirme yaptırma, tedbir alma ve İSG Uzmanı görevlendirme zorunluluğu gibi birçok somut adımı da içermektedir. 2009 yılından itibaren İSG alanında çalışmalarını devam ettiren üniversitemiz bu alandaki tüm gelişme ve yenilikleri bir araya getirerek bir yüksek lisans çalışmasına imza atmıştır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı;
Programın öncelikli hedefi, İSG alanında bu güne dek oluşmuş ortak bilince katkı sağlamaktır. Ayrıca bu konuda, uzun yıllar içinde oluşan birikimi akademik bir formda aktarmak hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalar ışığında, güvenlik ve çalışma kültürünün temel yapı taşları gerekçelendirilecek ve uygulama esasları üzerinden hareketle Avrupa ve dünyadaki gelişmeler değerlendirilecektir. Ayrıca toplam kalite sürecinin en önemli dişlisi olan iş güvenliği için başta ÇSGB olmak üzere, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla paralel şekilde gelişmeleri takip etmek ve yeni çalışmalara imza atmaktır.

Kimler Başvurabilir?
• Tüm Mühendisler
• Mimarlar
• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları
• Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları
• ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İG Uzmanı belgesine sahip olanlar,
• İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans mezunları bu programa başvurabilir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: Program ne zaman başlıyor?
Cevap: 09 Kasım 2013’de ilk ders başlayacak.

Soru:Kayıtlar ne zaman başlıyor?
Cevap: Kayıtlarımız başladı. Hafta içi ve Cumartesi günleri 08:00 – 19:00 saatleri arasında kayıt yaptırabilirsiniz.

Soru: Eğitim ne kadar sürecek?
Cevap: Eğitim toplam 3 dönemden oluşuyor:

I.Dönem: 09 Kasım 2013 -31 Ocak 2014
II.Dönem: 17 Şubat- 28 Mayıs 2014
III.Dönem: 16 Haziran – 01 Ağustos 2014 (Yaz okulu formunda gerçekleştirilecektir.)
Soru: Eğitim, ÇSGB’nin hangi sınavına yetişiyor?
Cevap: Program Temmuz 2014’te tamamlanıyor. Mezun durumdaki öğrenciler, Ağustos ya da Ekim 2014’te yapılması planlanan “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Sınavı’na” başvuru yapabilirler.
Soru: Eğitici kadrosu kimlerden oluşuyor?
Cevap: Üniversitemiz akademisyenleri ve sektör profesyonellerinden oluşuyor.

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Prof. Dr. Erol AKATA
Doç. Dr. Zafer UTLU
Yrd. Doç. Dr. Behiye YÜKSEL
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

Uzman Kadro:
Alparslan YILMAZ / İSG Eğiticisi / B Sınıfı İSG Uzmanı
Ali KOCAER / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Gülenden KARA / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Cemal KOZACI / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Ender ERİZ / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Cafer Cengiz GÖZTEPE / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Mustafa ŞİRİN / İSG Eğiticisi / A Sınıfı İSG Uzmanı
Alper BELGEN / İSG Eğiticisi / C Sınıfı İSG Uzmanı
Dr. Cengiz CAMBAZOĞLU / İSG Eğiticisi / İşyeri Hekimi
Dr. Levent BEDEN / İSG Eğiticisi / İşyeri Hekimi
Naciye DEMİRALP / Avukat / İSG Eğiticisi
Selçuk DEMİR / Yüksekte Çalışma Eğiticisi / C Sınıfı İG Uzmanı
Celal ÖZDEMİR / Elektrik Eğiticisi / C Sınıfı İSG Uzmanı
Metin DEMİR / Yangın Eğiticisi / C Sınıfı İSG Uzmanı
Hürriyet Kemal CEYLAN / Yangın Eğiticisi
Doç. Dr. Nevzat ONAT / İSG Eğiticisi
Program Koordinatörü:
Mustafa Resul KAĞNICIOĞLU / Florya Yerleşkesi D Blok 2209 nolu oda. Telefon: 444 1 428 / 1208 dâhili numara. E-mail: yukseklisans@aydin.edu.tr / mustafaresul@aydin.edu.tr

Soru: Dersler nerde yapılacak?
Cevap: Üniversitemizin Florya, Beşiktaş ve Kadıköy Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Soru: Ücretler Nedir?
Cevap: Toplam 10.000 TL. Bu ücret üzerinden 12 taksit yapılabilmektedir. Ayrıca tüm mezunlarımıza %25 ve üniversitemizden İSG C Sınıfı eğitimini tamamlayan kişilere %50 indirim uygulanmaktadır.

Soru:Kayıt için ne gerekiyor?

Cevap:

Başvuru Formu
3 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (kırmızı mühürlü)
Diploma orjinali veya noter onaylı sureti
Transkript orjinali veya noter onaylı sureti.
Soru: Dersler hangi günlerde?

Cevap: Hafta içi akşam ve hafta sonu günlerinde yapılacak. İlk dönem 14 hafta sürecek. Haftada 15 saat ders işlenecek. İkinci dönem programı ise haftalık 30 saatlik derslerle gerçekleştirilecek. Üçüncü dönem, dönem projesi ile tamamlanacaktır.