Irmak Okulları IV. Etik Değerler Çalıştayı

Merhaba,

15 Mayıs 2015 Cuma 13.30 – 18.45 ve 16 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 – 18.45 saatleri arasında ilimizdeki resmi-özel lise öğrencilerinin katılımıyla “Türkiye’de Eğitimin Yönetimi” ana konulu Irmak Okulları IV. Etik Değerler Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz.

Bir danışman öğretmen eşliğinde öğrencilerinizi (en fazla 8 öğrenci) çalıştayımızda görmekten mutluluk duyarız.

Çalıştayımızda, Türkiye’de Eğitimin Yönetimi konusu üzerinden gençlerin komiteler halinde tartışmaları ve tez-antitez oluşturmaları beklenmektedir. Bunun için çalıştayda komite konuları ile ilgili tez-antitez oluşturabilecek gençlerin seçimi, çalıştayın amacına ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Katılımın ücretsiz olduğu çalıştayımıza katılmak isterseniz aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

ÖZEL IRMAK LİSESİ IV. ETİK DEĞERLER ÇALIŞTAYI | Irmak Okulları

Not: Aşağıdaki dosyalarda Irmak Okulları IV. Etik Değerler Çalıştayı ile ilgili Valilik Onayı ve Katılım Şartnamesi yer almaktadır.

ÇALIŞTAY İÇİN İLETİŞİM:

Öğrenci Temsilcisi:

Burak SAVAŞ (burak.savas@irmak.k12.tr) (0531 928 3197)

Sorumlu Öğretmenler:

İsmail Hakkı ERGÜVEN (ismail.erguven@irmak.k12.tr)

Öznur NESİPOĞLU (oznur.nesipoglu@irmak.k12.tr)

KATILIM ŞARTNAMESİ

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
Özel Irmak Lisesi Müdürlüğü
IV. ETİK DEĞERLER ÇALIŞTAYI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞTAYIN ADI:
ÖZEL IRMAK LİSESİ IV. ETİK DEĞERLER ÇALIŞTAYI

ÇALIŞTAYIN AMACI:
• Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası hâline getirmek
• Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğinin pekişmesine yardımcı olmak
• Etik değer kavramına öğrencilerin gözünden bakmak
• Öğrencilerin belirledikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak
• Etik değerlere karşı olan bilinci geliştirmek
• Eğitimin sorunlarını ve çözüm önerilerini çıkartmak ve bu çözüm önerilerinin yetkili kişilere ve kurumlara iletilmesine olanak sağlamak

ÇALIŞTAYIN KONUSU:
ANA KONU: Türkiye’de Eğitimin Yönetimi

KOMİTE KONULARI:
1. Komite: Eğitimin Denetimi
2. Komite: Eğitimde Fırsat Eşitliği
3. Komite: Eğitimde Laiklik
4. Komite: Öğretim Programları
5. Komite: Eğitimde Farklılaştırma
6. Komite: Eğitimde Teknoloji
7. Komite: Ölçme ve Değerlendirme
8. Komite: Okul Sağlığı ve Güvenliği
Görsel Sanatlar Komitesi: Sanat Eğitimi

ÇALIŞTAYIN DAYANAĞI:
MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 25. maddesi

ÇALIŞTAYIN KAPSAMI:
İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm liselerin 9. 10. 11 ve 12. sınıf öğrencileri

ÇALIŞTAYIN TARİHİ ve SAATİ:
15 Mayıs 2015 Cuma günü 13.30 – 18.45 saatleri arasında
16 Mayıs 2015 Cumartesi günü ise 09.00 – 18.45 saatleri arasında

ÇALIŞTAYIN İŞLEYİŞİ:
• Çalıştay konuları, 8 farklı komiteye dağıtılacak ve ayrı ayrı incelenecektir.
• 1, 2, 3, 4. oturumlar bu komitelerin toplantılarına ayrılacaktır.
• 5. oturumda tüm komiteler bir araya gelecek ve çıkartılan raporlar birleştirilecektir. Bu
oturumda herkes diğer komitelerin aldığı kararları görme imkânı bulacak ve eğer
isterse belli başlıkların değiştirilmesi için teklif sunabilecektir. En sonunda kararlar
oylanarak ve onaylanarak raporlaştırılacaktır.
• Her okuldan gelecek olan öğrenciler farklı komiteye verilecektir.
• İlk dört oturumda komiteler farklı salonlarda toplantı yapacaktır.
• Genel oturum konferans salonunda yapılacaktır. Bu oturumda katılımcılara masa
verilmeyecektir.
• Her komitenin çalışma programı diğerleriyle aynı olacak, herkes beraber toplantılara
başlayıp, beraber ara verecektir.

ÇALIŞTAYIN PROGRAMI:
15 Mayıs 2015 Cuma
13.30 – 14.00 Kayıt, İkram
14.00 – 14.15 Açılış Konuşmaları
14.15 – 15.45 Panel
15.45 – 16.00 Kahve Arası
16.00 – 17.00 Oryantasyon
17.00 – 18.45 1. Oturum (Komite Çalışmaları)
16 Mayıs 2015 Cumartesi
09.00 – 09.30 Yoklama, İkram
09.30 – 11.00 2. Oturum (Komite Çalışmaları)
11.00 – 11.15 Kahve Arası
11.15 – 13.00 3. Oturum (Komite Çalışmaları)
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.30 – 15.15 4. Oturum (Raporlama)
15.15 – 15.30 Kahve Arası
15.30 – 18.00 5. Oturum (Genel Kurul)
18.00 – 18.45 Kapanış Töreni

ÇALIŞTAYA BAŞVURU KOŞULLARI:
• Çalıştayın dili Türkçedir.
• Çalıştaya kapsamda belirtilen okul öğrencileri katılabilir.
• Çalıştaya her okul en çok 8 öğrenci ile başvurabilir.
• Çalıştaya ancak önceden başvurup seçilen öğrenciler katılabilir.
• Çalıştaya katılım ücretsizdir.
• Çalıştay boyunca ikramlar ve öğle yemeği Özel Irmak Lisesi tarafından sağlanacaktır.
• Çalıştaya başvuran okullar çalıştay yerine ulaşımlarını kendi olanaklarıyla
sağlayacaklardır.
• Çalıştaya en az bir danışman öğretmen ile katılınacaktır.
• Başvurular yalnızca Irmak Okulları web sitesinde yer alan bağlantı (link) üzerinden yapılacaktır. Başvurular 11 Şubat 2015 Çarşamba günü açılacaktır. (www.irmak.k12.tr)
• Çalıştayın kontenjanı sınırlıdır. Kontenjan dolduğunda başvurular kapatılacaktır.
• Başvuru sonrasında öğrenciler, çalıştay komitelerine öncelikle seçimleri doğrultusunda yerleştirilecektir. Ancak, öğrenciler seçimleri dışında da komitelere yerleştirilebilir.
• Aynı okuldan öğrenciler aynı komitede yer alamazlar, farklı komitelerde yer alabilirler.
• Başvuru sonrasında katılan öğrencilere komite çalışmaları ile ilgili dokümanlar gönderilecektir ve her öğrenci bu dokümanlarda belirtilen ön hazırlığı tamamlamak durumundadır.
• Öğrenciler komitelerinde inceleyecekleri örnek olaylar üzerinden bilimsel bir yöntemle sorunları tanımlayacaklar ve çözümler üreteceklerdir. Çalıştaya başvuracak öğrencilerin bu doğrultuda belirlenmesi çalıştayın kazanımlarına ulaşılması açısından yararlı olacaktır.
• Çalıştay sonunda üretilen çözümler ile alınan kararlar ulusal ve uluslararası kurumlara sunulacaktır.
• Çalıştayın tüm oturumlarına katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecektir. Oturumlara katılmayan delegelere katılım belgesi verilmeyecektir.
• Çalıştayda her komiteden en iyi 1 öğrenciye başarı belgesi ve hediye verilecektir.
• Çalıştaya katılacak öğrencilerin katılım formunu danışman öğretmen doldurup en geç 25 Nisan 2015 tarihine kadar gönderecektir.

ÇALIŞTAYIN YERİ:
Özel Irmak Lisesi
Adres: Caddebostan Mahallesi, Cemil Topuzlu Caddesi, No: 100, Kadıköy / İSTANBUL 34728
Telefon: 0216 411 39 23 Dahili: 242 ve 228
Faks: 0216 411 39 26
Web: www.irmak.k12.tr

ÇALIŞTAY İÇİN İLETİŞİM:
Öğrenci Temsilcisi: Burak SAVAŞ (burak.savas@irmak.k12.tr) (0531 928 3197)
Sorumlu Öğretmenler: İsmail Hakkı ERGÜVEN (ismail.erguven@irmak.k12.tr)
Öznur NESİPOĞLU (oznur.nesipoglu@irmak.k12.tr)