International Symposium on Active Learning (ISAL)

Değerli Bilim İnsanı,
06-08 Eylül 2019 tarihinde Etkin Öğrenme Derneği yıllık sempozyumu ISAL 2019 International Symposium on Active Learning (ISAL) Adana Valiliği ve Adana Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Adana ilinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması 21. Yüzyılda eğitimolarak belirlenmiş olup bilimsel çalışmaların bu tema ekseninde ele alınması beklenmektedir. Eğitimin her kademesinde kalitemizin daha iyiye ulaşması için siz bilim insanlarının kendi çalışma alanlarınızda yaptığınız araştırmaları katılımcılarla paylaşmanızın yanı sıra disiplinler arası işbirliği çalışma ortamı oluşturmayı amaçladığımız bu kongreye vereceğiniz katkılar bizim için değerlidir. Bu nedenle, eğitimcileri, eğitim alanındaki yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri ve eğitime gönül veren herkesi sempozyum teması doğrultusunda yer alan konuları ele almak için ISAL 2019’a davet etmekten onur duyuyoruz. ISAL 2019 kapsamında, 2018 akademik teşvik kriterlerine uygun olarak farklı ülkelerden davetli konuşmacılar misafir edilecek ve özel ISBN numarası ile tam metin bildiri kitabı yayınlanacaktır SizlereTürkiye’nin en güzel illerinden biri olan tarihin ve tabiatın birleştiği Akdeniz’in incisi Adana’da ev sahipliği yapmaktan onurduyacağız. 06-08 Eylül 2019 tarihleri arasında Adana’da buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla,
Düzenleme kurulu adına
Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE

Sempozyum Konuları
ISAL 2019 ana teması olarak 21.yy da eğitim belirlenmiştir.

• Fen Bilimleri Eğitimi
• Fizik Eğitimi
•Biyoloji Eğitimi
•Kimya Eğitimi
•Matematik Eğitimi
•Çevre Eğitimi
•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
•Sosyal Bilgiler Eğitimi
•Tarih Eğitimi
•Türkçe Eğitimi
•Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
•Okul Öncesi Eğitimi
•Özel Eğitim
•Coğrafya Eğitimi
•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
•Beden Eğitimi
•Sanat Eğitimi
•Yabancı Dil Eğitimi
•Yaşam boyu öğrenme
•Yetişkin Eğitimi
• Eğitim Programları
•Eğitim yönetimi
•Eğitim teknolojisi
•Eğitimin Kültürel Temelleri
•Eğitim Yönetimi ve Politikası
•Eğitim Bilimleri
•Çok kültürlü eğitim
•Demokrasi eğitimi
•Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi
•Düşünme eğitimi
•İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim
•Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim
•Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim
•Öğretim tasarımı
•Öğretmen eğitimi
•Ölçme ve değerlendirme
•STEM eğitimi

Detaylar: