International Management Research Congress

International Management Research Congress (InMaR Congress)

Güney Rusya Üniversitesinin düzenleyeceği Uluslararası Yönetim Bilimleri Kongresi (International Management Research Congress) Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Mart 2016 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Kongrenin Ana Teması “YÖNETİMDE ETKİLEŞİM VE YENİ PARADİGMALAR” olarak belirlenmiştir.

Kongre dili İngilizce, Rusça ve Türkçedir. Kabul edilen bildiriler basılı bildiri kitapçığında elektronik ortamda yayınlanacak ve Makale Süreci için Kongreyi Destekleyen Dergilere gönderilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE TEMASI
KONGRE TEMASI
Kongrenin en önemli amacı, Rusya ve Türkiye Yönetim sistemleri bağlamında; Başta “Eğitim Yönetimi” olmak üzere, “İşletme Yönetimi”, “Sağlık Yönetimi” ve “Örgüt Yönetimi (Organizasyonel Psikoloji)” alanında yapılan uygulamalı ve ampirik çalışmaları tartışmak ve yönetim bilimini tek disiplin sarmalından çıkararak farklı yönetim alanlarındaki uygulamaları tartışmak ve yönetimde etkileşim sağlamaktır. Bu yüzden Kongrenin Ana Teması “YÖNETİMDE ETKİLEŞİM VE YENİ PARADİGMALAR” olarak belirlenmiştir.
InMaR Congress için aşağıda belirlenen Alt Temalar ile ilgili sunumlar kabul edilecektir:
EĞİTİM YÖNETİMİ
Öğretmen Yetiştirme ve Eğiticilerin Eğitimi
Yönetimde Trendler ve Yeniden Yapılanma
Okul Yöneticiliği ve Yönetici Atama Politikaları
Eğitimde Örgütlenme ve Sendikalar
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar
Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar
Eğitim Yönetiminde Denetim
Okul Yönetimine Kadın Yöneticiler
Okul Yönetimine Ahlak
Okul Yönetimi ve Aile
Eğitim Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Okullarda Bilgi Yönetimi
Eğitim Yönetimi Bölgesel Kalkınma İlişkisi
Demokrasi Eğitim Yönetimi İlişkisi
Eğitim Yönetimi Verimlilik İlişkisi
Farklı Kültürlerdeki Eğitim Yönetimi Uygulamaları
Eğitim Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Okul Yönetiminde Veli İlişkiler
Okul Yönetiminde İletişim
Eğitim Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal Okul Organizasyonu ve Yönetimi
Eğitim Kurumlarında Stratejik Yönetim
Eğitim Kurumlarında Kariyer Yönetimi

İŞLETME YÖNETİMİ
Personel Yetiştirme ve Personel Eğitimi
İşletme Yönetiminde Trendler ve Yeniden Yapılanma
İşletme Yöneticiliği ve Görevde Yükselme Politikaları
İşletmelerde Örgütlenme ve Sendikaların
İşletme Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
İşletmelerde Liderlik Uygulamaları
İşletme Yönetiminde Yeni Paradigmalar
İşletme Yönetimine Alternatif Yaklaşımlar
İşletme Yönetiminde Denetim
İşletmelerde Yönetiminde Kadınlar
İşletme Yönetimi ve Ahlak
Yönetim ve Aile
İşletme Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Bilgi Yönetimi ve Yönetim İlişkisi
Yönetim ve Bölgesel Kalkınma
Demokrasi ve Yönetim
Yönetim ve Verimlilik
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Farklı Kültürlerde İşletme Yönetimi
İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler
İşletme Yönetiminde İletişim
İşletme Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal İşletme Organizasyonu ve Yönetimi
İşletmelerde Stratejik Yönetim
İşletmelerde Kariyer Yönetimi
SAĞLIK YÖNETİMİ
Personel Yetiştirme ve Personel Eğitimi
Sağlık Kurumları Yönetiminde Trendler ve Yeniden Yapılanma
Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Görevde Yükselme Politikaları
Sağlık Sektöründe Örgütlenme ve Sendikaların
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Sağlık Kurumlarında Liderlik
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Paradigmalar
Sağlık Kurumları Yönetimine Alternatif Yaklaşımlar
Sağlık Kurumlarında Denetim
Sağlık Kurumları Yöneticiliğinde Kadınlar
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ahlak
Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Aile
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi ve Yönetim İlişkisi
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma
Demokrasi ve Sağlık Kurumları
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Verimlilik
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Farklı Kültürlerde Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetiminde Halkla İlişkiler
Sağlık Kurumları Yönetiminde İletişim
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal Sağlık Kurumu Organizasyonu ve Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında Kariyer Yönetimi

ÖRGÜTSEL YÖNETİM (Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji)
Yönetimde Örgütsel Davranış
Yönetim ve Mobbing
Yönetim ve İş Performansı
Yönetim ve İş Tatmini
Örgütlerde Psikolojik Sorunlar ve Yönetim
Yönetim ve İş Ahlakı
Yönetim ve Örgütsel Bağlılık
Yönetim ve Örgüt İklimi
Yönetimde Güven Duygusu
Yönetim ve Motivasyon
Yönetimde Pekiştireçler
Örgütsel Sinizim ve Yönetim
Örgütlerde Kaygı ve Yönetim

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Prof. Dr. A. Murat TUNCER / Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. İmran AKPEROV /Güney Rusya Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANLARI
Dolyatovski V.A., Ph.D., South Russian University
Nataly Bruhanova, Ph.D., South Russian University

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Olga STROTSEVA, Ph.D., South Russian University
Marziya AKPEROVA, Ph.D., South Russian University
Sergey KRAMAROV, Ph.D., South Russian University
Juri DASHKO, Ph.D., South Russian University
Arkadi MURZAYEV, Ph.D., South Russian University
Anna MATVIENKO, Ph.D. South Russian University
Elena BOGACHEVA, Ph.D., Ph.D., South Russian University

Kongre Düzenleme Alt Kurullar
Busines Administration
Prof.Dr.İbrahim ÖRNEK
Prof. Dr. Seyhan TAŞ
Prof. Dr. Nalan GÜREL
Prof. Dr. Hülya BAYKAL
Prof. Dr. Vedat GÜRBÜZ
Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK
Prof. Dr. Kemal SEZEN
Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Prof. Dr. Kamuran REÇBER
Prof. Dr. Murat ALTINTAŞ
Healthcare Management
Prof.Dr. Hikmet Seçim
Prof.Dr. Uğur Yozgat
Prof.Dr. Huriye Çatalca
Prof.Dr. Hasan Çatalca
Prof.Dr.Günay Sarıyar
Prof.Dr.Metin Ateş
Prof.Dr.Haydar Sur
Prof.Dr.Yıldırım Öner
Prof.Dr.Ayşegül Kaptanoğlu
Prof.Dr Ahmet Altıner
Prof.Dr. Mehveş Tarım
Prof.Dr.Osman Öztürk
Prof.Dr.Gonca Mumcu
Prof.Dr.Rehat Faikoğlu
Doç.Dr. Tuğrul Savaş
Doç.Dr Oğuz Özyaral
Yrd.Doç.Dr.Cem DIKMEN

Education Management
Doç.Dr.Ali Haydar ŞAR
Doç.Dr. Duysal AŞGUN
Doç.Dr.Murat İskender
Doç.Dr.Mustafa Koç
Doç.Dr.Recep Özkan
Doç.Dr.Mustafa Kılıç
Doç Dr. Onur KÖKSAL

Industrial and Organizational Psychology
Prof. Dr. Betül AYDIN
Prof. Dr. Tuncer TOKOL
Prof.Dr.Ayşe Can Baysal
Prof.Dr.Emre Burçkin
Prof.Dr.Dilaver Tengilimoğlu
Doç.Dr.Ayhan Seyfullahoğulları
Doç. Dr. Tan BAYKAL
Doç. Dr. Şenol DUMAN
Doç.Dr.Abdullah IŞIKLAR

Bilim Kurulu
Dolyatovski V.A., Ph.D., South Russian University
Olga STROTSEVA, Ph.D., South Russian University
Marziya AKPEROVA, Ph.D., South Russian University
Sergey KRAMAROV, Ph.D., South Russian University
Juri DASHKO, Ph.D., South Russian University
Arkadi MURZAYEV, Ph.D., South Russian University
Anna MATVIENKO, Ph.D. South Russian University
Elena BOGACHEVA, Ph.D., Ph.D., South Russian University
Prof.Dr.İbrahim ÖRNEK
Prof. Dr. Seyhan TAŞ
Prof. Dr. Nalan GÜREL
Prof. Dr. Hülya BAYKAL
Prof. Dr. Vedat GÜRBÜZ
Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK
Prof. Dr. Kemal SEZEN
Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Prof. Dr. Kamuran REÇBER
Prof. Dr. Murat ALTINTAŞ
Prof.Dr. Hikmet SEÇIM
Prof.Dr. Uğur YOZGAT
Prof.Dr. Huriye ÇATALCA
Prof.Dr. Hasan ÇATALCA
Prof.Dr.Günay SARIYAR
Prof.Dr.Metin ATEŞ
Prof.Dr.Haydar SUR
Prof.Dr.Yıldırım ÖNER
Prof.Dr.Ayşegül KAPTANOĞLU
Prof.Dr Ahmet ALTINER
Prof.Dr. Mehveş TARIM
Prof.Dr.Osman ÖZTÜRK
Prof.Dr.Gonca MUMCU
Prof.Dr.Rehat FAIKOĞLU
Prof. Dr. Betül AYDIN
Prof. Dr. Tuncer TOKOL
Prof.Dr.Ayşe Can BAYSAL
Prof.Dr.Emre BURÇKİN
Prof.Dr.Dilaver TENGİLİMOĞLU
Doç.Dr.Ali Haydar ŞAR
Doç.Dr. Duysal AŞGUN
Doç.Dr.Murat İSKENDER
Doç.Dr.Mustafa KOÇ
Doç.Dr.Recep ÖZKAN
Doç.Dr.Mustafa KILIÇ
Doç.Dr. Tuğrul SAVAŞ
Doç.Dr Oğuz ÖZYARAL
Doç.Dr.Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI
Doç. Dr. Tan BAYKAL
Doç. Dr. Şenol DUMAN
Doç.Dr.Abdullah IŞIKLAR
Doç Dr. Onur KÖKSAL
Yrd.Doç.Dr.Cem DIKMEN
Dr. AGNES N. TOTH: Berzsensyl Üniversitesi, Macaristan,İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. AHMET AKKAYA: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ALİ MURAT SÜNBÜL: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ANNA MARINOVA: Vratsa Üniversitesi, Bulgaristan, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ATİLLA YILDIRIM: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. BÜLENT DİLMAÇ: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. CHIEN-KUO LI: Shih Chien Üniversitesi, Taipei, Tayvan, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. COŞKUN ARSLAN: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. EMEL ARSLAN: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ERDAL HAMARTA: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. FATİH YILMAZ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. FENGYI FRANCES LIN: National Taipei Üni. of Tech., Taipei, Tayvan, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. HASSAN ALİ : The Maldives National Üniversitesi, Maldivler, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. İBRAHİM İLKHAN: Selçuk Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. KEIICHI YAMADA: Nakamura Gakuen Üniversitesi, Fukuoka, Japonya, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. MEHMET BAYANSALDUZ: Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Türkiye,İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. MEHMET TAŞPINAR: Gazi Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. MONİKA DOHNANSKÁ: Dubnica Institute of Technology, Slovakya, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. NADİR ÇELİKÖZ: Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ORHAN AKINOĞLU: Marmara Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. RAMAZAN ARI: Selçuk Üniversitesi, Türkiye,İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. SHANNON MELIDEO: Marymount Üniversitesi, Arlington/ ABD,İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. TILLOTSON LI: Tung Wah College, Hong Kong, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. UĞUR DEMİRAY: Anadolu Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. YAVUZ ERİŞEN: Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. YÜCEL GELİŞLİ: Gazi Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. ZEKİ KAYA: Gazi Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Danışma Kurulu
Dr. AHMET ÇEKİÇ: Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ARİF BAKLA: Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ASUDE BALABAN: Marmara Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU: Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. CHEUNG Yik-man, Stephanie: Oxfam, Hong Kong, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. GAVRILA A. LIVIU: Aurel Vlaicu Üniversitesi of Arad, Romanya, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. GÖKHAN DUMAN: Gazi Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. HAS FATİH GÜRBÜZ: KATU, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. HASAN ŞAHAN: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. KIMETE CANAJ: Kosovo Erasmus+ Office; Kosova, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. MIHAELA GAVRILA-ARDELEAN: Univ. de Vest Vasile Goldiş Arad , Romanya, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. MING HUNG CHU: National Cheng Kung Üniversitesi, Tayvan, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. MÜNEVVER ÇETİN: Marmara Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. MUSA ÖZATA: Selçuk Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. MUSTAFA SAFRAN: Gazi Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. NADZRI AB GHANI: Universiti teknologi Mara, Kedah, Malezya, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ÖMER BEYHAN: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. SABRİ SİDEKLİ: Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. SLAVKA KRASNA: Ins. of Ped. and Psy. Sciences, Slovak Cumhuriyeti, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. SONYA KOSTOVA HUFFMAN: Iowa State Üniversitesi, ABD, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. TUNCAY DİLCİ: Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. VIRGINIYA ZHELYAZKOVA: Vuzf Üniversitesi, Bulgaristan, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. YAVUZ ERİŞEN: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ZAFER KURTASLAN: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. ZIAD SAID: College of the North Atlantic Qatar Üniversitesi. Katar, İnesjournal, Yayın Kurulu
Dr. Mustafa USLU, Selçuk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Hatice SEZGİN, Selçuk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Serdar Derman: Gaziantep Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Murat Ateş: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Hüseyin Çakır: Gazi Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Nursel Yalçın: Gazi Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ömer Beyhan: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Mustafa Şanal – Erciyes Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Mehmet Şahin: Karatekin Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Osman Çekiç: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Coşkun Arslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Gürhan Can: Yeditepe Üniversitesi , İnesjournal, Editör
Dr. Erdal Hamarta: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Başaran Gençdoğan: Atatürk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Selahattin Avşaroğlu, İnesjournal, Editör
Dr. Semra Benzer: Gazi Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Mustafa Yadigaroğlu: Aksaray Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Harun Çelik: Kırıkkala Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ela Ayşe Köksal: Niğde Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Abdülkadir Tuna: Kastamonu Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Kemal Özgen: Dicle Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Hasan Es: Gazi Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Emel Arslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ahmet Sakin: Sakarya Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Asude Balaban: Marmara Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Devlet Alakoç Pirpir: Selçuk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Sabahattin Çiftçi: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Sabri Sidekli: Muğla Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ömer Yılar: Atatürk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Mehmet Arif Özerbaş: Gazi Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Alparslan Görücü: Selçuk Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Erdal Demir: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ece Sarıgül: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Arif Bakla: Cumhuriyet Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ahmet Çekiç: Cumhuriyet Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Arif Sarıçoban: Hacettepe Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Hakan Demiröz: Cumhuriyet Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Umut Balcı: Batman Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Erdinç Yücel: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Halil İbrahim Sağlam: Sakarya Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Ömer Faruk Sönmez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Zafer Kurtaslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Hüseyin Serdar Çakırer: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
Dr. Sema Sevinç: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnesjournal, Editör
NOT: İsimler ünvanlar içinde isime göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Bilim Kurulu değerli hocalarımızın davetimize verdikleri cevap doğrultusunda güncellenmektedir.

Kongre İrtibat Bilgileri

InMaR Congress
KONGRE YERİ:
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yıldız Amfi
05459704488
05459704488
[email protected]
www.inmarcongress.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.