INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT 2017

INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT 2017
“MASCULINE VIOLENCE -II”

CALL TO EVERYONE
This project is open to all artists wishing to participate in “Masculine Violence – Mail Art Exhibition 2017” to be held at Istanbul / Turkey in July 2017.
CONDITIONS OF PARTICIPATION
1. Participation is free.
2. Each artist may participate in the project with not more than three artworks.
3. Category: Painting, Drawing/Design, Unique Press, Photograph, Digital Art, Video (1 minute), Sound Recording (1 minute)
4. Dimensions: Maximum A4
5. Technique: All and any kinds of techniques may be applied.
6. Racist, fanatic and pornographic artworks will not be exhibited.
7. The artworks should be original, and should not be photocopy or reproduction.
8. Artworks sent for the exhibition will not be returned. Unsold artworks will remain in Atölye Arts-In archives.
9. Visuals of the artworks will be published at https://masculine-violence.blogspot.com.tr/
10. All and any news and documents relating to the exhibition will be shared at the following internet addresses:
https://www.facebook.com/groups/arts.in/

https://www.facebook.com/events/252376388555553/

APPLICATION:
11. Deadline: 15 June 2017
12. Exhibit Dates: 15-21 July 2017 –Adalar Kültür Derneği, Büyükada / İstanbul

https://www.facebook.com/adalarkulturdernegi/

13. Each artist is required to give the following information together with his/her artwork(s).
Name and surname of artist, name of artwork, technique, date, artist’s mailing address, artist’s e-mail address and if any, website address
14. Artworks should be sent by mail to the following address:
ADRESS:
Meral Ağar
“Masculine Violence-II”
PK. 7 Beşiktaş PTT
34354 Beşiktaş – İstanbul / Turkey

For information: [email protected]
Atölye Arts-In: http://artsin2010.blogspot.com/

ULUSLARARASI POSTA SANATI PROJESİ 2017
“ERİL ŞİDDET – II”
ÇAĞRI
Bu proje, Temmuz 2017 İstanbul / Türkiye’de gerçekleşecek olan “Eril Şiddet II”– Posta Sanatı Sergisi 2017’a katılmak isteyen herkese açıktır.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Katılım ücretsizdir.
2. En fazla üç eserle katılabilirsiniz.
3. Kategori: Resim, Çizim/Desen, Özgün Baskı, Fotoğraf , Dijital Art, Video (1 dk),
Ses (1 dk)
4. Boyut: Maksimum A4
5. Teknik: Her türlü teknik uygulanabilir.
6. Irkçı, fanatik ve pornografik içerikli çalışmalar sergilenmeyecektir.
7. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Fotokopi, reprodüksiyon olmamalıdır.
8. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler Atölye Arts-In arşivine kalacaktır.
9. Gönderilen eserlerin görselleri https://masculine-violence.blogspot.com.tr/
da yayımlanacaktır.
10. Sergi ile ilgili her türlü haber ve belge aşağıdaki internet adreslerinde paylaşılacaktır.
https://www.facebook.com/groups/arts.in/

https://www.facebook.com/events/252376388555553/

BAŞVURU:
11. Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2017
12. Sergi Tarihi: 15-21 Temmuz 2017 – Adalar Kültür Derneği, Büyükada / İstanbul
https://www.facebook.com/adalarkulturdernegi/
13. Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri de göndermelidir:
Sanatçının adı ve soyadı, eser adı, teknik, tarih, sanatçının posta adresi, sanatçının e-posta ve web adresi
14. Eserler, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
ADRES:
Meral Ağar
“Eril Şiddet –II”
PK. 7 Beşiktaş PTT
34354 Beşiktaş – İstanbul / Türkiye

Bilgi için: [email protected]

Atölye Arts-In: http://artsin2010.blogspot.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin