International Congress On Entrepreneurship

Entrepreneurship

International Congress On Entrepreneurship

E-Entrepreneurship: E-Business / E-Commerce, E-Accounting, E-Invoice and E-cash;
E-Girişimcilik: E-iş / E-Ticaret, E-muhasebe, E-fatura ve E-nakit (ödeme)

Types of New Entrepreneurship
Yeni Girişimcilik Türleri

Current Business Dynamics and Entrepreneurship
İş Dinamikleri ve Girişimcilik

Digitalization, Changing Network Architecture and Entrepreneurship;
Dijitalleşme. Ağ Mimarisindeki değişim ve Girişimcilik

Cyber Security in Entrepreneurship;
Siber Güvenlik ve Girişimcilik

Entrepreneurship Tendency;
Girişimcilik Eğilimi

Entrepreneurial Leadership;
Girişimci Liderlik

Entrepreneurship, Innovation and Employment;
Girişimcilik, Yenilik ve İstihdam

Creativity and Entrepreneurship;
Yaratıcılık ve Girişimcilik

Entrepreneurship and Company Performance;
Girişimcilik ve İşletme Performansı

Entrepreneurship and Culture;
Girişimcilik ve Kültür; Girişimcilik ve Eğitim

Information Society and Entrepreneurship;
Bilgi Toplumu ve Girişimcilik

Information Technology and Entrepreneurship;
Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik

International Entrepreneurship;
Uluslararası Girişimcilik

Women Entrepreneurship;
Kadın Girişimciliği

The impact of Legal Structure on Entrepreneurship;
Girişimcilikte Kurumsal (yasal) Yapının Etkileri

Entrepreneur Ethics.
Girişimci Ahlak (Etik) Tarihsel Süreçte Girişimcilik

Tarım Toplumunda Girişimcilik
Entrepreneurship in Agricultural Society

Sanayi Toplumunda Girişimcilik
Entrepreneurship in Industrial Society

Bilgi Toplumunda Girişimcilik
Entrepreneurship in the Information Society

Kuşaklar Bağlamında Girişimcilik :
Entrepreneurship in the Context of Generations:

Y Kuşağı ve Girişimcilik ve Yenilik eğilimleri,
Generation Y and Entrepreneurship and Innovation trends,

Z Kuşağı ve Girişimcilik ve Yenilik Eğilimleri
Generation Z and Entrepreneurship and Innovation Trends

Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınma
Entrepreneurship and Regional Development

Girişimci Üniversite
Entrepreneur University

Girişimcilik ve Finansman Modelleri
Entrepreneurship and Financing Models

Girişimcilik ve Girişimcilik Ekosistemi
Entrepreneurship and Entrepreneurship Ecosystem

Marka girişimcilik ilişkisi
Brand entrepreneurship relationship

Sürdürülebilir Girişimcilik
Sustainable Entrepreneurship

Kobi Girişimciliği
SME Entrepreneurship

Startup’lar ve reel küresel girişimcilik
Startup and real global entrepreneurship

Kırsal Turizm girişimciliği
Rural Tourism Entrepreneurship

Teknoparklar ve Girişimcilik
Technoparks and Entrepreneurship

Sosyal Girişimcilik
Social Entrepreneurship

Genç girişimcilik
Young entrepreneurship

Kongre Takvimi
Özet Gönderim: 4 Mart 2019

Tam Metin Gönderileri konferanstan sonra teslim edilecektir.

Kongre Tarihi: 25 – 26 Nisan 2019

Kongre Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof Dr. İlhan Varank Kampüsü

TÜRKÇE

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin