International Congress of Energy, Economy and Security ENSCON

International Congress of Energy, Economy and Security

Değerli Biliminsanları,
Sizi 21-22 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı’nda düzenlenecek olan International Congress of Energy, Economy and Security / ENSCON’18 kongresine davet etmekten onur duyuyoruz. Kongremiz dünya çapında birçok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkanı sunmaktadır.

Tüm sosyal bilimler alanlarını kapsayan kongremizin konu başlıları ilgili sekme altında yer almaktadır. Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım yapılabilmektedir. Konu başlıkları arasında yer almayan alanlarda gelecek bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır. Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 5 gün içinde tamamlanarak bilgilendirme yapılacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

Konu Başlıkları
Enerji Arzı
Enerji Talebi
Enerji Fiyatları-Makro Ekonomik Performans İlişkisi
Enerji Sektörü Reformları
Küresel Enerji Yönetimi ve Politikaları
Ulusal Enerji Yönetimi ve Politikaları
Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Politikaları
Fosil Kaynaklar
Türkiye ve Fosil Enerji Kaynakları
COP 21
Kömür
Yenilenebilir Enerji
Rüzgar Enerjisi
Güneş Enerjisi
Diğer Yenilebilir Enerji Kaynakları
Atık Ekonomisi ve Atık Borsası
Yeşil Enerji
Biyodizel Enerji
Doğalgaz ve Enerji Arz Güvenliği
Doğalgaz Depolanması
Hidroelektrik Enerji
Enerji Dostu Konut Sektörü
Sürdürülebilir Enerji Politikaları
Düzenleyici Kurumlar
Enerji Borsası
TANAP
Türk Akım
Doğu Akdeniz ve Enerji Kaynakları
Hazar Bölgesinin Statüsü ve Enerji Kaynakları
Petrol Fiyatları
OPEC
OPEC Dışı Ülkeler
Türkiye ve Enerji Ticaret Merkezi
Nükleer Enerji
Füzyon Enerjisi
LNG
LNG Depolaması
Hava ve Su Kirliliği
Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye
Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Kuruluşlar
Uluslararası Enerji Ajansı
Enerji Altyapısı ve Güvenliği
Enerji Politikaları
Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme
Düzenleme Kurulu ve Sekreterya

Soru ve önerileriniz için

info@enscon.org

http://enscon.org/