International Chemistry Olympiad Slovakia

Uluslararası Kimya Olimpiyatı katılmak için başvuru prosedürü
Ulusal Kimya Olimpiyatı rekabet yoluyla seçilen Olimpiyatı Bireysel katılımcılar, Uluslararası Kimya Olimpiyatı yer alabilmesi için değil, sadece takım rekabet etmek için davet edilebilirler.

İstekleri katılmak için bir ülke için kendi Aralık toplantısında Yürütme Komitesi tarafından kabul edilir ve Kasım ayına kadar ulaşmış olmalıdır.

Dikkate alınması isteyen Herhangi bir ülke, çok dikkatli Doktorlarımızdan için ekli Düzenlemeler ve Bilgi okuyun ve anket doldurmaları gerekmektedir. Anket, ev sahibi ülkenin Organizasyon Komitesi iade edilmelidir.

Heyet onaylanmış olduğunu ve Ulusal düzeyde desteklenen en önemli olduğunu lütfen unutmayınız. Bu anket, bir hükümet veya eğitim bakanı ya da Ulusal Yarışma organizatörleri resmi onayı ile tamamlanması gerekir.

Sonra öğrenciler ertesi yıl yarışmaya katılabilir önce iki yıl üst üste gözlemci göndermek için ihtiyaç kabul edilmiştir.

Iki gözlem yıllarda iki gözlemci IChO / organizasyon ülke ve yolculuk için ev sahibi ülke ve onların sağlık sigortası Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen standart Gözlemci ücreti, seyahat masraflarını ödemek için gerekli olacaktır ülkede muaftır.

Dr. Anton SIROTA
Director

IUVENTA – Slovak Youth Institute
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1, Slovakia
phone: +421 907473367                          

fax: + 421 2 59296123   
e-mail: [email protected]