Interculturel Traditional Games eTwinning Projemiz

Kültürlerarası Geleneksel Oyunlar

KISA AÇIKLAMA
Eğitim oyunla başlar. Bu yüzyılın çocukları günümüzün dijital oyunları ile fazlasıyla zaman geçirmektedir. Ancak fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil gelişimimiz için bu oyunlar yeterli değildir. Biz projemizde geleneksel oyunlarımıza da yer vererek öğrencilerimizin fiziksel olarak gelişimlerini desteklemelerini ve enerjilerini boşaltmalarını, bilişsel olarak oyunlarda analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini, sosyal ve dil gelişimi olarak akranları ile iletişim kurmalarını, kendilerini ifade etme şekillerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca farklı kültürlerin oyunları ile zenginleşmeyi düşünüyoruz.

Projemizde dijital oyunlara da yer vererek 21.yüzyılın gelişmelerini de takip etmelerini sağlamak istiyoruz.

eTwinning
eTwinning

HEDEFLER
Öğrencilerin oyun çeşitliliğini geliştirmek
Kuşaklar arası etkileşimi sağlamak
Farklı kültürlerin oyunlarını öğrenmek
Çocukların fiziksel,sosyal ve dil olarak gelişimini desteklemek
Çocukların kurallara uyma,kaybetme duygusunu kabul etme becerilerini geliştirmek
Oyun içerisinde farklı çözüm yolları bulma ya da strateji geliştirmeye çalışmalarını desteklemek
Çocukların neden sonuç ilişkisi kurabilmelerini sağlamak
Akademik hayatta daha başarılı olmalarını sağlamak
Çocukların eğlenerek ve hareket ederek enerjilerini boşaltmak
eTwinning projelerinin bu yıl ki teması olan “well being” destekleyerek öğrencilerinin fiziksel ve ruh hallerinin iyi olmasını sağlamak

ÇALIŞMA SÜRECİ
Projemiz 4 ay sürecek ve bu süre zarfında en az 4 kez çevrimiçi olarak buluşulacaktır. Çalışmalarımız gruplar halinde ve aynı zamanda yapılacaktır. Aylık çalışmalarımıza göre görev dağılımları yapılacaktır.

ŞUBAT: Proje ekibinin oluşturulması, proje ortakları ile toplantı, proje çalışma planı, logo ve sloganlar, projenin velilere tanıtımı, öğrenci izin belgelerinin alınması, şehir ve okul tanıtımlarının yapılması, güvenli internet günü etkinlikleri

MART: Sek sek oyununun oynanması, farklı ülkelerden olan ortaklarımızla belirleyeceğimiz geleneksel bir oyun, sayılarla ilgili dijital oyun

NİSAN: İstop oyununun oynanması, farklı ülkelerden olan ortaklarımızla belirleyeceğimiz geleneksel bir oyun, renklerle ilgili dijital oyun. Çocuk Bayramı etkinlikleri

MAYIS:3 Taş ya da 9 taş (yaş grubuna göre) oyunun oynanması, farklı ülkelerden olan ortaklarımızla belirleyeceğimiz geleneksel bir oyun, şekillerle ilgili dijital oyun. eTwinnig günü etkinlikleri. Oyunların e-kitap olarak paylaşılması. Proje sonunda çalışmaların değerlendirilmesi için öğrencilere, öğretmenlere ve velilere anket düzenlenmesi.

SONUÇLAR
Öğrencilerin oyun çeşitliliği gelişir.
Farklı ülkelerin oyunlarını öğrenir ve bizim oyunlarımızla karşılaştırma yapar.
Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlar.
Sosyal iletişim becerileri gelişir.
Çocukların kendine güveni ve sorumluluk duygusu gelişir.
Eğitim programının içinde bir motivasyon zamanı yaratır.
Karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeyi ve farklı strateji geliştirmeyi öğretir.
Oyunlarda kaybetme ve kazanma duygularını nasıl kontrol edebileceğini öğrenir.
İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla kendi öz yeterliliklerini geliştirirler.
Öğrencilerin fiziksel ,sosyal ve dil gelişimi yönünden ilerlemelerini sağlar.
Proje çalışmalarında enerjilerini harcamaları ve eğlenmeleri ,diğer etkinlik ve derslerde de akademik başarılarının yükselmesini sağlar.