Inspo Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı

Inspo Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı

Genel Kurallar
Projeler bir danışman ve en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.
Bir danışman birden fazla proje yapabilir.
Her öğrenci yalnız bir projede görev alır.
Öğrenciler 14 – 17 yaş aralığında olmalıdır.
Bir okuldan istenilen sayıda proje başvurusu yapılabilir.
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersizdir.
Uluslararası ve ulusal projeler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Başvurular sadece online olarak yapılır.
Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından objektif olarak değerlendirilir.
Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus Kolejleri tarafından yapılacaktır
Panolarda kullanım alanı yükseklik 200cm X genişlik 100cm olacaktır. Posterleriniz bu ölçülere uygun olmalıdır.

KATILIM ÜCRETSİZDİR

Jüri Değerlendirme Kriteri
Proje fikri özgün ve yaratıcı özelliktedir
Proje konusu güncel ve orijinal olup dikkat çekici ve gerçekleştirilebilir özelliktedir
Düşüncenin oluşum sürecinde öğrencilerin katkısı – Takım çalışması (Uyum) vardır
Proje toplumsal bir soruna çözüm getirebilecek ve ekonomik bir yarar sağlayabilecek niteliktedir
Öğrencilerin projenin hazırlanma sürecindeki ayrıntılara hakimiyeti vardır
Kullanılan bilimsel yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur
Proje çalışmasının deneysel/kuramsal tutarlılığı yüksektir
Projede yeterli sayıda kontrollü deney yapılmış olup veriler tablo ve grafik gibi bilimsel unsurlarla iyi ifade edilmiştir
Proje sunumunda konuyu özümseme ve ifade hakimiyeti vardır
Projede hedeflenen sonuçlar elde edilmiş ve açıkça ortaya konmuştur
Proje sunumunda; ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim vb. araç gereçler yeterli sayıda ve amacına uygun kullanılmıştır
Projede kaynaklar bilimsel referanslı olup yapılan kaynak taramasından yeterince faydalanılmıştır

KATEGORİLER

MÜHENDİSLİK KATEGORİSİ
İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü projeleri kapsar. Aşağıda örnek olarak verilen alt başlıklar birer mühendislik dalıdır ve projelerinizi bu alanlarda gerçekleştirmiş iseniz başvurunuzu MÜHENDİSLİK kategorisinden yapmanız gerekir.

Kimya Mühendisliği
Nanoteknoloji
Çevre Mühendisliği
Biyoteknoloji
Termodinamik
Elektrik Mühendisliği
Moleküler Çalışmalar
Yapı Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

ENERJİ KATEGORİSİ
Enerji sektörü ile ilgili, teknoloji tabanlı ve yenilikçi projelerin kabul edildiği kategoridir. Dünya nüfusunun sürekli artması paralelinde enerji ihtiyacının da artmasına neden olmuş ve enerji kaynakları önem kazanmıştır. Bu durum insanları yeni enerji kaynaklarını araştırmaya yönlendirmiştir. Var olan enerji kaynaklarının tüketimi ve yeni enerji kaynaklarının araştırılması geleceğimiz açısından önem taşımaktadır. Aşağıda örnek olarak verilen alt başlıklar birer enerji dalıdır ve projelerinizi bu alanlarda gerçekleştirmiş iseniz başvurunuzu ENERJİ kategorisinden yapmanız gerekir.

Yenilenebilir Enerji
Bioenerji
Temiz Enerji Teknolojileri
Enerji Verimliliği
Yenilenemez Enerji
Enerji Koruması

ÇEVRE KATEGORİSİ
Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte çevre kirliliği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava kirliliği ve su kirliliği bu sorunların başında gelir. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için her bir bireyin yapabileceği ve yapması gereken şeyler mevcuttur. İnsan ve çevre etkileşimleri, çevre problemlerine çözümler ve alternatifler, atık yönetimi, geri dönüşüm gibi konular çevre projelerinin temel konularındandır. Aşağıda örnek olarak verilen alt başlıklar birer çevre dalıdır ve projelerinizi bu alanlarda gerçekleştirmiş iseniz başvurunuzu ÇEVRE kategorisinden yapmanız gerekir.

Toprak Kirliliği
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Ses Kirliliği
Geri Dönüşüm
Tarım Faaliyetleri
Su tüketimine çözüm
İnsan ve Çevre etkileşimleri
Arazi Yönetimi
Ormansızlaşma
Küresel Isınma
Ekosistem Yönetimi
Meteorology
Atık Yönetimi

SAĞLIK KATEGORİSİ
Sağlık, insan vücuduna ile sağlık ve tıpla ilgili davranışlara ilişkin çalışma alanlarını kapsar projelerinizi bu alanlarda gerçekleştirmiş iseniz başvurunuzu SAĞLIK kategorisinden yapmanız gerekir.

Mikrobiyoloji
Biyokimya
Temel tıp bilimleri
Tıbbi teknoloji
Açlık çözümleri
Sağlık hizmetleri ve yardımcı teknolojileri
Sağlık güvenliği ve biyomedikal mühendisliği
Kanser
Moleküler biyoloji ve genetik
İnsan sağlığı
Yardımcı tedavi yöntemleri

ÖNEMLİ TARİHLER
SON BAŞVURU TARİHİ 18 Haziran 2018
FİNALİSTLERİN AÇIKLANMA TARİHİ 27 Haziran 2018
YARIŞMA TARİHİ 3-6 Ekim 2018

http://www.inspoturkey.com/