INSPO 2016

 

INSPO (International Science Project Olympiad) Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı, Okyanus Kolejleri BARGEM (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi) birimi tarafından düzenlenen Türkiye ve diğer ülkelerden gelen lise öğrencilerine açık bir bilim yarışması dır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Kurallar
– Projeler bir danışman ve en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.
– Bir danışman birden fazla proje yapabilir.
– Her öğrenci yalnız bir projede görev alır.
– Öğrenciler 14 – 17 yaş aralığında olmalıdır.
– Bir okuldan istenilen sayıda proje başvurusu yapılabilir.
– Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersizdir.
– Uluslararası ve ulusal projeler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
– Başvurular sadece online olarak yapılır.
– Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından objektif olarak değerlendirilir.
– Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus Kolejleri tarafından yapılacaktır

Etik Kurallar
Öğrenciler hazırlayacakları projelerde deneylerinde öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine, kullanabilecekleri alternatifleri gözden geçirmelidir. (omurgasız hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mayalar, hücre ve doku kültürleri, mikroorganizmalar)

Eğer deneylerinde omurgalı hayvanlar kullanılacaksa aşağıda uyulması gereken kurallar yer almaktadır.

– Hayvanların öldürmesini, herhangi bir yerinde kesi yapılmasını, herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını gerektiren (kan alma dâhil),

– Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir toksik, radyoaktif ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (bitki özütleri gibi) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği,

– Hayvanların aç veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet çekmesine neden olan, olanlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden deneyleri içeremez.

Bu kapsamdaki projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Gözleme dayalı ya da hayvanın çeşitli fiziksel özelliklerinin ölçülmesini ya da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.

Projelerinde insan deneyleri yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

– İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler yapılmamalıdır. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır:

a. Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
b. Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
c. Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri.

– Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir. Bireylerin özel hayatına müdahale edilmemesi, herhangi bir şekilde fiziksel veya ruhsal zarar görmemelerine ve kişilik haklarına dikkat edilmelidir.

– Bilgi talep edilen bireylerin bu bilgileri verip vermemeleri tamamen kendi kararları olmalıdır. Bireyler bunun için zorlanamazlar.

– Araştırma amacıyla toplanan özel nitelikteki bilgilerin sadece araştırma için kullanılması ve hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir.


Jüri Değerlendirme Kriteri

– Proje fikri özgün ve yaratıcı özelliktedir
– Proje konusu güncel ve orijinal olup dikkat çekici ve gerçekleştirilebilir özelliktedir
– Düşüncenin oluşum sürecinde öğrencilerin katkısı – Takım çalışması (Uyum) vardır
– Proje toplumsal bir soruna çözüm getirebilecek ve ekonomik bir yarar sağlayabilecek niteliktedir
– Öğrencilerin projenin hazırlanma sürecindeki ayrıntılara hakimiyeti vardır
– Kullanılan bilimsel yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur
– Proje çalışmasının deneysel/kuramsal tutarlılığı yüksektir
– Projede yeterli sayıda kontrollü deney yapılmış olup veriler tablo ve grafik gibi bilimsel unsurlarla iyi ifade edilmiştir
– Proje sunumunda konuyu özümseme ve ifade hakimiyeti vardır
– Projede hedeflenen sonuçlar elde edilmiş ve açıkça ortaya konmuştur
– Proje sunumunda; ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim vb. araç gereçler yeterli sayıda ve amacına uygun kullanılmıştır
– Projede kaynaklar bilimsel referanslı olup yapılan kaynak taramasından yeterince faydalanılmıştır

KATEGORİLER
Mühendislik
Enerji
Çevre

ÖDÜLLER
Projeler puanlama sistemi ile değerlendirilecek ve %80 lik dilime giren tüm projeler ödüllendirilecektir.

DERECE
ÖĞRENCİ ÖDÜL
ÖĞRETMEN ÖDÜL
BİRİNCİLİK Altın madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi
İKİNCİLİK Gümüş madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi
ÜÇÜNCÜLÜK Bronz madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi
BREZILYA “MOSTRATEC” FİNALİSTİ Madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi
YILIN PROJESİ ÖDÜLÜ Madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi
TUNUS ATAST FİNALİSTİ Madalya başarı belgesi Plaket başarı belgesi


ÖNEMLİ TARİHLER

SON BAŞVURU TARİHİ 21 Şubat 2016
ULUSLARARASI FİNALİSTLERİN DUYURUSU 1 Mart 2016
ULUSAL FİNALİSTLERİN DUYURULMASI 25 Mart 2016
YARIŞMA TARİHİ 18-22 Mayıs 2016

 

Yarışma web sitesi için tıklayınız