INSECTS ETWİNİNG PROJEMİZ

Projemizin Amacı: Böcekler hakkında bilgi ve anlayış oluşturmak. Böceklerin faydalarını öğrenerek önemini vurgulamak. Böceklerden ve doğadan ilham alan tasarımları inceleyerek bilime olan ilgiyi artırmak. Doğa ve bilimin bir bütün olduğunu keşfetmek. Bilim, matematik, sanat, dil, oyun, kodlama, teknoloji alanlarıyla entegre edilerek proje hayata geçirilmektedir.

HEDEFLER
1- Böceklerin ekosistemdeki önemini anlamak, böceklerin biyolojisini anlamak, böceklere karşı olumlu tutum geliştirmek.

2- Böcekleri gözlemlemek, araştırmak, incelemek, keşfetmek

3- 21. yüzyıl becerileri olan teknoloji ve kodlama çalışmalarını uygulayarak hedefimize ulaşmak.

4- Böceklerden ve doğadan ilham alan tasarımları inceleyerek bilime olan ilgi ve merakı arttırmak

5- Bilim ve doğanın rehberliğinde ürünler yaratarak bilim ve doğanın bir bütün oldu ğunu keşfetmek

 

Insects eTwinning
Insects eTwinning