İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Yarışmacılardan özel olarak tasarladıkları su altı robotlarıyla Yarışma Komitesi tarafından önceden hazırlanan görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

Yarışmacılardan tasarladıkları su altı robotuyla; – Havuz içerisinde farklı yerlere konumlandırılacak, 3 adet, tepe kısmında 10 cm’lik açıklık bulunan, 100 cm çapında çember şeklindeki engellerin içerisinden geçmesi, – Havuz içerisinde önceden belirlenmiş noktalardaki suyun sıcaklığını ve derinliğini ölçmesi, – Havuz içerisinde önceden belirlenmiş noktalardaki farklı ebatlarda yazılı metinlerin araç bünyesinde bulunan kamera(lar) yardımı ile operatör tarafından okunması beklenilmektedir.

Yarışmaya lise, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılabilir. Takımlar en az üç kişiden oluşmalıdır. Yarışma sonrasında, yarışma şartnamesinde belirtilen başarı kriterini başarıyla yerine getiren yarışmacılar derecelerine göre aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir.

• Birinci: 30.000 TL

• İkinci: 20.000 TL

• Üçüncü:10.000 TL

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1) Amaç
Yarışmacılardan özel olarak tasarladıkları su altı robotlarıyla Yarışma Komitesi
tarafından önceden hazırlanan görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.
Yarışmacılardan tasarladıkları su altı robotuyla;
– Havuz içerisinde farklı yerlere konumlandırılacak, 3 adet, tepe kısmında 10 cm’lik
açıklık bulunan, 100 cm çapında çember şeklindeki engellerin içerisinden geçmesi,
– Havuz içerisinde önceden belirlenmiş noktalardaki suyun sıcaklığını ve derinliğini
ölçmesi,
– Havuz içerisinde önceden belirlenmiş noktalardaki farklı ebatlarda yazılı metinlerin
araç bünyesinde bulunan kamera(lar) yardımı ile operatör tarafından okunması
beklenilmektedir.

2) Yarışmaya Katılma Koşulları ve Detayları
Yarışmaya lise, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılabilir.
Takımlar en az üç kişiden oluşmalıdır. Yarışmaya katılım için 01.03.2018 tarihine kadar
başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda;
a. Takım bilgisi ve iletişim numaraları,
b. Talep edilen sponsorluk ihtiyaçları belirtilecektir.
Başvurular, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofestistanbul.org) üzerinden
alınacaktır.

3) Yarışma alanı ve ekiplerin çalışma alanlarının detayları
Yarışma için Yarışma Komitesi tarafından İGA alanı içerisinde 10 x 5 x 2 metre
ebadında zemin üzerinde bir havuz (akvaryum) oluşturulacaktır. Havuzun bir kısa
kenarına, yarışmacı takımlar ile havuzu birbirinden görsel olarak izole edecek bir perde
çekilecektir. Havuzdan ayrı bir konumda katılan her yarışmacı takımın kullanması için
birer masanın konumlandığı üzeri kapalı bir alan ayarlanacaktır. Alan içerisinde
kablosuz ağ bağlantısı, 220V AC enerji tedarik edilecektir. Ayrıca havuzun kısa
kenarındaki görsel olarak izoleyi sağlayacak perdenin yakınında, yarışma sırası gelen
takımın su altı robotunu komuta edeceği bir ortam bulunacaktır. Buraya 12V, 30A DC
enerji tedarik edilecektir. Ayrıca takımların sızdırmazlık ve aracın su ile reaksiyonunu
gözlemlemek için kullanılabilecekleri, herhangi bir elektriksel bağlantının
kullanılmayacağı küçük plastik bir havuz yarışma bölgesinde ekiplere sağlanacaktır.

4) Robotun Teknik Özellikleri ve Kısıtlamalar
– Su altı robotlarının çapı ve yüksekliği 92 cm’yi geçmeyecektir.
– Su altı robotlarının enerji, veri ve kontrol iletimlerini sağlamak amacıyla
kullanacakları kablonun uzunluğu 13m’den uzun olmayacaktır.
– Su altı robotlarının yarışma sırasında kullanacakları 12 V, 30A DC enerji
Yarışma Komitesi tarafından tedarik edilecektir. Bunun haricinde herhangi bir
güç kaynağı kullanılmayacaktır. Verilen enerji robotun içerisinde
dönüştürülebilir fakat robot, bunun haricinde farklı bir enerji seviyesiyle
çalıştırılmayacaktır.
– Su altı robotlarının üzerinde kamera kullanılmasına müsaade edilmiştir.
– Su altı robotlarının 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olması gerekmektedir.
– Su altı robotlarında kullanılan kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı
takımlar tarafından izole edecektir.
– Su altı robotları yarışma öncesinde güvenlik açısından Yarışma Komitesi
tarafından kontrol edilecektir. Kontrol sonucuna göre, takımın yarışmaya katılımı
onaylanacaktır.

5) Yarışma detayları

a) Kurallar
Yarışmaya katılan her bir su altı aracının, kurallar kapsamında tanımlanan güvenlik
unsurlarına uygunluğu denetlenecektir. Güvenlik şartını yerine getirmeyen su altı
araçlarının havuza girmelerine izin verilmeyecektir.

Su altı araçları için 12V 30A enerji gereksinimi yarışma organizasyonu tarafından havuz
dışarısında yarışmacı takımlara sağlanacaktır. Takımlar, ancak gerekli güvenlik
kurallarını tatbik ettikten sonra, araçlarına enerji sağlayabilirler.
Yarışmacı takım kendi yarış süresi boyunca iki ayrı ekip olarak yarışacaktır. Kontrol
masasında bulunan takım üyeleri yarışma boyunca havuzu ve su altı robotunu
göremeyecektir. Havuza su altı robotunu bırakan takım üyeleri kontrol masasına
gidemeyeceklerdir. Robotun hareketlerine ve havuzdaki konumuna ilişkin dışarıdan
herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirme alınmayacaktır. Kumanda masasındaki
yarışmacılara Yarışma Komitesi tarafından ses geçirmeyecek kulaklıklar sağlanacak ve
yarışmacılar yarışma esnasında bu kulaklıkları kullanacaktır. Dışarıdan herhangi bir
bilgilendirme ve yönlendirmenin anlaşılması, takımın yarışma dışı bırakılmasıyla
sonuçlandırılacaktır.

Yarışma ekiplerinin başında iletişimi sağlayacak ve su altından elde edilecek bilgilerin
aktarılacağı hakemler bulunacaktır. Yarışma ekipleri kontrol istasyonlarını kullanarak
su altından aldıkları ölçümleri ve okumaları masa başı hakemlerine ileteceklerdir. Masa
başı hakemleri her takım için ellerinde bulunan önceden hazırlanmış yarışma puan
cetvellerinde ilgili yerlere kayıt alacaklardır.

Su altı robotu havuza bırakıldığı anda yarışma başlayacaktır. Robotun ilk 3 dakika
içerisinde harekete geçmesi gerekmektedir. Robota ve robota bağlanan kabloya robotun
yönünü ve konumunu değiştirecek şekilde dışarıdan müdahale edildiğinde ya da yarışma
başladıktan 15 dakika sonra yarışma sona erecektir. Yarışma esnasında araç üzerinde
değişiklik gerektiren durumlarda, hakem onayı ile araç su dışarısına alınarak değişiklik
yapılabilir ve tekrar suya bırakılabilir. Ancak araç su dışında olsa bile 15 dakikalık
toplam süre devam edecektir. Yarışma sona erdiğinde takımın gerçekleştirdiği etaplar
üzerinden topladığı puanlar, puan cetveli üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yarışma sırasında su altı robotu;
1. Havuz içerisinde farklı yerlere konumlandırılacak, 3 adet, tepe kısmında 10
cm’lik açıklık bulunan, 100 cm çapında çember şeklindeki engellerin içerisinden
herhangi bir sıraya bağlı kalmadan geçecektir. Takımlar, araçlarının su
içerisindeki engellerden başarılı geçişlerine ve geçişleri sırasındaki temaslarına
göre puanlandırılacaktır.

2. Havuz içerisinde önceden belirlenmiş ve yarışma sırasında Yarışma Komitesi
tarafından bildirilecek noktalardaki suyun sıcaklığını ve derinliğini virgülden
sonra en az 2 ondalık haneye kadar ölçülüp, sonuç Yarışma Komitesi’ne
bildirilecektir. Takımlar su içerisindeki ölçümlerinin doğrululuğuna göre
puanlandırılacaktır.

3. Havuz içerisinde önceden belirlenmiş noktalarda bulunan, yarışma sırasında T3
Vakfı Yarışma Komitesi tarafından hazırlanacak üzerinde birbirinden farklı
ebatlarda yazılı metinlerin bulunduğu plakalar, yarışmacılar tarafından tespit
edilecek ve okunup masa başı hakemine bildirilecektir. Takımlar su içerisinde
doğru okuyabildikleri toplam harf sayısına göre puanlandırılacaktır.
Yarışma sırasında ekipler görevleri istedikleri sıra ile yerine getirebilecektir. Puanlama
sadece tamamlanabilen görevler üzerinden puanlama bölümünde tanımlandığı şekli ile
yapılacaktır.

b) Puanlama kısmı ve değerlendirme
Puanlama birinci ve ikinci bölüm olarak aşağıda detayları verilen şekilde iki bölümden
oluşacaktır. Her iki bölümden gelen puan toplamı takımın yarışma sonundaki nihai
puanını belirleyecektir. Yarışmada maksimum alınabilecek puan 500’dür. Bunun 170
puanı raporlar, yerlilik ve özgünlük kriterlerinin değerlendirilmesinden, kalan 330 puan
da yarışma etaplarından gelecektir.

Birinci bölüm:
Madde 7’de tanımlanmış raporlar, yerlilik ve özgünlük üzerinden gerçekleştirilecektir.
Rapor Toplam Puan
Öntasarım Raporu 20 puan
Kritik Tasarım Raporu 60 puan
Final Değerlendirme Raporu 40 puan
Yerlilik 40 puan
Özgünlük 10 puan

İkinci Bölüm:
Bu bölüm görev puanlamaları ve süre puanlaması olarak iki alt bölüme ayrılmıştır. Her
iki bölümden gelen puanın toplamı alınarak tek bir puan olarak değerlendirilecektir.

GÖREV PUANLAMALARI
Ebat puanlaması

gorevler

Harf okuma
Su altı aracının okuyacağı her bir harf 1 puan olarak değerlendirilecektir. Harfler belirli
punto büyüklükleri ile büyükten küçüğe her satırda farklı boyutlarda dizilecektir
(örneğin, birinci satır 72 punto, ikinci satır 36 punto, üçüncü satır 12 punto vb.). Harf
okuma bölümünden alınabilecek maksimum puan 35’tir.

SÜRE PUANLAMASI
Görev Puanlaması bölümünde alınan toplam puan, yarışmayı bitirme süresine göre
aşağıdaki çarpanlar ile çarpılacak ve takımın yarışmayı bitirme süresinden gelen puanı
hesaplanacaktır.
Yarışma Tamamlama Süresi Toplam Görev Puanları Çarpanı
3 dk dan Kısa Sürede Tamamlama 0,50
3 ile 6 dk Arasındaki Sürede Tamamlama 0,30
6 ile 9 dk Arasındaki Sürede Tamamlama 0,15
9 ile 15 dk Arasındaki Sürede Tamamlama 0

c) Kısıtlama ve Cezalar
Havuz alanının kirletilmesi neticesinde takımların toplam puanından 20 ceza puanı
düşülecektir.

d) Hakem Brifingi
Hakemler takımların teknik raporlarını okuyacak ve takımlar ile ilgili bilgi sahibi
olacaktır. Takımlar yarışırken bir hakem kontrol masasında, bir hakem de havuz başında
görev alacaktır. Kontrol masasındaki hakem, dışarıdan bilgi aktarımını kontrol edecek,
takımların yazı okuma görevindeki okuduğu harflerin doğruluğu ile takımların sıcaklık
ve derinlik ölçülerinin doğruluğunu kontrol edip not edecektir. Ayrıca yarışmacılar,
yarışma esnasında gerçekleştirdikleri görevler için yaptıkları çalışmaları hakemlere
ileteceklerdir. Havuz başındaki hakem ise robot suya indirildikten sonraki robotun
hareketini etkileyecek durumları kontrol edecek ve herhangi bir olumsuzluk anında
yarışmayı durduracaktır. Hakemler, yarışma sırasında kuralların uygulanmasından
sorumlu olacaklardır.

Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik endişesi veya sorunu ile ilgili
hakemler yarışmayı durdurma ve su altı aracına giden gücü kesme konusunda yetkilidir.
Bu yetki, hem güvenlik hem de yarışmacı ekibin su altı aracında bulunan elektronik
aksamın korunması amacıyla vardır.

Yarışma etapları sonrası hakem heyeti takımların final değerlendirme raporunu her bir
takımla mülakat şeklinde değerlendirecektir. Su altı robotunu üreten yarışma ekibinin
araç ile ilgili teknik sorulara cevap verebilmesi beklenmektedir.

e) Hile Önleme Ekibi ve Kuralları
Havuz içerisine konulacak kameralar ve yarışma alanındaki hakemler vasıtasıyla,
kontrol masasına bilgi aktarımı, kablo ile robota dışarıdan müdahale, etapların
tamamlanıp tamamlanmadığı gibi konularda takımları takip edeceklerdir.

f) Özel Kurallar
İşbu şartnamede bahsi geçmeyen ancak yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel
durumlar için Yarışma Komitesi vaka üzerine toplanıp karar verecektir.

h) İtirazlara Karşı Kayıt Sistemi
Kamera sistemi takımlar tarafından yapılacak herhangi bir itiraz durumu ve hile önleme
amacıyla devrede olacaktır. Ayrıca yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına
alınarak tanıtım malzemesi olarak da kullanılabilecektir.

6) Yarışma Öncesi
Yarışma kapsamında toplam 3 adet rapor hazırlanacaktır. Bunlar Öntasarım Raporu,
Kritik Tasarım Raporu ve yarışma sonrası Final Değerlendirme Raporu şeklinde
olacaktır. Her bir raporun şablonu, Yarışma Komitesi tarafından raporun nasıl
puanlanacağı bilgisi ile birlikte son başvuru tarihine kadar ilan edilecektir.

Öntasarım Raporu:
Yarışma öncesinde Öntasarım Raporu 1 Mayıs 2018 tarihinde teslim edilecektir.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’ndan işbu yarışma kapsamında destek talebinde
bulunabilmek için Öntasarım Raporu’nun teslim edilmiş ve onaylanmış olması
gerekmektedir.

Kritik Tasarım Raporu:
1 Eylül 2018 tarihine kadar detaylı tasarım süreçlerini içeren Kritik Tasarım Raporu’nun
teslim edilmesi gerekmektedir.

Final Değerlendirme Raporu:
Yarışma sonrasında havuz etabının ardından, takımlar Yarışma Komitesi’ne final
değerlendirmelerini yaparak yarışma süreci ile ilgili geri bildirimlerini içeren detaylı bir
rapor vereceklerdir. Final Değerlendirme Raporu, havuz etabından sonra 3 saat
içerisinde Yarışma Komitesi’ne teslim edilecektir. Final Değerlendirme Raporu’nun
içeriği, yarışma öncesi gerçekleştirilen tasarım ve planların gerçek uygulamalar ile nasıl
karşılaştırılabileceği, varsa sorunlar ile ilgili bilgi ve çözüm yolları gibi bilgileri
içermelidir.

b) Ön Eleme Kısmı
Kritik Tasarım Raporu değerlendirme sürecini geçemeyen takımların yarışmaya
katılmasına müsaade edilmeyecektir. Kritik Tasarım Raporu’nun başarı değerlendirme
kriterleri başvuru süresi bitimiyle birlikte takımlara ilan edilecektir.

c) Yarışma Komitesi’nin Tedarik Edecekleri

Yarışma Komitesi tarafından yarışmacılara:
– 12 V 30A DC enerji,
– Yukarıda ölçüleri belirtilen camekanlı akvaryum/havuz,
– Batırma ve test için kullanılacak küçük plastik havuz,
– Yarışma ekiplerinin kontrol istasyonlarını kurabilecekleri masa ve bilgisayar vb.
cihazlar için çoklu priz,
– Kablosuz internet bağlantısı,
sağlanacaktır.

7) Ödül
Yarışma sonrasında, işbu şartnamede belirtilen başarı kriterini başarıyla yerine getirerek
ödül sıralamasına giren yarışmacılar derecelerine göre aşağıdaki gibi
ödüllendirilecektir. Ödüller takımlara verilecek olup, bireysel ödüllendirme
yapılmayacaktır.
Birinci: 30.000 TL
İkinci: 20.000 TL
Üçüncü:10.000 TL

7.1 Ödül sıralaması için minimum başarı kriteri:
Ödül sıralaması için minimum başarı kriteri: Yarışma sonrasında bir takımın ödül
almaya hak kazanabilmesi için Yarışma Detayları kısmında belirtilen en az iki
çemberden temas etmeden geçebilmesi gerekmektedir.

8) Güvenlik İhtiyaçları
– Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durdurma butonu olacaktır.
– Kablonun elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta
kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır. Araçların su üstü kontrol istasyonu
ile iletişimini sağlayan kablo üzerinde belirlenen güç ve akım ihtiyacına göre
uygun seçilmiş bir sigorta bulunmalıdır.
– Yarışma öncesinde araçların su alıp almadığı hakemler tarafından tüm araç suya
batırılarak (elektrik bağlantısı olmadan) test edilecektir.
– Araç üzerinde bulunan DC motorlarının suya karşı izolasyonu yapılmış
olmalıdır.
– Aracın hareketini sağlayan motor/pervane sistemlerinde ortada açık kesin uçlar
olmayacak, tüm uçlar köreltilmiş ya da nozül içerisinde bulunacaktır.
– Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır.
– Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel bağlantıları gergin olmamalı, ani
hareketlerde esneklik sağlayabilmelidir.
– Su üstü 220V AC ile çalışan cihazların elektriği su altı aracın elektriğinden
tamamen ayrı olacaktır.
– Hidrolik sistemlerin kullanılması bu yarışma kapsamında uygun değildir.
– Su altı aracının üzerinde gevşek parça (kamera vb.) bulunmayacaktır.
– Güvenlik şartlarının tamamını sağlayarak hakemlerden uygun onayını almayan
araçların havuza girerek yarışmasına izin verilmeyecektir.

GENEL KURALLAR & DÜZENLEMELER
– Her takımın yetkili kişilerinin ilgili hakeme itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan
yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan
itirazlar en geç 24 saat içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükarda yazılı
olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti
tarafından incelenerek 24 saat içerisinde karara bağlanır.
– Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı
kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
– Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon
yetkilileri sorumlu değildir.
– T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından
yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve
yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
– T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından
gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli
teknik bilgi ve becelerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda
yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
– TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Güvenlik ve
Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve ilgili kişilere tebliğ edilir.
Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, TEKNOFEST İSTANBUL
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi’nde
yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla
yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu emniyet talimatında yer alanlar haricinde,
kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların
sorumluluğundadır.
– T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi’nde belirtilen koşulları
sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda
gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların,
heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda
oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir.
– Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara sertifika verilecektir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Başvuru Formu için Tıklayınız