İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması

İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom özellikli (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip) su üstü ve/veya su altı sistemlerinin endüstriyel tasarımını hedefleyen yarışmadır ve geleceğin deniz sistemlerinde su üstü ve/veya su altı görevlerine uygun, uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilme kabiliyetine sahip endüstriyel tasarımların form/fonksiyon ilişkisi dikkate alınarak üç boyutlu çizim araçları yardımıyla tasarlanması konusunda ülke geneline yayılım sağlanması ile yenilikçi ve özgün araçların üretilmesine öncülük etmektir.

AMAÇ / KAPSAM
İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom özellikli (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip) su üstü ve/veya su altı sistemlerinin endüstriyel tasarımını hedefleyen yarışmadır.

Kompakt ve yenilikçi teknoloji fikirlerinin ön plana çıkarılmasının beklendiği bu yarışmada tasarımcılar, gerçek ölçekli sistemleri göz önünde bulundurarak su altı harbi, su üstü harbi ile su altı ve/veya su üstüne yönelik istihbarat-gözetleme-keşif, arama-kurtarma, mayın arama-tespit-imha görevlerini icra kabiliyetine sahip uzaktan kumandalı ya da otonom su altı ve/veya su üstü sistemleri çalışmakta serbesttir.

Tasarım hedefi, form ve fonksiyon ilişkisini yeniden yorumlayarak uygulama ve operasyon ilişkilendirmelerinde sınırlamaların ötesine geçmektir.

Farklı ölçeklerde farklı kabiliyetler sergilenebileceğinden boyut sınırlaması getirilmemekle birlikte, form/fonksiyon ilişkisi göz önünde bulundurularak en/boy/yükseklik oranının belirlenmesi tümüyle tasarımcıya bırakılmıştır. Bunun yanı sıra günümüz teknolojileri ile üretilebilir olması, kolaylıkla nakledilebilir ve konuşlandırılabilir olması gibi temel özellikler beklenmektedir. Hızla kurulum yapılabilmeli ve operasyona hazır hale getirilebilmelidir.

Silahsız, silah entegre edilebilen, ya da silahlı sistem olarak tasarlanacak araçların su üstünde ve/veya su altında farklı ortam şartlarında faaliyet gösterebilecek nitelikte olması, verimliliği, maliyet etkin operasyonel özeliklere sahip olması ve çok amaçlı olarak kullanılabilecek şekilde özgün fikirler içermesi belirleyici olacaktır. Bunun yanı sıra bilim kurgudan uzak durulması da ayrıca önemli bir değerlendirme kriteri olacaktır.

YARIŞMA FORMATI / KATILIMCI PROFİLİ
Bireysel ya da Takım olarak katılım sağlayabilecek olan adaylar, Yarışma dahilinde fikir ve becerileri sergileme şansı bulacaktır.

Yarışmaya, 18 yaşından gün almış T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan herkes başvurabilir. Herhangi bir firmada çalışmakta olan katılımcılar firma adına değil, sadece bireysel olarak Yarışmaya katılabilirler.

Üç boyutlu modelleme yazılımları kullanılarak endüstriyel tasarım bağlamında detaylandırılmış araç ve ekipmanlarının tasarlanması beklenmektedir.

BAŞVURU
Başvurular, yarışma web sayfasında belirtilen takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir. İnternet sitesi başvuruların yapılacağı tek mecra olacaktır. Katılımcılar, yarışma internet adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırmalıdır.
ÖDÜLLER
Yarışma sonrasında belirlenen sıralamada ilk üç sırayı alan başarılı takımlara aşağıdaki ödüller verilecektir.

Yarışma Birincisi : 25.000 TL
Yarışma İkincisi : 15.000 TL
Yarışma Üçüncüsü : 10.000 TL