İnsani Güvenlik Konferansı

Kadir Has Üniversitesi ve İngiltere’deki Coventry Üniversitesi Barış ve Uzlaştırma Çalışmaları Merkezi’nin (The Center for Peace and Reconciliation Studies-CPRS) her yıl Türkiye’de insani güvenlik konusunda ortaklaşa düzenlemeyi planladığı konferans serilerinin ikincisi, 18-19 Ekim 2012’de Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek konferansın teması ‘Tehlikeler, Riskler ve Krizler’ olacak.

Dünyanın farklı bölgelerinde insan güvenliğini etkileyen temel sorunların başında gelen yoksulluk, açlık, iklim değişikliği, doğal afetler, insan hakları ihlalleri, cinsiyet ayrımı, kötü yönetişim ve sağlık gibi konuların ele alınacağı konferansta sunulan bildiriler, online olarak yayınlanan ‘Journal of Conflict Trasnformation and Security’ dergisi özel sayısının yanı sıra konferans için hazırlanan kitapta yayınlanacak.

Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek olan konferans serisinin amacı, Türkiye’de ve yurt dışında insani güvenlik konusunda çalışan akademisyen, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirecek bir forum oluşturmak. Konferans ayrıca insani güvenlik konusunun akademi, siyaset ve günlük yaşam içerisinde nasıl algılandığı, yorumlandığı ve uygulandığını Türkiye ve dünyadaki uygulamalarla karşılaştırarak incelenmesine imkan tanıyacak.

İnsani Güvenlik Konferansı ilk kez 27-28 Ekim 2011’de, Kadir Has Üniversitesi, Coventry Üniversitesi Barış ve Uzlaştırma Çalışmaları Merkezi, Trakya Üniversitesi ve Akadeniz Üniversitesi işbirliğinde ‘Yeni Sorunlar, Yeni Açılımlar’ temasıyla Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmişti.

‘Tehlikeler, Riskler ve Krizler’ başlıklı konferansa katılım şartları ve detaylı bilgi için konferans sitesini ziyaret edilebilir.

Barış ve sosyal adaletin yalnızca bireyin hak ve ihtiyaçlarının risk ve risklerden korunmasıyla mümkün olabileceğini savunan insan merkezli yaklaşıma ‘insani güvenlik’ deniyor.