İnsanca, Pek İnsanca (Pandemi) Projesi

Kocaeli Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu  4-E Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Şule KILIÇKAYA rehberliğinde yürütecekleri projede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı içerisinde yer alan “Değerler” ve “Yetkinlikler” bölümünü esas almıştır. Bu doğrultuda çalışmalarını Toplum Hizmeti, Sosyal Sorumluluk , Teknolojik Entegrasyon ve Öğrenme-Öğretme yaklaşımları olarak dört aşamada gerçekleştiği Her çocuğun eşsiz ve özel olduğunun hissettirilmesinin amaçlandığı projede birçok öğrenme ilkesi uygulamaya konulmuştur.