İNSAN TOPLUM KÜLTÜR MİRASI

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Bersay İletişim Enstitüsü’nün işbirliği ile hazırlanan “İnsan Toplum Kültür Mirası” sertifika programı 7 Ocak Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde başlıyor. Program; Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Edebiyat ve Güzel Sanatlar gibi bilimin ve sanatın en temel alanlarına yönelik altı modülden oluşuyor.

Her alandan profesyonellere açık olan program, bilimin ve sanatın temel alanlarında, insanı, toplumu ve toplumların ürettiği kültürü tanıyıp anlama ve yorumlama açısından  önem taşıyor. Aynı zamanda, hızlı değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında, değişen bilgiye sahip olmayı ve güncellemeyi düşünen ama bunun için zaman bulamayan profesyoneller için de iyi bir fırsat sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi ve Bersay İletişim Enstitüsü’nün birlikte hazırladığı programın her bir modülü toplam 7 haftalık bir eğitimden oluşuyor. Eğitimci kadrosunun alanlarında yetkin akademisyenlerden oluştuğu her modülün sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek. Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar ise “Sertifika” almaya hak kazanacak.

Toplam 42 saat ve 7 temel konu başlığından oluşan modüllerin içeriğinde yer alan dersler, her hafta Cumartesi günleri 10.00 –17.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi salonlarında gerçekleşecek.

Program Kapsamındaki Dersler ve İçerikleri:
Psikoloji (42 saat)

Aile, Çocuk  ve İş Dengesi (2 x 6 saat) Prof. Dr. Güler Fişek
Bellek ve Beyin (6 saat)-Prof. Dr. Ali Tekcan
Karar Verme ve Problem Çözme (6 saat)- Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu
İkna ve Tutum Değişimi (6 saat)- Yard. Doç. Adil Sarıbay
Dil Öğrenimi – Dil ve Kültür (3 saat)- Prof. Dr. Ayhan Koç
İş Psikolojisi/Örgüt Psikolojisi (6 saat)- Yard. Doç. Burcu Rodopman
Kültürel /Kültürlerarası Psikoloji  (3 saat)- Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu Sosyoloji (42 saat)

Modern Toplumların Yapısına Genel Bir Bakış  (6 saat)- Doç. Dr. Biray Kolluoğlu
Toplumsal Eşitsizlikler (6 saat) Doç. Dr. Zafer Yenal
Toplumsal Cinsiyet (6 saat)- Doç. Dr.  Ayfer Bartu Candan
Ekonomik sosyoloji ve Küreselleşme  (6 saat)- Doç. Dr. Biray Kolluoğlu
Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm (6 saat)- Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan
Din Sosyolojisi  (6 saat)- Yard. Doç.  Barış Büyükoktan
Kültür ve Tüketim  (6 saat)- Doç. Dr. Zafer Yenal
Tarih (42 saat)

Avrupa ve Türkiye ilişkileri tarihi – Avrupa Birliği Tarihi (6 saat)- Prof. Dr. Hakan Yılmaz
Türkiye Ekonomi Tarihi (6 saat)- Yard. Doç. Meltem Toksöz
Osmanlıda Toplum Yapısı  (4 saat)- Yard. Doç. Meltem Toksöz
Osmanlıda Günlük Hayat  (4 saat)- Yard. Doç. Meltem Toksöz
Osmanlı Ekonomik Yapısı  (4 saat)- Yard. Doç. Meltem Toksöz
Erken Cumhuriyet Tarihi (6 saat)- Prof. Dr. Zafer Toprak
Anadolu Kültürel Mirası  (3+3 saat)
Arkeoloji- Dr. Elif Ünlü
Bizans-Yard. Doç. Koray Durak
Milliyetçilik  (6 saat)-Ali Tuna Kuyucu
Felsefe (42 saat)

Socrat Öncesi Felsefe (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Plato ve Aristo (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Mantık  (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Tanrının Varlığı Üzerine Argumanlar (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Bilgi, İnanç ve Şüphecilik (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Evrim ve Bilim Felsefesi (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Etik (6 saat)- Prof. Dr. Berna Kılınç
Edebiyat (42 saat)

Türkçe Okuma ve Yazma (9 saat)- Olcay Akyıldız, Yard. Doç. Halim Kara, Yard. Doç. Zeynep Uysal
Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı (6 saat)- Yard. Doç. Halim Kara, Yard. Doç. Erol Köroğlu
Klasik Osmanlı Edebiyatı (6 saat)- Yard. Doç. Fatma Büyükkarcı Yılmaz
Modern Türkçe Edebiyata Giriş/Türkçe Edebiyatda Modernleşme (19 yy) (3 saat) – Yard. Doç. Erol Köroğlu
Modern Türkçe Edebiyatı:
Roman (3 saat)- Yard. Doç. Zeynep Uysal
Hikaye (3 saat)- Yard. Doç. Halim Kara
Şiir (3 saat)-Olcay Akyıldız
Edebiyat ve Görsel Sanatlar (Resim, Sinema) (9 saat)-Olcay Akyıldız, Yard. Doç. Zeynep Uysal, Yard. Doç. Erol Köroğlu
Güzel Sanatlar (42 saat)

Osmanlı Estetiğinin Felsefi Temelleri (6 saat)- Dücane Cündioğlu
Zaman İçinde Müzik (6 saat)-Evin İlyasoğlu
Tiyatroda Büyük Eserler (6 saat) Aylin Alıveren
Operayı Anlamak (6 saat)-Ufuk Çakmak
Çağdaş Resim ve Heykel  (6 saat)- Prof. Devrim Erbil
Toplum ve Sanat (3 saat)- Yard. Doç. Barış Büyükokutan
Klasik Batı Müziğinde Temel Eserler (9 saat)- Prof. Gülper Refiğ
 

Programa İlişkin Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:

Ece Gökakın, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 0212 3594754 – [email protected]

Medya İlişkileri İçin:

Mehmet Gel, Bersay İletişim Grubu 0212 337 52 41 – 0532 787 86 77 [email protected]

Ayben Cumalı, Bersay İletişim Danışmanlığı, 0212 337 52 13 – 0554 844 68 05 [email protected]