“İnsan ticareti ve emek sömürüsü” Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

Kimler Katılabilir?
Yarışmaya en az 6 aydır Adıyaman ilinde ikamet eden ya da Adıyaman’da öğrenim gören, geçici görevle çalışan 18 yaş üstü herkes katılabilir.

Yarışmanın Teması
Yarışmaya, aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kurmaca kısa film niteliğindeki eserler katılabilecektir. Filmin Adıyaman ili sınırları içerisinde çekilmiş olması esastır. Aksi halde eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Emek Sömürüsü
* İnsan Ticareti
* Zorla Çalıştırılan Çocuklar (Mezarlık Sulama, Mendil Satma, Cam Silme vb.)
* Yasadışı İnsan Çalıştırma

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmaya kurmaca türünde kısa filmler katılabilir.
3.Yarışmaya katılacak kurmaca kısa filmlerin süresi en az 2 dakika en fazla 15 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler ön jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir.
4. Ön jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.
5. Yarışmaya katılan kısa filmler Full HD formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır.

6.Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması esastır. Dolayısıyla yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilmektedir. Kurmaca kısa filmin birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir(Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje lideri seçmek zorundadır. Dereceye girenlerin ödülleri proje liderine verilir.)
7.Yarışmaya gönderilen eserde kullanılan ve özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanılması durumunda doğacak hukuki sorunlardan yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde ise Adıyaman Belediyesi ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.
8. Yarışmaya katılan eserler, ön jüri incelemesinden geçtikten sonra ana juri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve yaratıcılık,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
• Sinematografik ve estetik yaklaşım
9. Ön jürinin ve ana jürinin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.
10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve içeriğinde kullanılan eserlere ait tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır.
11. Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
12.Dereceye giren eserler Adıyaman Belediyesi tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin Adıyaman Belediyesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcılar eserlerinin yayın, dağıtım ve gösterim haklarını (telif haklarını) yarışmanın bitiminden itibaren üç yıl süre ile Adıyaman Belediyesi’ne ve yarışmanın diğer paydaşlarına devretmiş sayılır.
13. AB ve AK, faaliyetlerin tüm çıktılarını ücretsiz olarak ve geçerli fikri mülkiyet hakları yasası uyarınca telif hakkı korumasının geçerli olduğu süre boyunca tüm dünyada uygun gördükleri şekilde kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, bahse konu 3 yıllık telif süresinin sona ermesinden sonra dahi eserlerinin AB ve AK tarafından kullanılabileceği kabul eder. Bu haklar bilhassa, eserleri herhangi bir ülkede, herhangi bir dilde ve herhangi bir şekilde kullanma, çoğaltma, sergileme, yayınlama, uyarlama, tercüme etme ve dağıtma veya kullanmış, çoğaltmış, sergilemiş, yayınlamış, uyarlamış, tercüme etmiş ve dağıtmış olma hakkını kapsar.
14. Katılımcılar yarisma.adiyaman.bel.tr adresindeki yarışma şartnamesi ve başvuru formunukabul etmiş sayılırlar. Katılımcıların, en geç 15 Nisan 2022 tarihinde, saat 17.00’ye (TSI) kadar online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmada ödül alan eserler www.adiyaman.bel.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılır.
Sorularınız için ulaşabileceğiniz yarışma sekretaryası iletişim bilgileri:[email protected]

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru İçin Son Tarih : 15.04.2022
Sonuçların İlanı (İlk 3 Film) : 22.04.2022
Ödül Töreni : Daha Sonra İlan Edilecektir.

Adaylar “Yarışma Şartnamesi” ve “Yarışma Başvuru Formu” na yarisma.adiyaman.bel.tr web sitesinden ulaşabilirler.

ÖDÜLLER
1. olan kısa filmin sahibine: 6.000 TRY
2. olan kısa filmin sahibine: 4.000 TRY
3. olan kısa filmin sahibine: 2.000 TRY
ÖDÜLLER Fotoğraf Yarışması
1. olan fotoğrafa 6.000 TRY
2. olan fotoğrafa 4.000 TRY
3. olan fotoğrafa 2.000 TRY

Bu yarışma, “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak eylemi kapsamında sağlanan destekle Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenmektedir. Bu kapsamda ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fifteen − 3 =