İnsan Kaynakları & Bordrolama Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Şirketlerin İnsan Kaynakları ve muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanların iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerinin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı:

Personel yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.

Eğitim İçeriği
İş Kanunu Çalışma Dönemi Uygulamaları

• Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
• Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,
• Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
• Geçici iş göremezlik,
• Personele Çalışma belgesi verilmesi,
• Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları,
• Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması
• Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri

İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma Uygulamaları

• Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,

Çalışma Sürelerinin Saptanması

• İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
• İşyerinin Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
• Çalışmadan Geçen Sürelerinin Belgelenmesi
• PDKS raporlama ve puantaja aktarılması
İş Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

• Ücretin Tanımı,
• Ücretin Ödeme Şekli,
• Ücretin Ödeme Sıklığı,
• Ücretin Gününde Ödenmemesi,
• Ücretin Saklı Kısmı,
• Ücret Hesap Pusulası,
• Fazla Çalışma Ücreti
• Genel Tatil Ücreti,
• Hafta Tatili Ücreti,

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

• Ücretin Tanımı,
• Ücret Sayılan Ödemeler,
• Gerçek Ücret,
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları,
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
• Sakatlık İndirimi,
• Asgari Geçim indirimi,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

• Prime Esas Ücretler,
• Primden İstisna Ödemeler,

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

• Prime Esas Ücretler,

Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

• Gelir Vergisi Oranları,
• Sakatlık indirimi Tutarları,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

• Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,
• Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları,
• Asgari Ücret,
Hesaplamalar

• Yıllık izin hesaplamaları,
• Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,
• Fazla çalışma ücret hesabı,
• Asgari geçim indirimi,
• Kıdem tazminatı hesabı,
• İhbar tazminatı hesabı,

Bildirimler

• Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
• e-Bildirge
• İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları
• İşten çıkış işlemleri
• İşe İade Belgesi düzenlenmesi

İletişim
MasterClass
Çengelköy Mah. Suyolu Çıkmazı Sok. No: 2
Üsküdar / İstanbul
0 (216) 321 62 50
Telefon:
Email:
information@masterclass.com.tr

• Eğitime katılım bedeli kişi başı 725 TL+KDV olup iki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
• Eğitim programı, yayınlanan otelde saat 09:30 ile 16:45 saatleri arasında gerçekleşecektir.
• Katılım için online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
• Eğitim bedelinin eğitim tarihinden 3 iş günü önce MasterClass banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
• Eğitim bedeline tüm dökümantasyon, ikramlar ve öğle yemekleri dahildir.
• MasterClass gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar.