İnsan Hakları Resim Yarışması

İnsan Hakları Resim Yarışması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

İNSAN HAKLARI TEMALI RESİM YARIŞMASI

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, 10 Aralık İnsan Hakları günü etkinlikleri kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde insan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla resim yarışması düzenlenmiştir.

KONU

Yarışmanın konusu, “İnsan Hakları” olarak belirlenmiştir.

KATILIM

Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açıktır.
Her yarışmacı yarışmaya yalnız 1 (bir) resimle katılacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını insan hakları dendiğinde akıllarına gelen konularda kendi bilgi, duygu ve düşünceleriyle hazırlayacaklardır.
Ekli form katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulduktan sonra resimle birlikte gönderilecektir.

BAŞVURU

Resimler, aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilebilir.

Türkiye Barolar Birliği

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.

Av. Özdemir Özok Sokak, No: 8

06520 Balgat – ANKARA

YARIŞMA TAKVİMİ

Son teslim tarihi: 1 Aralık 2017

Sonuçların açıklanması: 7 Aralık 2017

Ödül töreni: 9 Aralık 2017

SEÇİCİ KURUL

Av. Eyyüp Sabri Çepik ( İnsan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi)

Av. Bedia Ayşegül Tansen

Av. Hikmet Delebe

Av. Nurhan Ünal

ÖDÜLLER

Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen resim sahiplerine klasik eserlerin seçmelerinden oluşan kitap seti hediye edilecektir.


DİĞER

Türkiye Barolar Birliği, ödül alan ve yayımlanmaya değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
Yarışmada ödül alan eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Ancak yarışmaya katılımla birlikte Türkiye Barolar Birliği yayma, yayımlama, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan Türkiye Barolar Birliği sorumlu olmayacaktır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

İNSAN HAKLARI TEMALI RESİM YARIŞMASI

 

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve Soyadı
Sınıfı
Cinsiyeti
Velinin ve Danışman Öğretmenin

Telefon numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Okulun:
Adı
Adresi
Telefon numarası