İnsan Hakları Online Video Yarışması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
İnsan Hakları Online Video Yarışması

Yasal konular
> Katılan bir filmde telif hakkı gerektiren malzeme (müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısı telif
hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izni olmadığı sürece yasaktır. Avrupa
Birliği Delegasyonu başvuran fi lmlerle ilgili yasal sorumluluk almaz.
> Çalışmanın özgünlüğünden yapımcıları sorumludur. Yapımcılar ayrıca, bu kurallar aracılığıyla Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’na sağlanan hakları ihlal eden ya da çiğneyen herhangi bir sözleşme
imzalamadıklarını ve imzalamayacaklarını teyit ederler.
> Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, olası fi kir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir
şekilde ihlalinden sorumluluk kabul etmez.
Katılma kuralları
> Yarışmacı(lar) 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye’de ikamet etmektedir.
> Video(lar) en fazla üç dakika (ya da 180 saniye) uzunluğundadır ve İnsan Hakları konularından biri ya da
daha fazlasına konu almaktadır.
> Türkçe ya da İngilizce olmayan videolarda bu iki dilden birinde altyazı içermelidir. (Anlatıcısız (sessiz
videolar) da kabul edilmektedir.)
> İlgili sayfada yer alan online başvuru formu tam olarak doldurulmalı ve YouTube kanalınızdaki videonuzun
linkini formda göndermelisiniz.
> Başvuru son tarihi 17 Kasım 2012 saat 17.00 (TSİ)dir.
> Her takım ya da birey bir ya da iki kısa fi lmle başvurabilir.
> Her fi lme kendi online başvuru formu eşlik etmelidir.
> Başvurunun kabul edilebilmesi için tüm ilgili alanların tamamlanmış olması gereklidir.
İşleyişe ilişkin konular
> Herhangi bir araçla yapılan ve bu Resmi Kurallara uymayan, komut dosyası, makro, bot aracılığıyla
yaratılan başvurular ve oylar, ticari yarışma başvuruları, oy-değiş tokuş siteleri, oylama yazılımları, servis
sitelerine giriş ya da herhangi bir diğer otomatik araç aracılığıyla başvuru/oylama sürecini bozacak
başvurular ya da oylar, başvuruyu/oyu geçersiz kılar ve katılımcının/takımın yarışma dışı kalmasıyla
sonuçlanabilir.
> En çok oyu alan kısa filmin kazandığı kabul edilecektir. Eğer iki ya daha fazla fi lm aynı sayıda oy alırsa,
son kararı kendi takdiriyle jüri verecektir. Jürinin kararı kesindir.

> Yanlış bir şekilde video salgını görüntüsü yaratma yönündeki her çaba katılımcının yarışma dışı
kalmasına neden olacaktır.
> Video salgını, yarışmacının arkadaşlarını, ailesini, çevresini, okulunu vs kapsayabilir.
> Kampanyayı tanıtmak amacıyla katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na isimlerini,
fotoğrafl arını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, haklarındaki ifadelerini ve sundukları videoları
tanıtım ve reklam için önceden haber vermeksizin ve daha fazla bir bedel ödemeksizin kullanma hakkı
verirler.
> Katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na kendilerine önceden haber verilmeksizin ve daha
fazla bir bedel ödenmeksizin projedeki videolarını kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma,
canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.
> Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun projeyi tanıtım amaçlı olarak web sitelerinde, konferanslarda ya
da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.
> Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, katılımcıların bu Katılım Kuralları ve Koşullarını ihlali ya da
eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde videoları yarışmanın dışında tutma hakkı kesinlikle saklıdır.
Videonuzu teslim ederek bu Katılım Kural ve Koşullarını kabul etmektesiniz.
Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için
[email protected]
www.avrupa.info.tr/humanrightsvideo
www.facebook.com/humanrightsvideo
www.youtube.com/user/HumanRightsTurkey

Yarışmacılar için ipuçları
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
İnsan Hakları Online Video Yarışması

AB insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlık mensubu kişilerin hakları da
dâhil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Şart) AB’deki insanların kullandığı bütün bireysel, siyasi, ekonomik,
sosyal hakları ve vatandaşlık haklarını tek bir metinde toplamaktadır. Şart’ın uygulanması doğrultusunda,
AB ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve homofobi ile mücadeleyi ve azınlık mensubu kişilerin korunmasını
teşvik etmektedir.
Söz konusu Şart yedi başlık altında 54 civarında madde içermektedir. İlk altı başlık insan onuru,
özgürlükler, eşitlik, dayanışma, yurttaşlık hakları ve adalet konularında asli haklara değinirken, son başlık
Şart’ın yorumlanması ve hayata geçirilmesi ile ilgilidir.
> İnsan onuru konulu ilk başlık yaşama hakkını güvence altına almakta ve işkence, kölelik ve ölüm
cezasını yasaklamaktadır
> İkinci başlık özgürlük, kişisel bütünlük, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, evlilik, düşünce,
ifade, toplanma, eğitim, çalışma, mülkiyet ve iltica konularını kapsamaktadır.
> Üçüncü başlık kanunlar önünde eşitlik, engellilik, yaş ve cinsel yönelim gibi nedenlerle her türlü
ayrımcılığın yasaklanması, kültürel, dini ve dilsel çeşitlilik, çocuk ve yaşlı haklarını kapsamaktadır.
> Dördüncü başlık sosyal haklar, adil çalışma koşulları hakkı ve gerekçesiz işten çıkarılma karşısında
korunmayı da kapsayan işçi hakları, sağlık hizmetlerine, sosyal yardımlara ve konut yardımına erişim
konularını kapsamaktadır.
> Beşinci başlık, AB yurttaşlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve AB içinde
serbest dolaşım hakkı gibi haklarını içermektedir. Bu başlıkta iyi yönetim, belgelere erişim ve Avrupa
Parlamentosu’na dilekçe verme gibi muhtelif idari haklar da bulunmaktadır.
> Altıncı başlık etkili hukuk yollarlına başvurma hakkı, adil yargılanma, masumiyet karinesi, kanunilik
ilkesi, kanunların geçmişe uygulanmaması ve çifte yargılama gibi adli konuları kapsamaktadır.
> Yedinci başlık Şart’ın yorumlanması ve uygulanması ile ilgilidir. Bu konulara yukarıda değinilmiştir.
Ele alabileceğiniz İnsan Hakları Temalarından bazıları şunlardır:
(Temalar bunlarla sınırlı değildir!)
• Hepimiz Özgür ve Eşit Doğarız
• Ayırımcılık Yapma
• İşkenceye Hayır
• Adil Yargılanma Hakkı
• Düşünce Özgürlüğü
• İfade Özgürlüğü
• Toplanma Hakkı
• Eğitim Hakkı
• Demokrasi Hakkı
• Yaşam Hakkı
3 dakikalık bir videoda insan haklarından ne kadar bahsetmek gerekir?
Videonun makul bir bölümünde İnsan Haklarına ilişkin bilgiler yer almalıdır. Videonun odak noktası
olmak zorunda değildir. Bir ifade, cümle ya da merkezinde İnsan Hakları olan bir görüntü olabilir.
Nasıl paylaşırım?
Filminizin sayfasındaki Facebook ve Twitter tuşlarını kullanarak ya da buna benzer bir mesaja fi lminizin
linkini ekleyerek paylaşabilirsiniz!
AB Türkiye Delegasyonu’nun internette düzenlediği İnsan Hakları Video Yarışması’nda benim
fi lmimi izleyip oy verin! [fi lminizin linkini buraya ekleyin]

1) Birincilik ödülü: HD Video Kamera ve video montaj yazılımı (maddi değeri 1,000 Euro)

2) İkincilik ödülü: HD Video Kamera (maddi değeri 750 Euro)

3) Üçüncülük ödülü: Tablet PC/Netbook ve Video Montaj Yazılımı (maddi değeri 500 Euro)

Sorunuz mu var? [email protected]tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin