İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

Özel Konuk: Prof. Dr. Hilal Elver (Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü; UCLA Hukuk Fakültesi) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Okulu’nun sona ermesi nedeniyle verilen kapanış konferansıdır.

İlk defa Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile uluslararası hukuka giren gıda ve beslenme hakkı 1966 yılındaki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 160 ülke tarafından onaylanması ile yasal statü kazanmıştır. Ancak gıda ve beslenme hakkı, dünyada bir insan hakkı olarak bilinmekten çok gıda güvenliği politikaları alanında yerini almıştır. Bunun nedenleri nelerdir? Öte yandan, 1 milyara yakın kişinin aç olduğu, 2 milyardan fazla kişinin beslenme bozukluğu ile savaştığı günümüz dünyasında gıda üretimi 2030’lu yıllardaki nüfusa yetecek kadar üretim fazlasına sahiptir. Hilal Elver konuşmasında dünya tarım ve gıda politikalarının karmaşık sorunlarını dile getirirken sorunların çözümünde insan hakkı yaklaşımının neden önemli olduğuna odaklanacaktır.

Prof. Dr. Hilal Elver:
Prof. Dr. Hilal Elver, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara’da araştırma profesörü, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) Hukuk Fakültesi, Resnick Gıda Hukuku ve Politikaları Merkezi’nin seçkin üyesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden aldığı doktora (Ph.D.) unvanına ve UCLA Hukuk Fakültesi’nden aldığı ikinci doktora (S.J.D.) unvanına sahiptir. Öğretim hayatına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır. Ayrıca, bu dönemde Hükümet tarafından Çevre Bakanlığı Kurucu Baş Hukuk Müşaviri ve daha sonra Kadının Statüsü Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 1994 yılında Malta Üniversitesi, Akdeniz Diplomasi Akademisi’nde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Kürsü Başkanlığına atanmıştır. 1996 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir. Kariyeri boyunca hem ulusal ve uluslararası kuruluşlarla hem de insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Elver’in çalışmaları temel olarak uluslararası çevre hukuku, kadın hakları ve uluslararası insan hakları hukuku üzerine yoğunlaşmıştır. “Uluslararası Nehirlerin Barışçıl Amaçlı Kullanımı: Fırat ve Dicle Nehirleri Örneği” (Peaceful Uses of International Rivers: Case of Euphrates and Tigris Rivers) başlıklı kitabı 2002 yılında yayımlanmıştır. “Başörtüsü Tartışması, Laiklik ve Din Özgürlüğü” (The Headscarf Controversy, Secularism and Freedom of Religion) başlıklı ikinci kitabı Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından 2012 yılında yayımlanmıştır. Paul Wapner ile derlediği “İklim Değişikliğini Yeniden Tasavvur Etmek” (Reimagining Climate Change) adlı son kitabı Routledge Yayınevi tarafından 2016 yılında basılmıştır. Küresel adalet, yeni anayasacılık, laiklik, kadın hakları, su hakkı, çevresel güvenlik, iklim değişikliği diplomasisi ve gıda hakkı konularında sayısız makale ve kitap bölümüne imza atmıştır. Mayıs 2014’te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nce Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak atanmış ve 2 Haziran 2014 tarihinde görevine başlamıştır. Bu görevi 2020 yılına kadar sürecektir. 3 Kasım 2017 tarihine kadar teslim alınmaktadır. Ücret iadesinin yapılabilmesi için hesap bilgisi (banka adı-şube kodu- hesap sahibi adı-IBAN no) ve dekontunuzla gelmeniz gerekmektedir.

Bir Temel İnsan Hakkı Olarak 21.yüzyılda Gıda ve Beslenme Hakkı
Tarih: 25 Temmuz 2017, Salı
Saat: 14.00-15.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305