İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III

Tarih: 17-25 Temmuz 2017
Yer: santralistanbul Kampüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Okulu Türkiye’deki üniversitelerin 2017-2018 akademik yılın da 3. ve 4. sınıfta okuyacak olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak.

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi, gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:
Anayasada temel hak ve özgürlükler
Avrupa Konseyi’nde insan haklarının korunması
Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
Çocuk hakları
Demokrasi ve insan hakları
Engelli hakları
Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
Geçiş dönemi adaleti
Gıda hakkı
İfade özgürlüğü
İnsan hakkı olarak çalışma hakları
İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları
İnternet özgürlükleri
İş dünyası ve insan hakları
İşkence ve kötü muamele yasağı
Kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet
Kent hakkı
LGBTİ hakları
Mülteci hakları
Onarıcı adalet
Yaşam hakkı
Yerel yönetimler ve insan hakları

Öğretim kadrosu:
Galma Akdeniz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yaman Akdeniz, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Olgun Akbulut, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Şahin Antakyalıoğlu, Av., Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
Özlem Ayata, Av., İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Öykü Didem Aydın, Doç. Dr., Venedik Komisyonu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Nergis Canefe, Doç. Dr., York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü
Pınar Çağlı, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Aziz Çelik, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sevinç Eryılmaz, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
İdil Işıl Gül, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ethem Özgüven, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Turgut Tarhanlı, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lami Bertan Tokuzlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cihan Uzunçarşılı Baysal, MA, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması
Burcu Yeşiladalı, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Zülfiye Yılmaz, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hilal Elver, Prof. Dr., Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü, UCLA Hukuk Fakültesi

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-bilgide-insan-haklar-hukuku-yaz-okulu-iii-17-/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here