“İnsan Hakları” Fotoğraf Yarışması

Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)
“İnsan Hakları” Fotoğraf Yarışması

1- KONU:
Fotoğrafçının objektifinden “İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları”dır.
Katılımcıların fotoğraflarında “İnsan Hakları” ekseninde aşağıda listelenen kavram ve değerleri yansıtmaları beklenmektedir:
– Temel Hak ve Özgürlükler;
– Kadın ve Çocuk Hakları;
– İfade Özgürlüğü;
– Eğitim ve Çalışma Hakkı;
– Sağlık Hakkı;
– Adil Yargılanma Hakkı;
– Siyasi Haklar;
– Eşitlik ve Özgürlük;
– Farklılıklara Saygı;
– Barış.

2- AMAÇ:
“İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi” kapsamında düzenlenen “İnsan Hakları” konulu fotoğraf yarışmasının amacı toplumda insan hakları konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, özellikle kadın ve çocuk haklarına dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf yoluyla ifade eden bir platform oluşturmak ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHK) görünürlüğünü artırmaktır.

3- YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma iki bölümlüdür.
a) Dijital (sayısal) Renkli > C;
b) Dijital (sayısal) Siyah-Beyaz > B

4- KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) personeli ile “İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi” çalışanları ve birinci derece yakınları haricinde, 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Her aday, her bir bölüm için en fazla dört (4) eserle yarışmaya başvurabilir.
d) Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan temalara uygun olmalıdır. Bahsedilen temalardan herhangi birini, herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz ve Renkli) fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
e) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
f) Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
g) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
h) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
i) Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
j) Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

5- TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül ve sergilemeye değer görülen eserlerin kullanım hakları Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK), Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile fotoğraf sahibine ait olacaktır.
b) Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK), Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fotoğraflarla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
c) Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK), Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yarışmaya katılan ve Seçici Kurul tarafından telif veya ödül almaya hak kazanan eserleri, kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında ve ilgili muhtelif yerlerde tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip olacaktır.
d) Ödül alan eserler Türkiye İnsan Hakları Kurumu – TİHK’nin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org ve http://www.tfsf.org.tr web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
e) Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılır.

6- YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Renkli (Color) > C, Siyah-Beyaz (Black-White) > B) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli (Color) > C, Siyah-Beyaz (Black-White) > B).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örnekler: “TRonderC1_ornekfoto.jpg” veya “TRoerdoB2_ornekfoto.jpg” gibi…

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TİHK sorumlu olmayacaktır.

7- SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Aysu URAZ Türkiye İnsan Hakları Kurumu Temsilcisi
Hüseyin SARI ESFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı; Araştırmacı, yazar
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİC

8- ÖDÜLLER (Her kategori için):
Birinci : MacBook Air Bilgisayar
İkinci : IPhone 6 (Plus) Akıllı Telefon
Üçüncü : IPhone Akıllı Telefon
Sergileme (Toplam en fazla 20 adet) : 100.- TL

9- YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Şubat 2015
Son Katılım Tarihi : 20 Mart 2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 25 Mart 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 27 Mart 2015
a) Yarışma sonuçları 27 Mart 2015 tarihinde ile http://www.tfsf.org.tr ve web sitelerinden açıklanacak; ödüle layık görülen adaylara ise bizzat haber verilecektir.
b) Ödül töreni Proje tarafından belirlenecek bir tarihte Ankara’da gerçekleştirilecektir. Dereceye girenlerle iletişim Proje tarafından sağlanacaktır.

10- YARIŞMA SEKRETERYASI:
Sorumlu Kişi : Seda HELVACIOĞLU
Tel : 0 312 447 91 40 – 12
E-posta : seda.helvacioglu@inkaproje.org
11- Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/019 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.