İnsan Hakları Afiş Yarışması

İnsan Hakları Afiş Yarışması

AYDIN VALİLİĞİ
İNSAN HAKLARI KONULU AFİŞ YARIŞMASI

ŞARTNAME

Aydın Valiliği tarafından İnsan Hakları anlam ve önemine ilişkin öğrenciler arasında afiş yarışması yapılacaktır.

1. KONU
Bütün insanlar özgür , onur ve haklar bakımından eşit doğar, ayrımsız olarak bütün haklar ve hürriyetlerden yararlanır.

2. AMAÇ:
Tüm insanların yaşam haklarına saygıyla yaklaşma tutumuna katkı sağlamak amaç edinilmektedir. Öğrencilerin sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek ve fark edilmelerini sağlayabilmek ayrıca bununla ilgili yaratıcı afiş düzenleyebilmesini gerçekleştirmek.

3. YARIŞMA KAPSAMI:
Afiş Yarışması, Aydın İli sınırları içinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel ve devlet okullarında öğrenim gören lise ve üniversite düzeyindeki öğrencileri kapsamaktadır.

4. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Teknik: 50×70 cm ebatlarında, serbest teknik uygulanacaktır. Dijital ortam kullanılmayacaktır.

5.KATILIMCILAR:
Aydın ili sınırları içince faaliyet gösteren tüm kamu ve özel lise seviyesinde eğitim veren öğrenciler yarışmaya katılabilir. Üniversite ve lise öğrencileri yarışmada aynı kategorilerde değerlendirilecektir.

6. YARIŞMA KURALLARI:
a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, görsel zenginlik, amaca uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında yapacaktır.
b. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir. Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
c. Hazırlanan eserler ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak imzalanacaktır.

7. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
a. Afişlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, afişler görselin anlam bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir.
b. Afişlerde hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik kullanılmamalıdır.
8. ESERLERİN KULLANIM HAKKI:
a. Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı Aydın Valiliğine aittir, her türlü sergileme, afiş, takvim vb. etkinliklerde kullanılabilir.
b. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.
c. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu eksiksiz doldurularak gönderilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ:
a) Eserlerin Son Teslim Tarihi (Aydın Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü İnsan Hakları Birimine
teslim edilecektir.) : 09 Mart 2018 (Cuma)
b) Jüri Değerlendirmesi : 14 Mart 2018 (Çarşamba)
c) Ödül Töreni (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi’nde Yapılacaktır) : 19 Mart 2018 Saat: 14:00 (Pazartesi)

9.SEÇİCİ KURUL:
Ömer Faruk GÜNAY (Vali Yardımcısı)
Çağdaş ÖZKAN (Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Özlem YEŞİLDAĞ (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni)
Derya ŞAHİN (Efeler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni)

10.ÖDÜLLER:
1.Ödülü: Samsung Galaxy Tab E (1 Adet)
2.Ödülü: Samsung Tab A (1 Adet)
3.Ödülü: Samsung Galaxy Tab 3 Lite (1 Adet)

İNSAN HAKLARI KONULU AFİŞ YARIŞMASI
KATILIM FORMU
ADI SOYADI
OKUL ADI
SINIFI
DOĞUM TARİHİ (Yıl)
VELİ ya da OKUL E-POSTA
ESER ADI
YAZIŞMA ADRESİ
BEYAN
Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin tarafımca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim.
Veli/Vasisi olarak bu beyanı onaylıyorum
…/…/2018
İmza
(Veli/Vasi)
NOT:
1- Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda eser sayısı belirtilerek bir form doldurulması yeterlidir.
2- 18 yaş altı katılımcılar için Yarışma Katılım Formu, Veli/Vasisi, 18 yaş üzeri katılımcıların ise kendisi tarafından imzalanacaktır