“İNSAN.. En Güzel Hikaye” Konulu Kompozisyon Yarışması

“İNSAN.. En Güzel Hikaye” Konulu Kompozisyon Yarışması

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİKLERİ
“İNSAN.. En Güzel Hikaye” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

I. AÇIKLAMA

“İNSAN.. En Güzel Hikaye” konusunda eser sahipleri; kendileri ya da tanıdıkları bir insanla ilgili olarak yaşanmış ilginç bir olayı hikâye edeceklerdir. Öğrencilerimizin duygularını serbestçe ifade ettiği kompozisyon türündeki yazıları yarışmaya beklenmektedir.

II. KONU

“İNSAN.. En Güzel Hikaye”

III. AMAÇ

Gençlerimizin dil, edebiyat ve kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek, yazdıkları eserleriyle kendilerini ifade edebilen nitelikli insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

IV. KAPSAM

Yarışmaya; 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

V. YARIŞMA KOŞULLARI

Katılım Koşulları ve Telif Hakkı
Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesine ait olacaktır. Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından iade edilmeyecektir. Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Eserlerin Teknik Özellikleri
Yarışmaya katılacak eserler yedi sayfayı geçmemiş olacak.
Eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne, Times New Roman yazım karakteri ve 12 punto ile yazılacak, 6(altı) kopya çıkartılacak ve CD’ye aktarılacaktır.
(Elektronik ortamdaki başvurularda 6 kopya ve CD’ye gerek yoktur.)

Yarışmaya Başvuru Şekli
Yarışma başvurusu Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne elden ya da animersin@mersin.edu.tr adresine elektronik olarak yapılabilir.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Mersin Üniversitesi genel ağ(web) adresinden duyurulacaktır.

VI. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme komisyonu; 3(üç) Üniversite temsilcisi, 3(üç) Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi temsilcisi ve Mersin Milli Eğitiminde görevli 1(bir) öğretmenden oluşur.
Eserler değerlendirme komisyonu tarafından ön seçime tabi tutulacaktır.
Komisyon ön seçimden geçen eserler arasından 3(üç) başarı ödülü almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
Komisyonun kararı kesindir. İtiraz edilemez.
Komisyon değerlendirmesinde;
i. Özgünlük
ii. Amaca uygunluk
iii. Temayı yansıtma
iv. Türkçeyi etkin kullanma
v. Duyguyu ve ruhu yansıtma yönünden eserleri değerlendirecektir.

VII. ÖDÜLLER:
Birinciye :2000 TL ve Büyük Türkçe Sözlük
İkinciye :1000 TL ve Büyük Türkçe Sözlük
Üçüncüye :500 TL ve Büyük Türkçe Sözlük
Mansiyon : 250 TL ve Büyük Türkçe Sözlük