İnovaTİM İnovasyon Yarışması

İnovasyon Yarışması
İnovasyon Yarışması

Covid19 salgının yol açtığı sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik pandemi öncesi, pandemi sırası ve pandemi sonrası ana başlıklarında proje üretilmesi amacıyla İnovaTİM İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda 3 farklı kategorinin birincisine 25.000 TL, ikincisine 20.000 TL, üçüncüsüne 15.000 TL olmak üzere toplamda 180.000 TL para ödülü verilecektir.

Türkiye’nin Makinecileri sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilecek “İnovaTİM
İnovasyon Yarışması”nın tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleşecek olup yarışma
başvuruları App Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilecek Karga Karga uygulaması
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Anılan uygulama; Y ve Z kuşağına yönelik teknoloji ve
bilim üzerine içerikler üreten ve yapay zeka algoritması içeren bir sosyal kariyer
platformudur. Yarışma, uygulamanın sahip olduğu özgelecek yapay zeka algoritmasını
kullanarak birlikte en ideal çalışabilecek kişileri bir araya getirerek takımları kendisi
oluşturmaktadır. Bu yönüyle Türkiye’de oldukça yenilikçi bir yaklaşıma sahip olan yarışma
ile TİM bu yeniliğin öncüleri arasında bulunmaktadır. Kullanılacak uygulama, yarışmaya
başvuru ve seçim kategorilerinde teknik altyapı hizmeti verecektir.

İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı danışmanlığında
geliştirilen özgelecek algoritması kullanıcıların 130 soruya verdikleri cevap doğrultusunda
özel bir rapor çıkarmaktadır. Rapor 5 ana faktör – Nevrotizim, Dışa Dönüklük, Yenilikçilik,
Uyumluluk, Sorumluluk – ve 25 alt faktör – Girişkenlik, Sosyallik, Atılganlık, Dinamizim,
Pozitif Yaklaşım, Hayal Gücü, Estetik Eğilim, Maceraperestlik, Zihinsel Merak, Açık Görüş,
Ekibe Güven, Açık Sözlülük, Yardım Severlik, İşbirliği, Merhamet, Yeteneklerine Güven,
Düzen, Kurallara Uyum, Başarı Odaklılık, Öz Disiplin, Endişe, Asabiyet, Depresyon, Sosyal
Kaygı ve Hassaslık’tan oluşmaktadır. Algoritma her bir alt faktörün birleşimi ile 10 farklı
tipoloji – Genel Ruh Hali, Savunma Tarzı, Öfke Kontrolü, Dürtü Kontrolü, İlgi Yönetimi,
İlişki Yönetimi, Faaliyet Tarzı, Tutum Tarzı, Öğrenme Tarzı, Yardım Yönelimi- çıkarmakta
ve tipolojilerin birleşimiyle kişilerin yarışma takımları içerisinde uygun olacağı roller
belirlenmektedir.

Öğrenciler yarışma başvurusu yaptıktan sonra Algoritma yarışmacıları rolleri ile
birlikte uygun olduğu takımlara atayarak birlikte en ideal çalışacak takımları ortaya
çıkarmaktadır. Ekipler PDR (Preliminary Design Review/ Ön Tasarım İncelemesi) raporu
öncesi zorunlu 3 online toplantı gerçekleştirerek projelerini üretmeye başlayacak ve iletilen
PDR raporunu dolduracaktır. Online olarak incelenen PDR raporu sonrası ekiplere geri
bildirimler verilerek eksik PDR raporlarının tamamlanması istenecektir. PDR raporunu
eksiksiz yapan ekipler CDR (Critical Design Review/ Kritik Tasarım İncelemesi) raporlarını
hazırlamaya başlayacaktır. Eksikleri tamamlanmış PDR raporları yeniden online olarak
incelenecek ve raporları tam olan takımlar CDR raporlarını hazırlamaya başlayacaktır. Online
olarak incelenen CDR raporlarından belirlenen projeler TİM İnovasyon Komitesi’ne
sunulacak ve İnovasyon Komitesi onayıyla en az 10 en fazla 25 final ekibi belirlenecektir.
Final ekipleri bir günlük online toplantı ile İnovasyon Komitesi değerlendirmesine
sunularak birinci olan proje belirlenecektir. Yarışma başvuruları 14 Nisan 2020 ile 5 Mayıs
2020 tarihleri arasında yapılacaktır. “İnovaTİM İnovasyon Yarışması”nın konusu
dünyamızın güncel sorunu olan Covid-19 odağında; Pandemi öncesi, pandemi sırası ve
pandemi sonrası ana başlıkları başta olmak üzere 18 farklı senaryoya göre belirlenmiştir.
Yarışma sonucunda 3 farklı kategorinin birincisine 25.000 TL, ikincisine 20.000 TL,
üçüncüsüne 15.000 TL olmak üzere toplamda 180.000 TL para ödülü verilecektir.

Bu kapsamda belirlenen yarışma konuları aşağıda sunulmuştur.

1. Pandemi Öncesi
a. Pandemi’ye yol açacak olası hastalıkların takibine yönelik bir proje.
b. Dünya’da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde olası pandeminin önlenmesi
ve/veya geciktirilmesine yönelik bir proje.
c. Yukarıda belirtilen başlıklar dışında Pandemi Öncesi hayata yönelik bir konuda gerçekleştirilecek bir proje.

2. Pandemi Sırası

a. İzolasyon
1. İzolasyona alınan bölgelerde kişilerin evde üretken olmalarını sağlanmasına yönelik
bir proje.
2. İzolasyona alınan bölgelerde yaşlıların önemli ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve karşılayabilmesine yönelik bir proje.
3. Karantinaya alınan bölgelerde maddi sıkıntılar nedeniyle gıda sıkıntısı yaşayan kişilere
yönelik bir proje.
4. İş, eğitim ve benzeri konulardan dolayı kendini izolasyona alamayan kişilerin virüsle
temaslarını önlenmesi veya azaltılmasına yönelik bir proje.

b. Tıbbi İhtiyaç
1. Sağlık sektörünün ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin tedarik ve/veya üretimine yönelik
bir proje.
2. Hastanelerin kapasitesinin dolması halinde ayakta tedaviye ihtiyaç duyan hastalara
yönelik bir proje.
3. Sağlık çalışanlarına virüslerle mücadelede yardımcı olabilecek bir IoT projesi.
4. Virüslerin tespitine yönelik bir proje.

c. Çevre
1. Pandemi sırasında artan evsel atıklar ve/veya tıbbi atıklar ve/veya geri dönüşüme yönelik bir proje.
2. Pandemi sırasında artan enerji ihtiyacına yönelik bir yenilenebilir enerji projesi.
3. Pandemi sırasında artan su ihtiyacına yönelik bir proje.

d. İş Yaşamı, Eğitim ve Projeler

1. Pandemi sırasında gerçekleşmesi gereken ancak sosyal mesafe gerekliliğinden dolayı
gerçekleşemeyen eğitim, toplantı, projeler, sınavlara yönelik bir proje.

e. Yukarıda belirtilen başlıklar dışında Pandemi Sırasında hayata yönelik bir konuda gerçekleştirilecek bir proje.
2. Pandemi Sonrası Hayat
a. Pandemi sonrası sosyal hayatın normale dönmesine yönelik bir proje.
b. Pandemi sonrası şekillenen küresel ticaret, lojistik ve alternatif taşıma şekilleri, dijital
ticaret başlıklarından birine yönelik bir proje.
c. Pandemi sonrası salgının tekrarlamamasına yönelik bir proje.
d. Pandeminin toplum psikolojisi ve hafızasına yönelik olumsuz etkilerini önlemeye yönelik bir proje.
e. Yukarıda belirtilen başlıklar dışında Pandemi Sonrası hayata yönelik bir konuda gerçekleştirilecek bir proje.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 2 =