Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programi Sunumu

E-Mail: balkanz@boun.edu.tr
Subject: 19 Subat Sali, 15.00 – Rektörlük Konferans Salonu – KOSGEB AR-GE, Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programi Sunumu
Message: KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı hakkında, 19 Şubat 2013, Salı günü saat 15:00-17:00 arası Rektörlük Konferans Salonu’‌;‌nda, KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Servet KOÇAK tarafından yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımınızı dileriz. Üniversitemizde Proje kültürünün geliştirilmesi, geliştirilen projelerin ticarileşmesine teminen bu toplantıya katılımınız çok büyük önem taşımaktadır. Saygılarımızla,

KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Sunumu
– Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi,
– Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip GİRİŞİMCİLERİN ve KOBİ’LERİN geliştirilmesi,
– Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
– KOBİ’‌;‌lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-G e kapasitesinin artırılması,
– Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
– Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulaması

KOSGEB İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKMER HAKKINDA Üniversitemizde geliştirilen İnovatif çalışmaların ticarileştirilebilmesi amacıyla, Üniversitemiz Kuzey Kampüs Kare Blok Zemin kat’ta KOSGEB tarafından,
– şirket kurulum ve ofis donanım giderlerinin tamamı,
– ücretsiz işlik desteği,
– Personel Gideri Harcamaları,
– Makina-Teçhizat ve Hammadde Harcamaları ile,
– Proje Geliştirme Harcamalarına, KOSGEB tarafından ‌ % ‌ 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmakta olup, prototipin gerçekleştirilmesinden sonra ürünün ticarileşebilmesi için de yine aynı oranlarda Endüstriyel Uygulama desteği sağlanmaktadır.