İnönü Üniversitesi Malatya Öyküleri Yarışması

İnönü Üniversitesi
Malatya Öyküleri Yarışması

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Malatya Öyküleri Yarışması başvuruları başladı.

Başvuru Tarihi 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılmıştır.

YARIŞMA KURALLARI
1. Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
2. Öykülerin konusu Malatya ile ilgili olmalıdır.
3. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
4. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
5. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya malatyaoykuleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
6. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
7. Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e- posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
8. Son başvuru tarihi 05 Haziran 2022 tarihidir.
9. Sonuçların resmi duyurusu 15 Temmuz 2022 tarihidir.
10. Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
11. Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000TL
Üçüncüye: 1.000TL verilecektir.
Aynı derece birden fazla kişi taraf ından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
12. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır.
13. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “İnönü Üniversitesinde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
14. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
15. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onlarınyakınları yarışmaya katılamazlar.
16. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
17. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
18. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
19. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
20. Yarışmaya katı lanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.