İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KISA FİLM FESTİVALİ

Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, bu sene 7-10 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivalinde bu yıl kurmaca ve belgesel kategorilerinin yanı sıra deneysel kategorisi de yer alıyor.

Bu yıl,
en iyi kurmaca film 3.000 TL,
en iyi belgesel film 3.000 TL ve
en iyi deneysel film 3.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.

Beşincisi düzenlenecek olan ve artık gelenekselleşen Festivalde yarışmalı bölümün yanı sıra, dünya sinemasından kısa film örnekleri, atölye çalışmaları ve yönetmenlerle söyleşiler de yer alacak.

Festivalin yarışma bölümüne son bir yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kısa filmler, deneysel filmler ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller başvurabilecek.
Son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi ise 25 Mart 2012.

Her sene büyük coşkuyla karşılanan ve daha yolun başında olmasına rağmen, heyecanla beklenen bir Festival hüviyetine bürünen İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, yarışmacılarını, katılımcılarını ve sinemaseverlerini bekliyor.

AMAÇ:

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile, Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

TARİH:

Festival 7-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Tarih: 7-10 Mayıs 2012
Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2012

KAPSAM:

Türkiye’de üretilmiş kurmaca (konulu) ve Deneysel kısa filmler ile kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, atölye çalışmaları, oturumlar ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve deneysel filmler ile 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.

2. Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

3. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca, deneysel ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.

4. Filmler DVD (VOB) formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.

5. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

6. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.

7. Başvuru formu doldurulup word dosyası olarak [email protected] adresine gönderilmelidir.

8. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 25 Mart 2012 günüdür.

Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine;
– Doldurulmuş başvuru formu,
– Eserin 3 adet DVD kopyası,
– Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD’de kayıtlı dijital, çözünürlüğü yüksek) fotoğraf,
– Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
– Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
– Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.

8. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

9. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

10. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.

11. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

12. Tüm belge ve fotoğraflar sadece dijital kayıt olarak (CD) gönderilmelidir.

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:
1. Beş kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak eleme sonucunda her kategoride en az 5 en fazla 15 film yarışmaya seçilecektir.
2. İkinci aşamada finale kalan filmlerin değerlendirmesi en az üç kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:
En İyi Kurmaca :3000tl
En İyi Belgesel :3000tl
En İyi Deneysel:3000tl

Özel ödül ve burs verme:
1. Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 5 Mart 2012 tarihine kadar, Festival Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
2. Festival Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.
http://festival.inonu.edu.tr/